Swedish Contemporary Bible

Psalms 101

Psalm 101

En god kungs bön

1Av David. En psalm.

Jag vill sjunga om din nåd och rättvisa, Herre.

Jag vill sjunga en lovsång till dig!

2Jag vill leva ett klanderfritt liv.

När kommer du till min hjälp?

Jag vill leva med ett rent hjärta i mitt eget hem.

3Det som är ont och fördärvligt

vill jag inte sträva efter – 

jag hatar dem som handlar trolöst

och vill inte bli inblandad i något sådant.

4Falskhet vill jag hålla långt från mig,

och det onda vill jag inte veta av.

5Den som i hemlighet förtalar sina medmänniskor vill jag krossa.

Jag tänker inte tillåta högmod och stolthet.

6Min blick ska vara fäst vid de trofasta i landet,

och de ska få bo hos mig.

Den som lever ett klanderfritt liv

ska få vara i min tjänst.

7Den som handlar svekfullt får inte bo i mitt hus,

och lögnaren blir inte accepterad hos mig.

8Varje morgon kommer jag att krossa de onda i landet

och utrota från Herrens stad alla som gör orätt.

Japanese Living Bible

詩篇 101

1主よ。あなたがどんなに恵み深く
公正なお方であるかを、ほめ歌います。
私は潔白な道を歩もうと心がけていますが、
神の助けなしには何もできません。
特に、御心にそった歩みをしたいと
せつに願う家庭の中でこそ、
助けていただきたいのです。
卑しいものを退け、あらゆる不正を憎んで、
それにかかわることがないように助けください。
いっさいの自己中心を捨て、
すべての悪から遠ざかります。

陰で隣人を中傷するような人間には容赦をしません。
また、人々のうぬぼれや思い上がりも
黙って見てはいられません。
神を敬う人こそ真の英雄と考えて、
私の家へ招きます。
身も心も潔白な人だけが、
わが家の召使となれるのです。
うそを言ったり裏切ったりする人を
泊めることなどいたしません。
悪人を追い出して神の都を守ることが、
私の日々の務めなのです。