Swedish Contemporary Bible

Obadiah 1

Edoms dom

1Obadjas syn.

Så säger Herren, Herren, om Edom;

vi har hört ett budskap från Herren.

En budbärare har sänts till folken:

”Kom, låt oss stå upp

och strida mot det!”

2Jag ska göra dig litet bland folken

och mycket föraktat.

3Du har lurats av ditt övermod,

du som bor bland bergsklyftorna,

håller till högt däruppe

och säger för dig själv:

”Vem kan störta mig ner till jorden?”

4Även om du bygger ditt näste högt som örnen

och gör dig ett rede bland stjärnorna,

ska jag störta ner dig därifrån, säger Herren.

5Om tjuvar kommer till dig

eller rövare om natten

– ack, då förgås du ju! –

stjäl de väl bara tills de fått nog?

Om druvplockarna kommer till dig,

lämnar de väl en efterskörd?

6Hur noga ska inte Esau genomsökas

och hans gömda skatter letas fram!

7Alla dina allierade fördriver dig till gränsen.

Dina fredliga vänner bedrar dig

och tar makten över dig.

De som äter ditt bröd

gillrar snaror för dig,

och inget förstånd infinner sig där.

8”På den dagen, säger Herren,

ska jag förgöra de visa i Edom,

allt förstånd på Esaus berg.

9Dina hjältar, Teman, blir skräckslagna,

och alla på Esaus berg utplånas i slakten.

10För våld mot din bror Jakob

ska du höljas med skam

och utplånas för evigt.

11Den dagen du stod på avstånd,

den dagen främlingar drog bort med hans rikedomar

och utlänningar tågade in genom hans portar

och kastade lott om Jerusalem,

då var du också som en av dem.

12Se inte ner på din broder

på hans olycksdag.

Gläd dig inte över Judas folk

på deras undergångsdag,

och gapa inte så stort

på deras nöds dag.

13Tåga inte in genom mitt folks port

på deras förödelses dag.

Se inte ner, även du, på hans olycka

på hans tragiska dag,

och lägg inte beslag på hans rikedomar

på denna hans tragiska dag.

14Stå inte vid vägskälet

för att hugga ner dem som flyr därifrån.

Utlämna inte hans överlevande

på denna nödens dag.

Herrens dag

15Herrens dag är nära

för alla folk.

Så som du har gjort,

så ska man göra mot dig.

Dina gärningar kommer

att slå tillbaka mot dig.

Israels återupprättelse

16Så som ni har druckit på mitt heliga berg,

så ska folken ständigt få dricka.

De ska dricka och dricka

och bli som om de aldrig funnits.

17Men på Sions berg ska det finnas räddning,

det ska vara heligt

och där ska Jakobs ätt få äga sina arvedelar.

18Jakobs ätt ska bli en eld

och Josefs ätt en låga,

men Esaus ätt ska bli halm

som de ska antända och förtära.

Ingen av Esaus ätt kommer att överleva,

för Herren har talat.”

19De från Negev ska ockupera Esaus berg.

De som bor i Låglandet ska ockupera filistéernas land.

De ska inta Efraims och Samariens områden,

och Benjamin ska inta Gilead.

20De som blivit bortförda från Israels här[a] och är i Kanaan,

ända till Sarefat,

och de bortförda från Jerusalem,

de i Sefarad, ska inta städerna i Negev.

21Befriare[b] ska dra upp på Sions berg

och regera över Esaus berg.

Och kungariket ska vara Herrens.

Notas al pie

  1. 1:20 Grundtextens innebörd är osäker.
  2. 1:21 Enligt Septuaginta: De räddade på Sions berg ska dra upp…

Священное Писание (Восточный Перевод)

Авдий

Видение, которое было к пророку Авдию.

Эдом будет низвергнут

Так говорит Владыка Вечный[a] об Эдоме.

Мы услышали весть от Вечного,
    что отправлен посланник к народам,
    чтобы объявить им:
«Вставайте! Выступим войной против Эдома!»

