Nya Levande Bibeln

Matteus 6

Om att dela med sig

1Var försiktiga! Gör inte det som är gott bara för att man ska lägga märke till er, för då kan ni inte vänta er någon lön av er Far i himlen.

När ni ger en gåva till en tiggare, så ropa inte ut det som hycklarna gör. De basunerar ut sin godhet i synagogorna och på gatorna för att dra uppmärksamheten till sig genom sina goda gärningar! Jag försäkrar er: De har redan fått den lön de ska ha.

Och om du hjälper någon, så gör det hemligt. Din vänstra hand ska inte veta vad den högra gör.

Då kommer din Far som ser allt att belöna dig.

Om bön

Och nu kommer vi till bönen. Var inte som hycklarna när ni ber. De spelar gudfruktiga genom att be offentligt i gathörnen och i synagogorna där alla kan se dem. De har verkligen ingenting att vänta sig från Gud.

När du ber gå då in i ditt rum och stäng dörren efter dig och be i avskildhet till din Far. Då ska din Far, som känner dina hemligaste tankar, belöna dig.

7-8 Rabbla inte upp samma bön gång på gång. Det gör de som inte känner Gud. De tror att bönen blir besvarad bara man använder många ord. Kom ihåg att er Far vet precis vad ni behöver, innan ni ens ber honom om det!

Be så här i stället:Vår Far i himlen, vi ärar ditt heliga namn.

10 Vi ber att ditt rike snart ska komma. Låt din vilja ske här på jorden, så som den sker i himlen.

11 Ge oss vår mat i dag som du brukar,

12 och förlåt oss våra synder liksom vi förlåter dem som syndar mot oss.

13 Led oss inte in i frestelser utan befria oss från den Onde. Amen.

14-15 Er himmelske Far kommer att förlåta er, om ni förlåter dem som syndar mot er. Och vägrar ni att förlåta dem, kommer inte han att förlåta er.

Om fasta

16 Och nu till fastan. När ni fastar - alltså av andliga skäl avstår från mat - så gör det inte offentligt som hycklarna gör. De ser dystra och bedrövade ut för att andra ska lägga märke till dem och tycka att de är andliga. Det är också den enda belöning de kommer att få.

17 När ni fastar ska ni se så oberörda ut som möjligt.

18 Låt det vara en hemlighet mellan er och er Far i himlen. Han vet allt och ska belöna er.

Om pengar

19 Skaffa er inte rikedomar här på jorden. De förlorar snart sitt värde och kan bli stulna.

20 Samla dem i himlen i stället där de aldrig kommer att förlora sitt värde och där de är säkra för tjuvar.

21 Om er skatt finns i himlen då kommer också ert hjärta att vara där.

22 Om ditt öga är rent blir det ljust i ditt inre.

23 Men om ditt öga är förmörkat av onda tankar och begär så är du i djupt andligt mörker, och det mörkret är verkligen nattsvart!

24 Ni kan inte tjäna två herrar för då kommer ni att hata den ene och älska den andre. Därför kan ni inte heller leva för Gud och samtidigt lida av penningbegär.

Om oro och bekymmer

25 Därför säger jag: Oroa er inte för pengar till mat och dryck och för kläder att ha på kroppen. Livet är mer än att äta och dricka, och en människa betyder mer än kläderna hon har på sig.

26 Se på fåglarna! De oroar sig inte över vad de ska äta. De behöver inte så eller skörda eller skaffa sig matförråd för er himmelske Far ger dem mat. Och ni är mycket mer värda för honom än de.

27 Kan all er oro lägga ett enda ögonblick till era liv?

28 Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på liljorna på fälten. De bekymrar sig inte för sina kläder.

29 Och ändå var inte kung Salomo i all sin prakt så vackert klädd som de.

30 Och om Gud nu på ett så underbart sätt bryr sig om blommorna, som står här i dag och är borta i morgon, ska han då inte ha omsorg om er? Litar ni alltjämt så lite på Gud?

31-32 Oroa er alltså inte för vad ni ska äta och dricka. Varför är ni som de som inte känner honom? De jagar efter allt detta och bekymrar sig för det. Men er himmelske Far vet redan vad ni behöver.

