Swedish Contemporary Bible

Psalms 101

Psalm 101

En god kungs bön

1Av David. En psalm.

Jag vill sjunga om din nåd och rättvisa, Herre.

Jag vill sjunga en lovsång till dig!

2Jag vill leva ett klanderfritt liv.

När kommer du till min hjälp?

Jag vill leva med ett rent hjärta i mitt eget hem.

3Det som är ont och fördärvligt

vill jag inte sträva efter – 

jag hatar dem som handlar trolöst

och vill inte bli inblandad i något sådant.

4Falskhet vill jag hålla långt från mig,

och det onda vill jag inte veta av.

5Den som i hemlighet förtalar sina medmänniskor vill jag krossa.

Jag tänker inte tillåta högmod och stolthet.

6Min blick ska vara fäst vid de trofasta i landet,

och de ska få bo hos mig.

Den som lever ett klanderfritt liv

ska få vara i min tjänst.

7Den som handlar svekfullt får inte bo i mitt hus,

och lögnaren blir inte accepterad hos mig.

8Varje morgon kommer jag att krossa de onda i landet

och utrota från Herrens stad alla som gör orätt.

Nkwa Asem

Nnwom 101

Ɔhene bɔhyɛ

1Me dwom yi fa nokware ne trenee ho, na meto ma wo, Awurade.

Me suban bɛyɛ pɛ. Da bɛn na wobɛba me nkyɛn? Mɛtena ase kronn wɔ me fi, na meremma bɔne kwan. Mekyi wɔn a wɔtwe wɔn ho fi Onyankopɔn ho no. Me ne wɔn nni biribiara yɛ. Merenni atoro na me ne bɔne nnya biribiara nyɛ. Mɛtwe me ho afi obi a odi ne yɔnko ho nseku no ho. Na me ne onipa a ɔyɛ ahantan ne atutupɛ remmɔ. Megye wɔn a wodi Onyankopɔn nokware atom na me ne wɔn atena m’ahemfi. Wɔn a wodi nokware pa ara no na mɛma wɔasom me. Ɔtorofo biara rentena m’ahemfi. Na nyaatwomni biara nso remma m’anim. Adekyee biara, mɛsɛe amumɔyɛfo a wɔwɔ asase yi so, na mapam nnebɔneyɛfo afi Awurade kurow mu.