– Эдом, Я сделаю тебя малым среди народов,
    ты будешь в большом презрении.
Гордость сердца твоего обольстила тебя.
    Ты живёшь в расщелинах скал[b],
    высоко строишь свой дом
и говоришь в сердце своём:
    «Кто низвергнет меня на землю?»
Но даже если ты, подобно орлу, поднимешься ввысь
    и устроишь гнездо своё среди звёзд,
    то и оттуда Я низвергну тебя, –
        возвещает Вечный. –
Если воры и грабители в ночи придут к тебе,
    разве они не украдут только то, что пожелают?
Если проникнут к тебе собиратели винограда,
    разве не оставят они несколько виноградин?
Но ты будешь разрушен полностью.
Как всё будет обыскано у Есава[c],
    будут ограблены его тайники!
Все твои союзники вытеснят тебя до границы,
    все твои друзья обманут и одолеют тебя.
Те, кто ест твой хлеб, поставят на тебя западни,
    но ты не догадаешься.

В тот день, – возвещает Вечный, –
    Я истреблю мудрых в Эдоме
    и благоразумных на горе Есава.
Твои воины, Теман[d], будут трепетать от страха,
    и все на горе Есава будут истреблены.
10 Из-за насилия над своим братом Якубом[e]
    будешь покрыт позором,
    будешь уничтожен навсегда.
11 Ты стоял в стороне в тот день,
    когда чужие народы уносили его богатства,
когда иноземцы входили в его ворота
    и бросали жребий об Иерусалиме.
    Ты был как один из них!
12 Тебе не следовало смотреть с презрением на своего брата
    в день его несчастья,
не стоило торжествовать над народом Иудеи
    в день его гибели
и хвастаться
    в день его страдания.
13 Тебе не следовало входить в ворота Моего народа
    в день его бедствия,
смотреть на его горе
    в день его бедствия
и касаться его богатства
    в день его бедствия.
14 Тебе не стоило стоять на перекрёстках
    и убивать беглецов,
не стоило выдавать уцелевших
    в день их страдания.

Спасение Исраила

15 – Близок день Вечного для всех народов.
    Как ты поступал, так и с тобою поступят,
    то, что ты делал, падёт на твою же голову.
16 Как вы, эдомитяне, пили на святой горе Моей,
    так и все народы будут пить чашу Моего гнева всегда,
будут пить и проглотят,
    и исчезнут, будто их и не было.

17 Будет на горе Сион спасение,
    и будет она святыней,
    а потомки Якуба вернут своё наследие.
18 Дом Якуба будет огнём,
    дом Юсуфа – пламенем,
а дом Есава будет соломою,
    которую они подожгут и уничтожат;
    никто из потомков Есава не выживет. –
        Так сказал Вечный.

19 Люди из Негева завладеют горой Есава,
    а люди из предгорий – землёй филистимлян.
Они захватят поля Ефраима и Самарии,
    а Вениамин завладеет Галаадом.
20 Те исраильтяне, что были в изгнании,
    завладеют ханаанской землёй до Сарепты[f],
а изгнанники Иерусалима, живущие в Сефараде[g],
    получат во владения города Негева.[h]
21 Спасители взойдут на гору Сион,
    чтобы править горою Есава.
    И наступит царствование Вечного.

Notas al pie

  1. 1:1 Вечный   – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
  2. 1:3 Или: «в расщелинах Селы». На языке оригинала наблюдается игра слов: села означает «скала», но это также название столицы Эдома.
  3. 1:6 Есав   – родоначальник эдомитян, получивших своё название от второго имени Есава – Эдом (см. Нач. 25:25, 30). Здесь под именем Есав подразумевается вся страна Эдом.
  4. 1:9 Теман   – важный эдомитский город, получивший своё название от имени внука Есава, родоначальника Эдома (см. Нач. 36:15). Здесь под именем Теман подразумевается вся страна Эдом.
  5. 1:10 Исраильтяне были потомками Якуба, а эдомитяне потомками его брата Есава (см. Нач. 25:19-26).
  6. 1:20 Сарепта   – финикийский город, находившийся на территории современного государства Ливан.
  7. 1:20 Сефарад   – вероятно другое название города Сарды, столицы Лидии, но также возможно, что это местность Спарда в Малой Азии, или Шапарда в северо-западной Мидии, или же Испания (потомков евреев, изгнанных из Испании, называют «сефардами»).
  8. 1:19-20 Здесь говорится о том, что спасённые из исраильского народа расширят свои владения на севере, юге, западе и на востоке после того, как Всевышний произведёт Свой суд над их врагами.