Nya Levande Bibeln

Matteus 7

Om att kritisera andra

1Låt bli att kritisera så blir ni själva inte kritiserade.

Andra kommer nämligen att behandla er som ni behandlar dem.

Du hänger upp dig på din brors små svagheter, men erkänner inte din egen skuld som är långt större.

Du säger till din vän: 'Kom hit så ska jag öppna ögonen på dig så att du ser dina fel! Samtidigt är du blind för din egen synd.

Hycklare! Bekymra dig först om dina egna fel! Sedan kan du försöka hjälpa din bror.Ge inte det som är heligt till människor som inte sätter värde på det.

Och kasta inte bort det som är dyrbart på dem som inte uppskattar det. De kommer bara att smutskasta er tro och sedan angripa er.

Om att be, söka och knacka på

Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Knacka på och dörren ska öppnas.

För alla som ber de får, och de som söker, de finner. Om ni knackar på så kommer dörren att öppnas.

Om ett barn ber sin far om en skiva bröd, ger han då barnet en sten i stället?

10 Eller om barnet ber om en fisk, ger han det då en huggorm? Naturligtvis inte!

11 Och om ni hårdhjärtade, syndiga människor förstår att ge goda gåvor till era barn, ska inte då er Far i himlen ge goda gåvor till dem som ber honom om det?

12 Behandla andra så som ni vill att de ska behandla er. Det är Moses lag i ett nötskal.

Om vägen till himlen

13 Man kan bara komma in i himlen genom den trånga porten. Vägen till helvetet däremot är bred, och dess port är vid nog för de stora skaror som väljer denna bekväma väg.

14 Men porten till livet är trång, och vägen är smal. Det är därför bara några få finner den.

Av frukten känner man trädet

15 Akta er för falska lärare. De kommer förklädda som oskyldiga får, men i verkligheten är de glupska vargar som vill slita sönder er.

16 Ni kan upptäcka dem genom deras handlingssätt, på samma sätt som man känner igen ett träd på dess frukt. Man plockar ju inte vindruvor på törnbuskar eller fikon på tistlar.

17 Olika slags fruktträd känner man lätt igen genom att titta på deras frukt.

18 Det träd, som bär frukt som smakar bra, bär aldrig oätlig frukt. Och det träd som ger dålig frukt kan inte samtidigt ge god frukt.

19 De träd, som bär frukt som man inte kan äta, hugger man ner och bränner upp.

20 Det är alltså på frukten man känner igen ett träd eller en person.

Om att bygga på stadig grund

21 Inte alla som talar som gudfruktiga människor är gudfruktiga. De kanske kallar mig 'Herre

22 Vid domen kommer många att säga till mig: 'Herre, Herre, vi talade profetiskt och använde ditt namn för att driva ut onda andar och gjorde många stora under.'

23 Men jag ska svara: 'Försvinn härifrån! Jag känner er inte och det ni har gjort, har ni gjort utan mig.'

24 Den som lyssnar till min undervisning och följer den är klok. Han liknar en man som bygger sig ett hus på berggrunden.

25 Även när det blir skyfall och översvämning, och stormvindarna blåser med våldsam kraft mot huset, så rasar det inte eftersom det är byggt på fast mark.

26 Men den som hör min undervisning och inte bryr sig om den är en dåre. Han liknar en man som bygger sitt hus direkt på sanden.

27 När sedan regnet och översvämningen kommer, och stormvindarna blåser mot huset, så faller det ihop med ett stort brak.

28 Människoskarorna häpnade över det Jesus sa,

29 för han undervisade med stor auktoritet och inte som de judiska ledarna.

New International Reader's Version

Matthew 7

Be Fair When You Judge Other People

1“Do not judge other people. Then you will not be judged. You will be judged in the same way you judge others. You will be measured in the same way you measure others.

“You look at the bit of sawdust in your friend’s eye. But you pay no attention to the piece of wood in your own eye. How can you say to your friend, ‘Let me take the bit of sawdust out of your eye’? How can you say this while there is a piece of wood in your own eye? You pretender! First take the piece of wood out of your own eye. Then you will be able to see clearly to take the bit of sawdust out of your friend’s eye.

“Do not give holy things to dogs. Do not throw your pearls to pigs. If you do, they might walk all over them. They might turn around and tear you to pieces.

Ask, Search, Knock

“Ask, and it will be given to you. Search, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. Everyone who asks will receive. The one who searches will find. The door will be opened to the one who knocks.

“Suppose your son asks for bread. Which of you will give him a stone? 10 Or suppose he asks for a fish. Which of you will give him a snake? 11 Even though you are evil, you know how to give good gifts to your children. How much more will your Father who is in heaven give good gifts to those who ask him! 12 In everything, do to others what you would want them to do to you. This is what is written in the Law and in the Prophets.

The Large and Small Gates

13 “Enter God’s kingdom through the narrow gate. The gate is large and the road is wide that leads to ruin. Many people go that way. 14 But the gate is small and the road is narrow that leads to life. Only a few people find it.

True and False Prophets

15 “Watch out for false prophets. They come to you pretending to be sheep. But on the inside they are hungry wolves. 16 You can tell each tree by its fruit. Do people pick grapes from bushes? Do they pick figs from thorns? 17 In the same way, every good tree bears good fruit. But a bad tree bears bad fruit. 18 A good tree can’t bear bad fruit. And a bad tree can’t bear good fruit. 19 Every tree that does not bear good fruit is cut down. It is thrown into the fire. 20 You can tell each tree by its fruit.

True and False Disciples

21 “Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven. Only those who do what my Father in heaven wants will enter. 22 Many will say to me on that day, ‘Lord! Lord! Didn’t we prophesy in your name? Didn’t we drive out demons in your name? Didn’t we do many miracles in your name?’ 23 Then I will tell them clearly, ‘I never knew you. Get away from me, you who do evil!’

The Wise and Foolish Builders

24 “So then, everyone who hears my words and puts them into practice is like a wise man. He builds his house on the rock. 25 The rain comes down. The water rises. The winds blow and beat against that house. But it does not fall. It is built on the rock. 26 But everyone who hears my words and does not put them into practice is like a foolish man. He builds his house on sand. 27 The rain comes down. The water rises. The winds blow and beat against that house. And it falls with a loud crash.”

28 Jesus finished saying all these things. The crowds were amazed at his teaching. 29 That’s because he taught like one who had authority. He did not speak like their teachers of the law.