Swedish Contemporary Bible

Psalms 101

Psalm 101

En god kungs bön

1Av David. En psalm.

Jag vill sjunga om din nåd och rättvisa, Herre.

Jag vill sjunga en lovsång till dig!

2Jag vill leva ett klanderfritt liv.

När kommer du till min hjälp?

Jag vill leva med ett rent hjärta i mitt eget hem.

3Det som är ont och fördärvligt

vill jag inte sträva efter – 

jag hatar dem som handlar trolöst

och vill inte bli inblandad i något sådant.

4Falskhet vill jag hålla långt från mig,

och det onda vill jag inte veta av.

5Den som i hemlighet förtalar sina medmänniskor vill jag krossa.

Jag tänker inte tillåta högmod och stolthet.

6Min blick ska vara fäst vid de trofasta i landet,

och de ska få bo hos mig.

Den som lever ett klanderfritt liv

ska få vara i min tjänst.

7Den som handlar svekfullt får inte bo i mitt hus,

och lögnaren blir inte accepterad hos mig.

8Varje morgon kommer jag att krossa de onda i landet

och utrota från Herrens stad alla som gör orätt.

King James Version

Psalm 101

1I will sing of mercy and judgment: unto thee, O Lord, will I sing.

I will behave myself wisely in a perfect way. O when wilt thou come unto me? I will walk within my house with a perfect heart.

I will set no wicked thing before mine eyes: I hate the work of them that turn aside; it shall not cleave to me.

A froward heart shall depart from me: I will not know a wicked person.

Whoso privily slandereth his neighbour, him will I cut off: him that hath an high look and a proud heart will not I suffer.

Mine eyes shall be upon the faithful of the land, that they may dwell with me: he that walketh in a perfect way, he shall serve me.

He that worketh deceit shall not dwell within my house: he that telleth lies shall not tarry in my sight.

I will early destroy all the wicked of the land; that I may cut off all wicked doers from the city of the Lord.