Nya Levande Bibeln

Ordspråksboken 16

1Vi kan alltid göra upp våra planer, men det är ändå Herren som har sista ordet.

Vi kan alltid visa att vi har rätt, men Herren prövar våra motiv.

Överlåt ditt arbete åt Herren, så kommer det att lyckas.

Herren har skapat allt för sina egna syften, till och med de ogudaktiga, som kommer att få sina straff.

Herren avskyr de högfärdiga. Du kan vara säker på att han aldrig ska låta dem komma undan sitt straff.

Visa trofasthet och kärlek så ska Gud förlåta dig din synd. Lyd honom, så ska inget ont hända dig.

När en människa behagar Herren, påverkar han till och med hennes värsta fiender att sluta fred med henne.

Det är bättre att ha lite, som man förtjänat på ett hederligt sätt, än att ohederligt skaffa sig stora rikedomar.

Vi bör planera men samtidigt räkna med att Herren leder oss.

10 Gud hjälper kungen att döma folket rättvist. Därför behöver han inte begå några misstag.

11 Herren kräver ärlighet i affärer. Han har själv fastslagit denna princip.

12 En kung kan aldrig tolerera det som är orätt, för det är rättvisan som ger honom makt att regera.

13 Kungen är glad när folket lever i sanning och rättfärdighet.

14 Kungens vrede är en dödens bud bärare, men en vis man kan mildra den.

15 Det går väl för den som kungen gillar. Hans välvilja är som ett livgivande vårregn.

16 Vishet är mycket bättre än guld, och gott omdöme mycket bättre än silver!

17 De gudfruktigas väg leder bort från det onda. Den som följer den vägen kan vara trygg.

18 Stolthet slutar i fördärv och högfärd leder till fall.

19 Det är bättre att vara ödmjuk bland de fattiga än att dela de ogudaktigas rikedomar.

20 Gud välsignar dem som lyssnar till hans ord. Lycklig är den människa som litar på Herren.

21 Den vise är välkänd för sin kunskap, och han delar med sig av den till andra.

22 Visheten är livets källa för de kloka, men att försöka undervisa en dåre är bortkastad tid.

23 Från en vis man kommer väl valda och övertygande ord som folk lätt kan förstå.

24 Vänliga ord är som honung, njut bara och hälsosamma.

25 Fler än en tror sig ha funnit den rätta vägen, men är ändå på väg mot döden.

26 Det är bra med hunger, om den tvingar dig att arbeta för att tillfredsställa den.

27 Sysslolösa händer är djävulens verktyg. Allt löst prat kommer från honom.

28 En ogudaktig människa sår splittring. Skvaller skiljer de bästa vänner åt.

29 Den ogudaktige försöker att övertala sina vänner för att få dem in på onda vägar.

30 Den som tittar under lugg och biter ihop tänderna har något ont i kikaren.

31 Grått hår är en ärekrona, och man finner den mest bland de gudfruktiga.

32 Det är bättre att ha tålamod än att vara stark. Det är bättre att behärska sig själv än att härska över en hel stad.

33 Vi singlar ofta slant, men det är Herren som avgör om det blir krona eller klave.

New International Version - UK

Proverbs 16

1To humans belong the plans of the heart,
    but from the Lord comes the proper answer of the tongue.

All a person’s ways seem pure to them,
    but motives are weighed by the Lord.

Commit to the Lord whatever you do,
    and he will establish your plans.

The Lord works out everything to its proper end –
    even the wicked for a day of disaster.

The Lord detests all the proud of heart.
    Be sure of this: they will not go unpunished.

Through love and faithfulness sin is atoned for;
    through the fear of the Lord evil is avoided.

When the Lord takes pleasure in anyone’s way,
    he causes their enemies to make peace with them.

Better a little with righteousness
    than much gain with injustice.

In their hearts humans plan their course,
    but the Lord establishes their steps.

10 The lips of a king speak as an oracle,
    and his mouth does not betray justice.

11 Honest scales and balances belong to the Lord;
    all the weights in the bag are of his making.

12 Kings detest wrongdoing,
    for a throne is established through righteousness.

13 Kings take pleasure in honest lips;
    they value the one who speaks what is right.

14 A king’s wrath is a messenger of death,
    but the wise will appease it.

15 When a king’s face brightens, it means life;
    his favour is like a rain cloud in spring.

16 How much better to get wisdom than gold,
    to get insight rather than silver!

17 The highway of the upright avoids evil;
    those who guard their ways preserve their lives.

18 Pride goes before destruction,
    a haughty spirit before a fall.

19 Better to be lowly in spirit along with the oppressed
    than to share plunder with the proud.

20 Whoever gives heed to instruction prospers,[a]
    and blessed is the one who trusts in the Lord.

21 The wise in heart are called discerning,
    and gracious words promote instruction.[b]

22 Prudence is a fountain of life to the prudent,
    but folly brings punishment to fools.

23 The hearts of the wise make their mouths prudent,
    and their lips promote instruction.[c]

24 Gracious words are a honeycomb,
    sweet to the soul and healing to the bones.

25 There is a way that appears to be right,
    but in the end it leads to death.

26 The appetite of labourers works for them;
    their hunger drives them on.

27 A scoundrel plots evil,
    and on their lips it is like a scorching fire.

28 A perverse person stirs up conflict,
    and a gossip separates close friends.

29 A violent person entices their neighbour
    and leads them down a path that is not good.

30 Whoever winks with their eye is plotting perversity;
    whoever purses their lips is bent on evil.

31 Grey hair is a crown of splendour;
    it is attained in the way of righteousness.

32 Better a patient person than a warrior,
    one with self-control than one who takes a city.

33 The lot is cast into the lap,
    but its every decision is from the Lord.

Notas al pie

  1. Proverbs 16:20 Or whoever speaks prudently finds what is good
  2. Proverbs 16:21 Or words make a person persuasive
  3. Proverbs 16:23 Or prudent / and make their lips persuasive