Swedish Contemporary Bible

Psalms 1

Första boken

(1—41)

Psalm 1

Den rättfärdiges lyckliga liv i kontrast till den gudlöses

1Lycklig är den som inte följer de ogudaktigas råd,

inte vandrar på syndares väg

eller sitter bland hädare.

2Han gläder sig i stället över Herrens lag

och reciterar den dag och natt.

3Han är som ett träd

som växer vid flodstranden,

som bär sin frukt i rätt tid

och vars löv aldrig vissnar.

Han lyckas med allt han gör.

4Men så är det inte med de gudlösa.

De skingras som agnar för vinden.

5Därför kan de gudlösa inte bestå på domens dag,

ej heller syndarna bland de rättfärdiga.

6För Herren vakar över de rättfärdigas väg,

men de gudlösas väg tar slut.

New Living Translation

Psalm 1

Book one (Psalms 1–41)

Psalm 1

Oh, the joys of those who do not
    follow the advice of the wicked,
    or stand around with sinners,
    or join in with mockers.
But they delight in the law of the Lord,
    meditating on it day and night.
They are like trees planted along the riverbank,
    bearing fruit each season.
Their leaves never wither,
    and they prosper in all they do.

But not the wicked!
    They are like worthless chaff, scattered by the wind.
They will be condemned at the time of judgment.
    Sinners will have no place among the godly.
For the Lord watches over the path of the godly,
    but the path of the wicked leads to destruction.