Swedish Contemporary Bible

Psalms 103

Psalm 103

Lovprisning för Herrens godhet

1Av David.

Lova[a]Herren, min själ!

Hela mitt innersta ska prisa hans heliga namn.

2Lova Herren, min själ,

och glöm inte allt det goda han har gjort.

3Han förlåter mig alla mina synder.

Han helar mig från alla sjukdomar.

4Han räddar mig från graven.

Han kröner mig med nåd och barmhärtighet.

5Han fyller mitt liv med allt som är gott,

och jag blir ung igen som en örn.

6Herren handlar rättfärdigt

och skaffar de förtryckta rättvisa.

7Han lät Mose få veta hans förehavanden,

och Israels folk hans gärningar.

8Herren är barmhärtig och nådig,

sen till vrede och rik på nåd.

9Han går inte ständigt till rätta,

hans vrede varar inte för evigt.

10Han handlar inte med oss som våra synder förtjänar,

han lönar oss inte efter våra missgärningar.

11Så hög som himlen är över jorden

så stor är hans nåd mot dem som fruktar honom.

12Så långt bort som öster är från väster

kastar han våra överträdelser från oss.

13Som en far förbarmar sig över barnen

så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom.

14För han vet hur vi är skapade,

han minns att vi bara är stoft.

15Människans dagar är som gräset,

hon blomstrar som en blomma på ängen;

16när vinden drar fram över den är den borta,

och dess plats kommer inte ihåg den mer.

17Men Herrens nåd varar från evighet till evighet

mot dem som fruktar honom,

och hans rättfärdighet till kommande generationer,

18till dem som håller hans förbund

och tänker på hans befallningar och följer dem.

19Herren har rest sin tron i himlen,

och han regerar över allt.

20Lova Herren, ni hans änglar, ni mäktiga,

som lyder och utför hans befallningar.

21Lova Herren, alla hans härskaror

som tjänar honom och gör hans vilja.

22Lova Herren, alla hans verk,

överallt där han härskar.

Lova Herren, min själ!

Notas al pie

  1. 103:1,2,20-22 Mer ordagrant: välsigna.

King James Version

Psalm 103

1Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.

Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits:

Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;

Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;

Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle's.

The Lord executeth righteousness and judgment for all that are oppressed.

He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel.

The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy.

He will not always chide: neither will he keep his anger for ever.

10 He hath not dealt with us after our sins; nor rewarded us according to our iniquities.

11 For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him.

12 As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us.

13 Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him.

14 For he knoweth our frame; he remembereth that we are dust.

15 As for man, his days are as grass: as a flower of the field, so he flourisheth.

16 For the wind passeth over it, and it is gone; and the place thereof shall know it no more.

17 But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children;

18 To such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them.

19 The Lord hath prepared his throne in the heavens; and his kingdom ruleth over all.

20 Bless the Lord, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word.

21 Bless ye the Lord, all ye his hosts; ye ministers of his, that do his pleasure.

22 Bless the Lord, all his works in all places of his dominion: bless the Lord, O my soul.