Nya Levande Bibeln

Matteus 22

Liknelsen om bröllopsfesten

1-2 Jesus berättade många liknelser för att förklara vad himmelriket är.Han sa: Himmelriket kan till exempel liknas vid en stor bröllopsmiddag som en kung förberedde för sin son.

Han bjöd in många gäster, och när förberedelserna var klara skickade han ut tjänare för att tala om för de inbjudna att det var dags att komma. Men alla tackade nej.

Då sände han andra tjänare för att säga till dem: 'Allt är klart, mina oxar och kalvar är slaktade. Skynda er att komma!'

Men gästerna, som han hade bjudit, var inte intresserade, utan fortsatte med sitt, den ene på sin lantgård, den andre i sin affär.

Några misshandlade tjänarna och behandlade dem skamligt och dödade till och med en del av dem.

Då sände den uppretade kungen ut sin armé och grep mördarna och avrättade dem och brände ner deras stad.

Och han sa till sina tjänare: 'Bröllopsfesten är klar, men de gäster jag inbjöd är inte värda äran att delta i denna fest.

Gå därför ut i gathörnen och bjud alla ni ser.'

10 Tjänarna gjorde det och tog med sig alla de kunde hitta, både onda och goda, och festsalen fylldes med gäster.

11 Men när kungen kom in för att hälsa på gästerna lade han märke till en man, som inte hade några bröllopskläder på sig.

12 'Min vän

13 Då sa kungen till sina medhjälpare: 'Bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret, där man gråter och skär tänder.

14 För många är inbjudna, men få är utvalda.'

Frågan om att betala skatt

15 Då samlades fariseerna för att försöka fundera ut något sätt att få Jesus att säga något som de kunde arrestera honom för.

16 De beslutade då att sända några av sina män tillsammans med kung Herodes anhängare för att ställa denna fråga till honom: Herre, vi vet att du är mycket uppriktig. Du lär oss sanningen utan hänsyn till konsekvenserna, och du låter dig inte påverkas av någon.

17 Säg oss nu om det är Guds vilja eller inte att vi betalar skatt till den romerska staten.

18 Men Jesus visste vad de var ute efter. Era hycklare! ropade han. Varför försöker ni lura mig?

19 Ge mig ett mynt. Då gav de honom ett romerskt mynt.

20 Han frågade dem: Vems bild är det här? Och vems namn står under bilden?

21 Kejsarens, svarade de. Då så, sa han. Ge det till kejsaren om det är hans, och ge Gud allt som tillhör honom.

22 Hans svar förvånade dem och gjorde dem svarslösa, och de gick sin väg.

Frågan om uppståndelsen

23 Men samma dag kom några av saddukeerna till Jesus. De påstår nämligen att det inte finns någon uppståndelse från de döda, och därför frågade de honom:

24 Herre, Mose har sagt, att om en man dör barnlös så skall hans bror gifta sig med änkan, så att den dödes släkt kan leva vidare genom deras barn.

25 Vi hade faktiskt bland oss en familj med sju bröder. Den förste av dessa män gifte sig och dog sedan barnlös, och därför gifte sig den andre brodern med hans fru.

26 Denne broder dog också barnlös, och då gifte sig näste broder med kvinnan. Så fortsatte det tills hon varit gift med dem allesammans.

27 Sedan dog hon också.

28 Vems fru kommer hon att vara vid uppståndelsen, eftersom hon ju varit gift med alla sju?

29 Men Jesus svarade: Ni har kommit alldeles fel. Och ni förstår varken Guds ord eller Guds kraft.

30 Efter uppståndelsen kommer det inte att finnas några äktenskap i jordisk mening. Alla kommer att vara som änglarna.

31 Men när det gäller uppståndelsen från de döda, ja, läser ni aldrig Skriften? Förstår ni inte att Gud talade direkt till er, när han sa:

32 'Jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud'? Gud är inte en gud för de döda, utan för de levande.

Frågan om det viktigaste budet

33 Alla blev djupt imponerade av hans svar -

34-35 utom fariseerna. När de hörde att han med sitt svar hade täppt till munnen på saddukeerna ville de sätta honom på prov med en egen fråga.En av dem, en advokat, sa till honom:

36 Herre, vilket är det viktigaste budet i Moses lag?

37 Jesus svarade: Älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta, av all din själ och av allt ditt förstånd.

38-39 Detta är det första och största budet. Det som kommer därnäst i betydelse liknar det första: Älska din medmänniska lika mycket som du älskar dig själv.

40 Alla de andra buden och alla profeternas föreskrifter kan sammanfattas i dessa två bud.

Folkets religiösa ledare kan inte svara Jesus

41 Sedan ställde Jesus en fråga till fariseerna som stod vid sidan om honom:

42 Kan ni säga mig vems son Messias är? De svarade: Davids son.

43 Varför kallar då David honom herre, då han talar under den helige Andes inflytande? frågade Jesus. David sa ju:

44 'Gud sa till min herre: Sitt på min högra sida, tills jag lagt dina fiender under dina fötter.'

45 Eftersom David kallade honom 'herre

46 Men de kunde inte svara på frågan, och efter det vågade ingen ställa några fler frågor till Jesus.