Nya Levande Bibeln

Matteus 17

Jesus förvandlas på berget

1Sex dagar senare tog Jesus Petrus, Jakob och hans bror Johannes med sig till toppen av ett högt berg, där de kunde vara för sig själva.

Och på ett ögonblick förändrades hans utseende inför dem så att hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev bländande vita.

Plötsligt visade sig Mose och Elia, och de samtalade med honom.

Petrus sa: Herre, det här är ett bra ställe att vara på. Om du vill ska jag bygga tre hyddor, en åt dig och en åt Mose och en åt Elia.

Men just då han sa det sveptes de in i ett ljust moln och en röst från molnet sa: Detta är min älskade Son, den som jag har utvalt. Lyd honom!

När lärjungarna hörde detta blev de fruktansvärt rädda och föll till marken.

Men Jesus kom fram till dem och rörde vid dem. Res er upp, sa han, och var inte rädda!

Och när de såg upp, fanns bara Jesus där.

När de gick nerför berget befallde Jesus dem att inte berätta för någon vad de sett, förrän han uppstått från de döda.

10 Då frågade lärjungarna honom: Varför påstår de judiska ledarna att Elia måste komma tillbaka innan Messias kommer?

11 Jesus svarade: De har rätt. Elia måste komma och lägga allt till rätta.

12 Och han har faktiskt redan kommit, men ingen kände igen honom, och många behandlade honom illa. Människosonen ska också lida under deras våld.

13 Då förstod lärjungarna att han talade om Johannes döparen.

Jesus botar en pojke som är besatt av en ond ande

14 När de kom ner från berget väntade en stor folkskara på 3) Jesus. En man kom då och böjde knä framför honom och sa:

15 Herre, visa barmhärtighet mot min son för han får svåra anfall och är mycket illa däran. Han faller ofta i vattnet eller i elden.

16 Därför tog jag honom med till dina lärjungar, men de kunde inte bota honom.

17 Ni envisa människor, som inte vill tro! svarade Jesus. Hur länge ska jag stå ut med er? Ta med pojken hit till mig.

18 Jesus talade strängt till den onde anden i pojken, och den lämnade honom, och från det ögonblicket var pojken frisk.

19 När de sedan var för sig själva igen, frågade lärjungarna Jesus: Varför kunde inte vi driva ut anden?

20 Därför att ni har så liten tro, svarade Jesus. Om er tro bara var så stor som ett senapsfrö, kunde ni säga till det här berget: 'Flytta dig' och det skulle flytta sig långt bort. Ingenting skulle vara omöjligt.

21 Men detta slags andar kan inte drivas ut om ni inte ber och fastar.

Jesus förutsäger för andra gången hur han ska dö

22-23 En dag medan de fortfarande var i Galileen, sa Jesus till dem: Jag ska bli förrådd och överlämnad till dem som har makt att döda mig. Men tre dagar senare ska jag stå upp igen. Lärjungarna blev sorgsna och bedrövade när de hörde detta.

Petrus hittar ett mynt i munnen på en fisk

24 När de kom till Kafarnaum gick de män, som tog upp tempelskatten, till Petrus och frågade: Betalar inte din Mästare skatt?

25 Petrus svarade: Visst gör han det.Sedan gick han in i huset för att tala med Jesus om det, men innan han fick en chans att göra det så frågade Jesus honom: Vad tror du, Petrus? Kräver kungar skatt av sitt eget folk eller av andra människor?

26-27 Av andra människor naturligtvis, svarade Petrus.Då slipper alltså de egna medborgarna skatt! Men vi ska inte ge dem någon anledning att angripa oss. Gå därför ner till stranden och kasta ut en metkrok och öppna munnen på den första fisk du får upp. Du kommer att finna ett mynt, som räcker till skatt för oss båda två. Tag det och betala dem.

Nkwa Asem

Mateo 17

Yesu anuonyam da adi

1Nnansia akyi, Yesu faa Petro, Yakobo ne ne nua Yohane de wɔn kɔɔ bepɔw tenten bi a ɛso yɛ dinn atifi. Wɔwɔ hɔ no, wohui sɛ ne nipadua asesa ama n’anim ahyerɛn sɛ owia, ma n’atade ayɛ fitafita sɛ nwera.

Prɛko pɛ, Mose ne Elia befii hɔ a wɔne Yesu rekasa. Petro kae se, “Awurade, ɛyɛ nwonwa sɛ yɛn nso yɛwɔ ha bi. Sɛ wobɛpene so a, anka mɛbɔ asese abiɛsa, na mede baako ama wo, na mede baako ama Mose, na mede baako ama Elia.”

