Swedish Contemporary Bible

Micah 1

Domsord över Juda och Israel

(1:2—3:12)

1Detta är Herrens ord som kom till Mika från Moreshet under de judiska kungarna Jotams, Achas och Hiskias regeringar, vad han fick se angående Samaria och Jerusalem.

2Hör, alla folk,

lyssna, du jord

och allt som finns där!

Herren, Herren, vittnar mot er,

Herren från sitt heliga tempel.

Dom över Samaria och Jerusalem

3Se! Herren kommer!

Han stiger ner från sin boning

och träder fram över jordens höjder.

4Bergen smälter under honom

och dalarna spricker upp,

som vax för elden

och som vatten störtar utför branten.

5Allt detta är för Jakobs överträdelse

och israeliternas synd.

Vad är Jakobs överträdelse?

Är det inte Samaria?

Vad är Judas offerplatser[a]?

Är de inte Jerusalem?

6”Därför ska jag göra Samaria

till en stenhög på en åker,

till en plats där vingårdar kan planteras.

Jag ska vräka ner hennes stenar i dalen

och blotta hennes grundvalar.

7Alla hennes gudabilder

ska slås i stycken,

allt som hon tjänat som prostituerad

ska eldas upp,

och alla hennes avgudar

ska jag förgöra.

Med lönen för prostitution har hon skaffat dem,

och lön för prostitution ska de åter bli.”

Gråt och klagan

8Över detta gråter och klagar jag.

Jag går barfota och naken,

ylar som en schakal,

klagar som en berguv.

9Hennes sår kan inte läkas.

Det har kommit till Juda

och nått till mitt folks port,

till Jerusalem.

10Tala inte om det i Gat,

gråt inte!

Vältra er i stoftet

i Bet Leafra![b]

11Dra bort, Shafirs invånare,

i nakenhet och skam.

De som bor i Saanan

kan inte komma undan.

I Bet Haesel sörjer man,

dess beskydd har tagits ifrån er.

12Marots invånare vrider sig av smärta

och hoppas på något bättre,

för det onda som kommer från Herren

har nått Jerusalems portar.

13Spänn för stridsvagnar,

befolkningen i Lakish.

Det var början till dotter Sions synd

att man hos dig fann Israels överträdelser.

14Därför ska ni ge avskedsgåvor åt Moreshet Gat.

Husen i Aksiv har lurat kungarna i Israel.

15Jag ska åter låta erövrare komma mot er,

Mareshas invånare.

Israels härlighet ska komma

till Adullam.

16Raka ditt huvud och skär av ditt hår

för dina barns skull som var din glädje.

Gör dig skallig som gamen,

för de har förts bort från dig.

Notas al pie

  1. 1:5 Enligt bl.a. Septuaginta synd.
  2. 1:10 Grundtexten innehåller mycket ordlek som inte låter sig översättas, och mycket av innebörden i detta avsnitt är osäkert. För v. 10f. jfr 2 Sam 1:20.

New International Reader's Version

Micah 1

1A message from the Lord came to Micah. He was from the town of Moresheth. The message came while Jotham, Ahaz and Hezekiah were kings of Judah. This is the vision Micah saw concerning Samaria and Jerusalem. Here is what he said.

Listen to me, all you nations!
    Earth and everyone who lives in it, pay attention!
The Lord and King will be a witness against you.
    The Lord will speak from his holy temple in heaven.

The Lord Will Judge Samaria and Jerusalem

The Lord is about to come down
    from his home in heaven.
    He rules over even the highest places on earth.
The mountains will melt under him
    like wax near a fire.
The valleys will be broken apart
    by water rushing down a slope.
All this will happen because
    Jacob’s people have done what is wrong.
The people of Israel
    have committed many sins.
Who is to blame
    for the wrong things Jacob has done?
    Samaria!
Who is to blame for the high places
    where Judah’s people worship other gods?
    Jerusalem!

So the Lord says,

“I will turn Samaria into a pile of trash.
    It will become a place for planting vineyards.
I will dump its stones down into the valley.
    And I will destroy it
    down to its very foundations.
All the statues of Samaria’s gods
    will be broken to pieces.
All the gifts its people gave to temple prostitutes
    will be burned with fire.
    I will destroy all the statues of its gods.
Samaria collected gifts that were paid to temple prostitutes.
    So the Assyrians will use the gifts
    to pay their own temple prostitutes.”

Micah Weeps Over His People

I will weep and mourn because Samaria will be destroyed.
    I’ll walk around barefoot and naked.
I’ll bark like a wild dog.
    I’ll hoot like an owl.
Samaria’s plague can’t be healed.
    The plague has spread to Judah.
It has spread right up to the gate of my people.
    It has spread to Jerusalem itself.
10 Don’t tell the people of Gath about it.
    Don’t let them see you weep.
    People in Beth Ophrah, roll in the dust.
11 You who live in the town of Shaphir,
    leave naked and in shame.
Those who live in Zaanan
    won’t come out to help you.
The people in Beth Ezel will mourn.
    They won’t be able to help keep you safe any longer.
12 Those who live in Maroth will groan with pain
    as they wait for help.
That’s because the Lord will bring trouble on them.
    It will reach the very gate of Jerusalem.
13 You who live in Lachish,
    get your fast horses ready to pull their chariots.
You trust in military power.
    Lachish was where sin began
    for the people of Zion.
The wrong things Israel did
    were also done by you.
14 People of Judah, you might as well say goodbye
    to Moresheth near Gath.
The town of Akzib won’t give any help
    to the kings of Israel.
15 An enemy will attack
    you who live in Mareshah.
Israel’s nobles will have to run away
    and hide in the cave of Adullam.
16 The children you enjoy so much
    will be taken away as prisoners.
So shave your heads and mourn.
    Make them as bare as the head of a vulture.