Nya Levande Bibeln

Ordspråksboken 1

Det värdefulla med ordspråk

1Dessa ordspråk skrevs av Salomo, Davids son och kung i Israel.

Han skrev dem för att undervisa sitt folk om hur de skulle leva och uppträda i olika situationer.

Han ville att de skulle vara förståndiga, rättvisa och uppriktiga i allt de gjorde.

Jag vill göra de enkla människorna visa, sa han. Jag vill visa de unga att de kan lösa sina problem med kunskap och förstånd.

5-6 Jag vill att de som redan är visa ska bli ännu visare och bli dugliga ledare genom att utforska den djupa innebörden i dessa sanningens guldkorn.

7-9 Hur blir en människa vis? Första steget är att lita på Herren och visa respekt för honom!Bara människor utan förnuft vägrar att ta emot undervisning. Lyssna till dina föräldrar! Vad du lär dig av dem ska komma dig väl till pass i livet. Det kommer att ge dig stor ära.

10 Om de ogudaktiga säger till dig: Kom och bli en av oss, så vänd dem ryggen!

11 Vi ska lägga oss i bakhåll och råna och döda folk, säger de.

12 Vi ska behandla goda och onda på samma sätt.

13 Vilket byte vi kommer att få! Vi kommer att bli rika!

14 Kom med oss, så ska vi dela allt lika.

15 Gör det inte, min son! Håll dig långt borta från sådana människor,

16 för brott är det enda de har i huvudet, och de drar sig inte för att döda.

17 När en fågel upptäcker att du tänker fånga den med ett nät, håller den sig borta,

18 men det gör inte sådana människor. Därför faller de i sin egen grop. De lägger ut snaror för sina egna liv.

19 En våldsam död är det öde som väntar alla dem som ägnar sig åt våld.

Vishetens röst

20 Visheten ropar högt på gatorna för att man ska lyssna.

21 Hon ropar till folket på gator och torg och varhelst de samlas:

22 Era stollar, ropar hon, hur länge ska ni fortsätta att bete er som dårar? Hur länge ska ni håna visheten och kämpa mot sanningen?

23 Kom hit och lyssna till mig! Jag ska ge er goda råd och dela med mig av min kunskap till er.

24 Jag har ropat på er ofta, men ni har inte lyssnat till mig. Jag har försökt hjälpa er, men ni har alltid avvisat mig.

25 Ni har nonchalerat mina råd och min tillrättavisning.

26 En dag kommer olycka över er, och då ska jag skratta åt er! Jag ska håna er när ni råkar illa ut!

27 När fruktan griper er och när svårigheterna är större än vad ni kan bära,

28 då kommer jag inte att svara på era rop om hjälp. Då kommer det att vara för sent, hur ivrigt ni än söker mig.

29 Ni blundade för sanningen och valde att inte tillbe och lita på Herren.

30 Ni vände mig ryggen och avvisade mina råd.

31 Därför får ni vad ni förtjänar och måste ta konsekvenserna av ert handlande.

32 Ni vände er bort från mig, och er självbelåtenhet blir er död.

33 Men alla som lyssnar till mig ska leva i frid och trygghet och behöver inte vara rädda för något.

New International Reader's Version

Proverbs 1

Purpose

1These are the proverbs of Solomon. He was the son of David and the king of Israel.

Proverbs teach you wisdom and instruct you.
    They help you understand wise sayings.
They provide you with instruction and help you live wisely.
    They lead to what is right and honest and fair.
They give understanding to childish people.
    They give knowledge and good sense to those who are young.
Let wise people listen and add to what they have learned.
    Let those who understand what is right get guidance.
What I’m teaching also helps you understand proverbs and stories.
    It helps you understand the sayings and riddles of those who are wise.

If you really want to gain knowledge, you must begin by having respect for the Lord.
    But foolish people hate wisdom and instruction.

Think and Live Wisely

A Warning Against Sinful Men

My son, listen to your father’s advice.
    Don’t turn away from your mother’s teaching.
What they teach you will be like a beautiful crown on your head.
    It will be like a chain to decorate your neck.

10 My son, if sinful men tempt you,
    don’t give in to them.
11 They might say, “Come along with us.
    Let’s hide and wait to kill someone who hasn’t done anything wrong.
    Let’s catch some harmless person in our trap.
12 Let’s swallow them alive, as the grave does.
    Let’s swallow them whole, like those who go down into the pit.
13 We’ll get all kinds of valuable things.
    We’ll fill our houses with what we steal.
14 Cast lots with us for what they own.
    We’ll share everything we take from them.”
15 My son, don’t go along with them.
    Don’t even set your feet on their paths.
16 They are always in a hurry to sin.
    They are quick to spill someone’s blood.
17 How useless it is to spread a net
    where every bird can see it!
18 Those who hide and wait will spill their own blood.
    They will be caught in their own trap.
19 That’s what happens to everyone
    who goes after money in the wrong way.
That kind of money takes away
    the life of those who get it.

Wisdom’s Warning

20 Out in the open wisdom calls out.
    She raises her voice in a public place.
21 On top of the city wall she cries out.
    Here is what she says near the gate of the city.

22 “How long will you childish people love your childish ways?
    How long will you rude people enjoy making fun of God and others?
    How long will you foolish people hate knowledge?
23 Pay attention to my warning!
    Then I will pour out my thoughts to you.
    I will make known to you my teachings.
24 But you refuse to listen when I call out to you.
    No one pays attention when I reach out my hand.
25 You turn away from all my advice.
    And you do not accept my warning.
26 So I will laugh at you when you are in danger.
    I will make fun of you when hard times come.
27 I will laugh when hard times hit you like a storm.
    I will laugh when danger comes your way like a windstorm.
    I will make fun of you when suffering and trouble come.

28 “Then you will call to me. But I won’t answer.
    You will look for me. But you won’t find me.
29 You hated knowledge.
    You didn’t choose to have respect for the Lord.
30 You wouldn’t accept my advice.
    You turned your backs on my warnings.
31 So you will eat the fruit of the way you have lived.
    You will choke on the fruit of what you have planned.

32 “The wrong path that childish people take will kill them.
    Foolish people will be destroyed by being satisfied with the way they live.
33 But those who listen to me will live in safety.
    They will be at ease and have no fear of being harmed.”