Swedish Contemporary Bible

Psalms 101

Psalm 101

En god kungs bön

1Av David. En psalm.

Jag vill sjunga om din nåd och rättvisa, Herre.

Jag vill sjunga en lovsång till dig!

2Jag vill leva ett klanderfritt liv.

När kommer du till min hjälp?

Jag vill leva med ett rent hjärta i mitt eget hem.

3Det som är ont och fördärvligt

vill jag inte sträva efter – 

jag hatar dem som handlar trolöst

och vill inte bli inblandad i något sådant.

4Falskhet vill jag hålla långt från mig,

och det onda vill jag inte veta av.

5Den som i hemlighet förtalar sina medmänniskor vill jag krossa.

Jag tänker inte tillåta högmod och stolthet.

6Min blick ska vara fäst vid de trofasta i landet,

och de ska få bo hos mig.

Den som lever ett klanderfritt liv

ska få vara i min tjänst.

7Den som handlar svekfullt får inte bo i mitt hus,

och lögnaren blir inte accepterad hos mig.

8Varje morgon kommer jag att krossa de onda i landet

och utrota från Herrens stad alla som gör orätt.

Nova Versão Internacional

Salmos 101

Salmo 101

Salmo davídico.

Cantarei a lealdade e a justiça.
A ti, Senhor, cantarei louvores!
Seguirei o caminho da integridade;
quando virás ao meu encontro?
Em minha casa viverei de coração íntegro.
Repudiarei todo mal.

Odeio a conduta dos infiéis;
jamais me dominará!
Longe estou dos perversos de coração;
não quero envolver-me com o mal.

Farei calar ao que difama o próximo às ocultas.
Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes
    e de coração orgulhoso.

Meus olhos aprovam os fiéis da terra,
    e eles habitarão comigo.
Somente quem tem vida íntegra me servirá.

Quem pratica a fraude
    não habitará no meu santuário;
o mentiroso não permanecerá
    na minha presença.
Cada manhã fiz calar
    todos os ímpios desta terra;
eliminei todos os malfeitores
    da cidade do Senhor.