Nya Levande Bibeln

Matteus 17

Jesus förvandlas på berget

1Sex dagar senare tog Jesus Petrus, Jakob och hans bror Johannes med sig till toppen av ett högt berg, där de kunde vara för sig själva.

Och på ett ögonblick förändrades hans utseende inför dem så att hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev bländande vita.

Plötsligt visade sig Mose och Elia, och de samtalade med honom.

Petrus sa: Herre, det här är ett bra ställe att vara på. Om du vill ska jag bygga tre hyddor, en åt dig och en åt Mose och en åt Elia.

Men just då han sa det sveptes de in i ett ljust moln och en röst från molnet sa: Detta är min älskade Son, den som jag har utvalt. Lyd honom!

När lärjungarna hörde detta blev de fruktansvärt rädda och föll till marken.

Men Jesus kom fram till dem och rörde vid dem. Res er upp, sa han, och var inte rädda!

Och när de såg upp, fanns bara Jesus där.

När de gick nerför berget befallde Jesus dem att inte berätta för någon vad de sett, förrän han uppstått från de döda.

10 Då frågade lärjungarna honom: Varför påstår de judiska ledarna att Elia måste komma tillbaka innan Messias kommer?

11 Jesus svarade: De har rätt. Elia måste komma och lägga allt till rätta.

12 Och han har faktiskt redan kommit, men ingen kände igen honom, och många behandlade honom illa. Människosonen ska också lida under deras våld.

13 Då förstod lärjungarna att han talade om Johannes döparen.

Jesus botar en pojke som är besatt av en ond ande

14 När de kom ner från berget väntade en stor folkskara på 3) Jesus. En man kom då och böjde knä framför honom och sa:

15 Herre, visa barmhärtighet mot min son för han får svåra anfall och är mycket illa däran. Han faller ofta i vattnet eller i elden.

16 Därför tog jag honom med till dina lärjungar, men de kunde inte bota honom.

17 Ni envisa människor, som inte vill tro! svarade Jesus. Hur länge ska jag stå ut med er? Ta med pojken hit till mig.

18 Jesus talade strängt till den onde anden i pojken, och den lämnade honom, och från det ögonblicket var pojken frisk.

19 När de sedan var för sig själva igen, frågade lärjungarna Jesus: Varför kunde inte vi driva ut anden?

20 Därför att ni har så liten tro, svarade Jesus. Om er tro bara var så stor som ett senapsfrö, kunde ni säga till det här berget: 'Flytta dig' och det skulle flytta sig långt bort. Ingenting skulle vara omöjligt.

21 Men detta slags andar kan inte drivas ut om ni inte ber och fastar.

Jesus förutsäger för andra gången hur han ska dö

22-23 En dag medan de fortfarande var i Galileen, sa Jesus till dem: Jag ska bli förrådd och överlämnad till dem som har makt att döda mig. Men tre dagar senare ska jag stå upp igen. Lärjungarna blev sorgsna och bedrövade när de hörde detta.

Petrus hittar ett mynt i munnen på en fisk

24 När de kom till Kafarnaum gick de män, som tog upp tempelskatten, till Petrus och frågade: Betalar inte din Mästare skatt?

25 Petrus svarade: Visst gör han det.Sedan gick han in i huset för att tala med Jesus om det, men innan han fick en chans att göra det så frågade Jesus honom: Vad tror du, Petrus? Kräver kungar skatt av sitt eget folk eller av andra människor?

26-27 Av andra människor naturligtvis, svarade Petrus.Då slipper alltså de egna medborgarna skatt! Men vi ska inte ge dem någon anledning att angripa oss. Gå därför ner till stranden och kasta ut en metkrok och öppna munnen på den första fisk du får upp. Du kommer att finna ett mynt, som räcker till skatt för oss båda två. Tag det och betala dem.

New American Standard Bible

Matthew 17

The Transfiguration

1Six days later Jesus *took with Him Peter and [a]James and John his brother, and *led them up on a high mountain by themselves. And He was transfigured before them; and His face shone like the sun, and His garments became as white as light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, talking with Him. Peter said to Jesus, “Lord, it is good for us to be here; if You wish, I will make three [b]tabernacles here, one for You, and one for Moses, and one for Elijah.” While he was still speaking, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud said, “This is My beloved Son, with whom I am well-pleased; listen to Him!” When the disciples heard this, they fell [c]face down to the ground and were terrified. And Jesus came to them and touched them and said, “Get up, and do not be afraid.” And lifting up their eyes, they saw no one except Jesus Himself alone.

As they were coming down from the mountain, Jesus commanded them, saying, “Tell the vision to no one until the Son of Man has risen from the dead.” 10 And His disciples asked Him, “Why then do the scribes say that Elijah must come first?” 11 And He answered and said, “Elijah is coming and will restore all things; 12 but I say to you that Elijah already came, and they did not recognize him, but did [d]to him whatever they wished. So also the Son of Man is going to suffer [e]at their hands.” 13 Then the disciples understood that He had spoken to them about John the Baptist.

The Demoniac

14 When they came to the crowd, a man came up to Jesus, falling on his knees before Him and saying, 15 [f]Lord, have mercy on my son, for he is a [g]lunatic and is very ill; for he often falls into the fire and often into the water. 16 I brought him to Your disciples, and they could not cure him.” 17 And Jesus answered and said, “You unbelieving and perverted generation, how long shall I be with you? How long shall I put up with you? Bring him here to Me.” 18 And Jesus rebuked him, and the demon came out of him, and the boy was cured [h]at once.

19 Then the disciples came to Jesus privately and said, “Why could we not drive it out?” 20 And He *said to them, “Because of the littleness of your faith; for truly I say to you, if you have faith [i]the size of a mustard seed, you will say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it will move; and nothing will be impossible to you. 21 [[j]But this kind does not go out except by prayer and fasting.”]

22 And while they were gathering together in Galilee, Jesus said to them, “The Son of Man is going to be [k]delivered into the hands of men; 23 and they will kill Him, and He will be raised on the third day.” And they were deeply grieved.

The Tribute Money

24 When they came to Capernaum, those who collected the [l]two-drachma tax came to Peter and said, “Does your teacher not pay the [m]two-drachma tax?” 25 He *said, “Yes.” And when he came into the house, Jesus spoke to him first, saying, “What do you think, Simon? From whom do the kings of the earth collect customs or poll-tax, from their sons or from strangers?” 26 When Peter said, “From strangers,” Jesus said to him, “Then the sons are [n]exempt. 27 However, so that we do not [o]offend them, go to the sea and throw in a hook, and take the first fish that comes up; and when you open its mouth, you will find [p]a shekel. Take that and give it to them for you and Me.”

Notas al pie

 1. Matthew 17:1 Or Jacob
 2. Matthew 17:4 Or sacred tents
 3. Matthew 17:6 Lit on their faces
 4. Matthew 17:12 Lit in him; or in his case
 5. Matthew 17:12 Lit by them
 6. Matthew 17:15 Or Sir
 7. Matthew 17:15 Or moonstruck; Gr seleniazo
 8. Matthew 17:18 Lit from that hour
 9. Matthew 17:20 Lit as
 10. Matthew 17:21 Early mss do not contain this v
 11. Matthew 17:22 Or betrayed
 12. Matthew 17:24 Equivalent to two denarii or two days’ wages, paid as a temple tax
 13. Matthew 17:24 Equivalent to two denarii or two days’ wages, paid as a temple tax
 14. Matthew 17:26 Or free
 15. Matthew 17:27 Lit cause them to stumble
 16. Matthew 17:27 Lit standard coin, which was a shekel