Swedish Contemporary Bible

Psalms 104

Psalm 104

Skaparens lov

1Lova Herren, min själ!

Herre, min Gud, du är hög och stor,

du är klädd i majestät och prakt!

2Han sveper sig i ljus som en klädnad,

som en tältduk har han spänt upp himlen.

3Över vattnen har han timrat sina salar.

Molnen är hans vagnar,

och han rider på vindens vingar.

4Han gör vindarna till sina budbärare

och eldslågorna till sina tjänare.

5Han har lagt en fast grund för jorden,

så att den aldrig kan rubbas.

6Du bredde ut djupet som en klädnad över den,

och vattnen stod över bergstopparna.

7De flydde vid din tillrättavisning,

vid ditt dunder tog de till flykten.

8Bergen reste sig,

och i dalarna fick vattnen den plats du bestämde åt dem.

9Du satte en gräns för dem,

och de ska aldrig mer översvämma jorden.

10Du lät källor springa fram i dalarna,

och de vällde fram mellan bergen.

11De ger djuren vatten att dricka.

Där släcker vildåsnorna sin törst,

12Vid dem bygger himlens fåglar sina bon

och låter sin sång höras från trädens grenar.

13Du sänder regn från dina salar över bergen,

och jorden mättas med dina goda gåvor.

14Du låter gräset växa upp åt boskapen

och örter åt människan att odla.

Så växer det fram mat ur jorden

15och vin som gör människan glad,

olja som får hennes ansikte att skina

och bröd som ger henne styrka.

16Herrens träd blir väl vattnade,

Libanons cedrar, som han planterade.

17Där bygger fåglarna sina nästen,

och hägern håller till bland cypresserna.

18De höga bergen tillhör stengetterna,

och klippgrävlingarna finner skydd bland klipporna.

19Månen är gjord för att bestämma tider,

och solen vet när den ska gå ner.

20Du sänder mörkret och natten kommer,

då alla skogens djur myllrar fram.

21Då ryter de unga lejonen efter rov

och begär sin mat av Gud.

22Men när solen går upp

drar de sig tillbaka till sina hålor för att lägga sig.

23Då går människan till sitt arbete,

där hon arbetar tills kvällen kommer.

24Herre, hur många är inte dina verk!

I vishet har du gjort alltsammans,

och jorden är full av dina skapelser.

25Där finns det stora och vida havet,

som myllrar av otaliga livsformer,

av både stora och små djur.

26Där stävar fartygen fram,

och där leker Leviatan,

som du format.

27Alla väntar de på dig,

att du ska ge dem deras föda i rätt tid.

28Du ger dem, och de samlar in.

Du öppnar din hand,

och de äter och blir mätta.

29Men om du vänder dig bort från dem

blir de förskräckta.

När du tar deras livsande ifrån dem

dör de och blir åter jord.

30Du sänder din Ande,

och nytt liv skapas.

Du förnyar jorden.

31Herrens ära bestå i evighet!

Herren glädja sig över sina verk!

32Han ser på jorden, och den bävar,

han rör vid bergen, och de ryker.

33Jag vill sjunga till Herren, så länge jag lever.

Jag vill prisa min Gud så länge jag är till.

34Må mina tankar behaga honom,

jag vill glädjas i Herren.

35Låt syndarna förgås från jorden

och de onda inte längre få finnas till!

Lova Herren, min själ.

Halleluja[a]!

Notas al pie

  1. 104:35 Betyder prisa Herren, med en kortform av gudsnamnet Jahve (Jah).

New Living Translation

Psalm 104

Psalm 104

Let all that I am praise the Lord.

O Lord my God, how great you are!
    You are robed with honor and majesty.
    You are dressed in a robe of light.
You stretch out the starry curtain of the heavens;
    you lay out the rafters of your home in the rain clouds.
You make the clouds your chariot;
    you ride upon the wings of the wind.
The winds are your messengers;
    flames of fire are your servants.[a]

You placed the world on its foundation
    so it would never be moved.
You clothed the earth with floods of water,
    water that covered even the mountains.
At your command, the water fled;
    at the sound of your thunder, it hurried away.
Mountains rose and valleys sank
    to the levels you decreed.
Then you set a firm boundary for the seas,
    so they would never again cover the earth.

10 You make springs pour water into the ravines,
    so streams gush down from the mountains.
11 They provide water for all the animals,
    and the wild donkeys quench their thirst.
12 The birds nest beside the streams
    and sing among the branches of the trees.
13 You send rain on the mountains from your heavenly home,
    and you fill the earth with the fruit of your labor.
14 You cause grass to grow for the livestock
    and plants for people to use.
You allow them to produce food from the earth—
15     wine to make them glad,
olive oil to soothe their skin,
    and bread to give them strength.
16 The trees of the Lord are well cared for—
    the cedars of Lebanon that he planted.
17 There the birds make their nests,
    and the storks make their homes in the cypresses.
18 High in the mountains live the wild goats,
    and the rocks form a refuge for the hyraxes.[b]

19 You made the moon to mark the seasons,
    and the sun knows when to set.
20 You send the darkness, and it becomes night,
    when all the forest animals prowl about.
21 Then the young lions roar for their prey,
    stalking the food provided by God.
22 At dawn they slink back
    into their dens to rest.
23 Then people go off to their work,
    where they labor until evening.

24 O Lord, what a variety of things you have made!
    In wisdom you have made them all.
    The earth is full of your creatures.
25 Here is the ocean, vast and wide,
    teeming with life of every kind,
    both large and small.
26 See the ships sailing along,
    and Leviathan,[c] which you made to play in the sea.

27 They all depend on you
    to give them food as they need it.
28 When you supply it, they gather it.
    You open your hand to feed them,
    and they are richly satisfied.
29 But if you turn away from them, they panic.
    When you take away their breath,
    they die and turn again to dust.
30 When you give them your breath,[d] life is created,
    and you renew the face of the earth.

31 May the glory of the Lord continue forever!
    The Lord takes pleasure in all he has made!
32 The earth trembles at his glance;
    the mountains smoke at his touch.

33 I will sing to the Lord as long as I live.
    I will praise my God to my last breath!
34 May all my thoughts be pleasing to him,
    for I rejoice in the Lord.
35 Let all sinners vanish from the face of the earth;
    let the wicked disappear forever.

Let all that I am praise the Lord.

Praise the Lord!

Notas al pie

  1. 104:4 Greek version reads He sends his angels like the winds, / his servants like flames of fire. Compare Heb 1:7.
  2. 104:18 Or coneys, or rock badgers.
  3. 104:26 The identification of Leviathan is disputed, ranging from an earthly creature to a mythical sea monster in ancient literature.
  4. 104:30 Or When you send your Spirit.