33 Och han kommer att med glädje ge er allt vad ni behöver, om ni ger honom första platsen i era liv och lever efter hans vilja.

34 Bekymra er alltså inte för morgondagen. Även den kommer Gud att ta hand om.

New International Reader's Version

Matthew 6

Giving to Needy People

1“Be careful not to do good deeds in front of other people. Don’t do those deeds to be seen by others. If you do, your Father in heaven will not reward you.

“When you give to needy people, do not announce it by having trumpets blown. Do not be like those who only pretend to be holy. They announce what they do in the synagogues and on the streets. They want to be honored by other people. What I’m about to tell you is true. They have received their complete reward. When you give to needy people, don’t let your left hand know what your right hand is doing. Then your giving will be done secretly. Your Father will reward you, because he sees what you do secretly.

Prayer

“When you pray, do not be like those who only pretend to be holy. They love to stand and pray in the synagogues and on the street corners. They want to be seen by other people. What I’m about to tell you is true. They have received their complete reward. When you pray, go into your room. Close the door and pray to your Father, who can’t be seen. Your Father will reward you, because he sees what you do secretly. When you pray, do not keep talking on and on. That is what ungodly people do. They think they will be heard because they talk a lot. Do not be like them. Your Father knows what you need even before you ask him.

“This is how you should pray.

“ ‘Our Father in heaven,
may your name be honored.
10 May your kingdom come.
May what you want to happen be done
    on earth as it is done in heaven.
11 Give us today our daily bread.
12 And forgive us our sins,
    just as we also have forgiven those who sin against us.
13 Keep us from sinning when we are tempted.
    Save us from the evil one.’

14 Forgive other people when they sin against you. If you do, your Father who is in heaven will also forgive you. 15 But if you do not forgive the sins of other people, your Father will not forgive your sins.

Fasting

16 “When you go without eating, do not look gloomy like those who only pretend to be holy. They make their faces look very sad. They want to show people they are fasting. What I’m about to tell you is true. They have received their complete reward. 17 But when you go without eating, put olive oil on your head. Wash your face. 18 Then others will not know that you are fasting. Only your Father, who can’t be seen, will know it. Your Father will reward you, because he sees what you do secretly.

Gather Riches in Heaven

19 “Do not gather for yourselves riches on earth. Moths and rats can destroy them. Thieves can break in and steal them. 20 Instead, gather for yourselves riches in heaven. There, moths and rats do not destroy them. There, thieves do not break in and steal them. 21 Your heart will be where your riches are.

22 “The eye is like a lamp for the body. Suppose your eyes are healthy. Then your whole body will be full of light. 23 But suppose your eyes can’t see well. Then your whole body will be full of darkness. If the light inside you is darkness, then it is very dark!

24 “No one can serve two masters at the same time. You will hate one of them and love the other. Or you will be faithful to one and dislike the other. You can’t serve God and money at the same time.

Do Not Worry

25 “I tell you, do not worry. Don’t worry about your life and what you will eat or drink. And don’t worry about your body and what you will wear. Isn’t there more to life than eating? Aren’t there more important things for the body than clothes? 26 Look at the birds of the air. They don’t plant or gather crops. They don’t put away crops in storerooms. But your Father who is in heaven feeds them. Aren’t you worth much more than they are? 27 Can you add even one hour to your life by worrying?

28 “And why do you worry about clothes? See how the wild flowers grow. They don’t work or make clothing. 29 But here is what I tell you. Not even Solomon in all his royal robes was dressed like one of these flowers. 30 If that is how God dresses the wild grass, won’t he dress you even better? Your faith is so small! After all, the grass is here only today. Tomorrow it is thrown into the fire. 31 So don’t worry. Don’t say, ‘What will we eat?’ Or, ‘What will we drink?’ Or, ‘What will we wear?’ 32 People who are ungodly run after all those things. Your Father who is in heaven knows that you need them. 33 But put God’s kingdom first. Do what he wants you to do. Then all those things will also be given to you. 34 So don’t worry about tomorrow. Tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.