Swedish Contemporary Bible

Proverbs 1

Vishetens välsignelse

(1:1—9:18)

1Ordspråk av Salomo, Davids son, Israels kung.

2Av dem får man fostran och vägledning,

så att man förstår de visas ord.

3Av dem får man vägledning till insikt

och till ett ärligt och rättfärdigt liv.

4De ger klokhet till de okunniga,

och lärdom till de unga om vad som är viktigt.

5Den vise hör dem och ökar sin kunskap.

Den kloke skaffar sig vägledning

6för att förstå ordspråk och liknelser,

de visas ord och gåtor.

7Herrens fruktan är vishetens början,

men den som är oklok föraktar vishet och vägledning.

8Hör, min son, din fars förmaning,

förkasta inte din mors undervisning.

9De bildar en skön krans på ditt huvud,

en vacker kedja kring din hals.

10Min son, låt dig inte lockas av syndare.

11De säger:

”Kom! Vi lägger oss i bakhåll för att döda,

för att lura på oskyldiga.

12Likt dödsriket slukar vi dem levande och hela,

så som de som läggs ner i graven.

13Vi ska få alla slags värdefulla ting

och kan fylla våra hus med plundrat gods.

14Du får vara med och dela,

pengarna kan vi ha i en gemensam kassa.”

15Min son, gå inte in på deras väg,

sätt inte din fot på deras stig,

16för med snabba steg söker de sig till ondskan,

och snabbt vill de utgjuta blod.

17Det är meningslöst att breda ut ett nät

inför ögonen på fåglarna.

18Dessa ligger på lur efter sitt eget blod

och i bakhåll för sina egna liv.

19Sådant blir slutet för den som roffar åt sig i oärlighet,

det kostar honom hans eget liv.

20Visheten ropar högt på gatan

och höjer sin röst på torget.

21Mitt bland de bullriga gatorna predikar den

och håller tal vid stadsportarna:

22”Hur länge ska ni okunniga älska okunnighet,

ni smädare njuta av smädelser,

ni dårar hata kunskap?

23Vänd om och ta emot min tillrättavisning,

så ska jag låta min ande komma över er

och dela med mig av min kunskap till er.

24Jag har ropat på er, men ni har inte lyssnat.

Jag har räckt ut min hand,

men ingen har brytt sig om den.

25Ni har struntat i alla mina råd

och avvisat min tillrättavisning.

26Därför ska jag också skratta åt er olycka

och håna er förtvivlan,

27när förskräckelsen griper tag i er som ett oväder

och olyckan sveper över er som en stormby,

när nöd och ångest drabbar er.

28Då kommer de att ropa till mig,

men jag ska inte svara.

De kommer att söka mig

men inte finna.

29De hatade kunskap

och ville inte frukta Herren,

30de avvisade mina råd

och föraktade mina tillrättavisningar.

31Därför får de äta sina gärningars frukt

och mätta sig med sina onda planer.

32De okunnigas avfällighet ska kosta dem livet

och dårarnas sorglöshet förgöra dem.

33Men den som lyssnar till mig ska leva i trygghet

och behöver inte vara rädd för något ont.”

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Мудр 1

Вступление

1Мудрые изречения Сулаймона, сына Довуда, царя Исроила.

Да принесут они мудрость и наставление
    и помогут осмыслить разумные высказывания;
да научат они правилам благоразумной жизни,
    праведности, справедливости и честности
и дадут простакам проницательность,
    а юным – знание и рассудительность;
пусть послушают мудрые и умножат познания,
    и пусть разумные получат мудрые советы;
да уразумеют они пословицы и притчи,
    слова мудрецов и загадки их.

Страх перед Вечным[a] – начало мудрости,
    только глупцы презирают мудрость и наставление.

Наставления в мудрости

Предостережение от соблазна

Сын мой, послушай наставление своего отца
    и не отвергай поучения своей матери.
Они будут прекрасным венком на твоей голове
    и ожерельем на твоей шее.

10 Сын мой, если грешники соблазняют тебя,
    не поддавайся им.
11 Если скажут они: «Идём с нами,
    устроим засаду для пролития крови,
    без причины подстережём невинного,
12 живьём их проглотим, как мир мёртвых,
    целиком – как тех, кто нисходит в пропасть;
13 награбим всевозможных дорогих вещей
    и наполним дома свои добычей.
14 Присоединяйся к нам,[b]
    и мы поровну поделим добычу»,
15 то не ходи с ними, сын мой,
    не вставай на путь их.
16 Ведь их ноги бегут к злу,
    спешат они на пролитие крови.
17 Даже птицы не попадут в сеть,
    которую расставили у них на глазах,
18 но эти люди устраивают засаду для пролития своей же крови,
    подстерегают самих же себя!
19 Таковы пути всех, кто жаждет преступной добычи;
    она отнимает жизнь у завладевших ею.

Предостережение не отвергать мудрость

20 Мудрость восклицает на улицах,
    возвышает свой голос на площадях;
21 на углах шумных улиц кричит она
    и при входе в городские ворота держит речь:

22 «До каких же пор вы, простаки, будете любить свою простоту?
    Сколько же ещё глумливые будут наслаждаться насмешками,
    а глупцы – ненавидеть знание?
23 Если бы вы ответили на укор мой,
    я излила бы на вас мой дух
    и открыла бы вам свои мысли.
24 Но раз вы отвергли меня, когда я призывала,
    и никто не внимал, когда я протягивала вам руку,
25 раз вы пренебрегли всеми моими советами
    и не приняли моего укора,
26 то и я в свой черёд посмеюсь над вашей бедой,
    поиздеваюсь, когда поразит вас ужас, –
27 когда поразит вас ужас, как буря,
    и беда пронесётся над вами, как вихрь,
    когда горе и скорбь вас подавят.

28 Тогда будут звать меня, но я не отвечу,
    будут искать меня, но не найдут.
29 Раз они знание возненавидели
    и страх перед Вечным не избрали,
30 раз мой совет не приняли
    и укор мой с презрением отвергли –
31 то они будут вкушать горькие плоды своих деяний
    и получат сполна от своих замыслов.
32 Ведь своенравие убьёт простаков,
    и беспечность погубит глупцов,
33 но слушающий меня будет жить безопасно
    и спокойно, не страшась беды».

Notas al pie

  1. Мудр 1:7 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
  2. Мудр 1:14 Букв.: «Бросай с нами жребий».