Petro gu so rekasa no, omununkum hrann bi bɛkɛtaa wɔn so; ɛnna ɛnne bi fi omununkum no mu kae se, “Oyi ne me dɔ Ba a ɔsɔ m’ani. Muntie no.”

Asuafo no tee ɛnne no, wosuroi ma wɔde wɔn anim butubutuw fam. Yesu baa wɔn nkyɛn besusoo wɔn mu kae se, “Monsɔre! Munnsuro!”

Wɔmaa wɔn ani so, nso wɔanhu obiara sɛ Yesu nko ara.

Ɛbae sɛ, wɔresian afi bepɔw no so no, Yesu bɔɔ wɔn ano se, wɔnnka nea wɔahu no nnkyerɛ obiara kosi sɛ obenyan afi awufo mu.

Elia ba a ɛto so abien ho asɛm

10 Yesu asuafo no bisaa no se, “Adɛn nti na daa Yudafo mpanyin ka ti mu se, ɛsɛ sɛ Elia san ba ansa na Agyenkwa no aba?”

11 Yesu buaa wɔn se, “Nea wɔreka no wom. Ɛsɛ sɛ Elia di kan ba bɛtoto nneɛma yiye. 12 Na nokware ni, Elia aba dedaw na wɔanhu no, na dodow no ara ne no anni no yiye. Na me, Agyenkwa no nso, mehu amane wɔ wɔn nsam saa ara.”

13 Afei na asuafo no hui sɛ, Yohane Osuboni ho asɛm na ɔreka no.

Otwafo bi ayaresa

14 Bere a osian duu bepɔw no ase no, ohui sɛ nnipadɔm retwɛn no. Ɔbarima bi bebuu Yesu nkotodwe kae se, 15 “Owura, hu me ba bi a otwa mmɔbɔ, efisɛ, ɔwɔ ɔhaw kɛse mu. Sɛ otwa no ba a, etumi twa no hwe ogya anaa nsu mu. 16 Enti, mede no brɛɛ w’asuafo no sɛ wɔnsa no yare, nanso wɔantumi.”

17 Yesu kae se, “Mo asoɔdenfo a munni gyidi! Me ne mo ntena nkosi da bɛn? Momfa no mmrɛ me wɔ ha.” 18 Yesu teɛteɛɛ honhommɔne a ɛwɔ abarimaa no mu no ma etu fii ne mu, maa amonom hɔ ara, ne ho tɔɔ no.

Gyidi mu tumi

19 Ɛkaa Yesu ne n’asuafo no, wobisaa no se, “Adɛn nti na yɛantumi antu honhommɔne no?”

20 Yesu buaa wɔn se, “Efisɛ, mo gyidi sua.” Ɔtoaa so se, “Sɛ mowɔ gyidi sɛ onyaa aba a esua koraa no a, anka mubetumi aka akyerɛ bepɔw yi se, ‘Tutu kɔ nohɔ!’ na ebetutu akɔ akyirikyiri.

21 Na saa honhommɔne a ɛte sɛɛ de, ɛrentumi ntu da, gye sɛ, monam mpaebɔ ne mmuadadi so.”

Yesu ka ne wu ho asɛm

22 Da bi a Yesu ne n’asuafo no wɔ Galilea no, ɔka kyerɛɛ wɔn se, “Wɔrebeyi Onipa Ba no de no ahyɛ wɔn a 23 wɔwɔ tumi no nsa, na wɔakum no, na ne nnansa so no, wanyan aba nkwa mu bio.” Asuafo no tee saa asɛm yi no, wɔn werɛ howee na wɔn koma nso tui.

Yesu tua asɔredan mu tow

24 Bere a wobeduu Kapernaum no nso, ɛhɔ asɔre no mu towgyefo baa Petro nkyɛn bebisaa no se, “Enti wo wura tua tow?”

25 Petro buaa no se, “Yiw, otua” Petro fi hɔ no, ɔkɔɔ fie kɔbɔɔ Yesu amanneɛ a ɛfa towtua no ho. Yesu amma n’ano ansi koraa na obisaa no se, “Na wo Petro, wo nso wudwen ho dɛn? Ahemfo twa tow ma wɔn ara wɔn manfo tua, anaasɛ, wotwa ma ahɔho a wodi wɔn so no?”

26 Petro buae se, “Wotwa tow no ma ahɔho no.” Yesu nso buae se, “Petro, mo! Ɛnne na ɛnsɛ sɛ ɔman mma no tua tow biara. 27 Na mmom, esiane sɛ, mempɛ sɛ wɔfa yɛn ho abufuw no nti, kɔ asu no mu kɔto daawa. Apataa a wubeyi no adi kan no, bue n’anom. Wubehu sika a ɛbɛso me ne wo tow no tua sɛ ɛhyɛ n’anom; yi, na fa kotua ma wɔn.”