Nya Levande Bibeln

Mika 4

Herren ska styra landet

1Men i de yttersta dagarna ska berget där templet står bli det mest berömda av alla berg i hela världen och äras av alla folk. Man ska komma dit på pilgrimsresor från hela världen.

Kom, låt oss besöka Herrens berg och se Israels Guds tempel, ska man säga till varandra. Han ska tala om för oss vad han vill, och vi ska göra det. På den tiden ska hela världen styras av Herren från Jerusalem. Därifrån ska han låta sina lagar och befallningar gå ut.

Han ska döma mellan folken och ge befallningar åt mäktiga nationer långt borta. De ska göra om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Länder ska inte längre ligga i krig med varandra. Det ska råda frid över hela världen, och man ska inte ens ha någon krigsberedskap.

Var och en ska leva i sitt eget hus i lugn och ro, för det ska inte finnas något att vara rädd för. Herren själv har lovat detta.

Därför vill vi alltid följa Herren, vår Gud, även om alla folk runt omkring oss tillber avgudar!

På den dagen säger Herren att han ska föra tillbaka sitt plågade folk.

Han ska göra dem starka igen i sitt eget land. De ska bli ett mäktigt folk, och Herren ska regera från berget Sion för all framtid.

Jerusalem ska återfå sin kungliga makt och härlighet, och allt ska bli som det en gång var.

Men varför ropar du nu så högt av förtvivlan? Var finns nu din kung? Han är död! Var finns nu dina rådgivare? Alla är borta! Smärta har drabbat dig som när en kvinna föder barn.

10 Jämra dig i dina fruktansvärda plågor, Sions folk, för du måste lämna den här staden och bo ute på fälten! Du ska sändas långt bort till Babylon i landsflykt. Men där ska jag rädda dig och befria dig ur fiendens grepp.

11 Många folk har samlat sig mot dig och ropar på ditt blod. De är ivriga att få förgöra dig.

12 Men de förstår inte Herrens tankar och känner inte till hans planer, för den tid ska komma när Herren ska samla sitt folks fiender som kärvar på en tröskplats,

13 och de ska vara hjälplösa inför Israel. Res dig upp och tröska, Israel! Jag ska ge dig horn av järn och klövar av koppar så att du kan trampa sönder många folk. Deras rikedomar ska du ge som offer åt Herren, hela jordens Herre.