Nya Levande Bibeln

Matteus 16

De religiösa ledarna begär ett tecken från himlen

1En dag kom fariseerna och saddukeerna för att sätta Jesus på prov och krävde att han med under och tecken skulle bevisa sitt gudomliga uppdrag.

2-3 Han svarade: Ni är bra på att spå väder: röd himmel på kvällen betyder vackert väder på morgonen, men röd himmel på morgonen betyder dåligt väder hela dagen. Men det som i dag sker framför ögonen på er kan ni inte bedöma.

Detta onda, gudlösa folk kräver alltid tecken från Gud, men det kommer inte att få se något annat tecken än det profeten Jona fick se. Sedan lämnade Jesus dem och gick därifrån.

Jesus varnar för felaktig undervisning

När de kom fram till andra sidan sjön upptäckte lärjungarna att de hade glömt att ta med sig mat.

Var försiktiga, varnade Jesus dem. Se upp med den jäst som fariseerna och saddukeerna har.

De trodde att han sa detta därför att de hade glömt att ta med sig bröd.

Jesus förstod naturligtvis vad de tänkte och sa till dem: Vilken svag tro ni har! Varför är ni så oroliga för att ni inte har någon mat?

Ska ni aldrig lära er att förstå detta? Kommer ni inte alls ihåg de fem tusen jag mättade med fem brödstycken och de korgar som blev över?

10 Eller de fyra tusen jag mättade och all mat som blev över?

11 Hur kan ni ens tro att jag talade om mat? Men jag säger till er igen: Se upp med fariseernas och saddukeernas jäst.

12 Då förstod de äntligen att han med jäst menade fariseernas och saddukeernas falska undervisning.

Petrus erkänner Jesus som Messias

13 När Jesus kom till Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: Vem säger människorna att jag är?

14 De svarade: En del säger Johannes döparen, andra Elia, andra Jeremia eller någon annan av profeterna.

15 Då frågade han: Vem tror ni att jag är?

16 Simon Petrus svarade: Du är Messias, den levande Gudens Son.

17 Du kan verkligen känna dig lycklig, Simon, Jonas son, sa Jesus. Min Far i himlen har själv uppenbarat detta för dig. Ingen kommer till insikt om det själv.

18 Du är Petrus, en klippa, och på den klippan kommer jag att bygga min församling. Inte ens helvetets makter ska kunna besegra den.

19 Och jag ska ge dig himmelrikets nycklar. De dörrar du låser på jorden ska låsas i himlen. Och de dörrar du öppnar på jorden kommer att öppnas i himlen!

20 Sedan förbjöd han lärjungarna att berätta för andra att han var Messias.

Jesus förutsäger för första gången att han ska dö

21 Från den tiden började Jesus öppet tala med sina lärjungar om vad som skulle hända med honom: I Jerusalem, sa han, kommer jag att torteras och dödas av de judiska ledarna. Men tre dagar senare ska jag uppstå till livet igen.

22 Petrus tog honom då åt sidan för att protestera mot detta. Han sa: Himlen förbjude att detta sker, Herre! Det får inte hända dig!

23 Jesus vände sig då till Petrus och sa: Gå bort ifrån mig, Satan! Du försöker att få mig på fall. Du tänker som människor, men Guds tankar förstår du inte.

24 Sedan sa Jesus till sina lärjungar: Den som vill bli min efterföljare får inte längre tänka på sig själv, utan måste villigt ta sitt kors på sig och följa mig.

25 Och den som till varje pris vill behålla sitt liv kommer att förlora det, men den som vågar sitt liv för mig kommer att vinna det för alltid.

26 Vad vinner en människa om hela världen blir hennes, samtidigt som hon förlorar det eviga livet? Inte med något kan hon få det tillbaka.

27 Människosonen ska komma med sina änglar i sin Fars härlighet och döma varje människa för vad hon gjort.

28 Och en del av er som står här just nu kommer att leva och se honom i hans rike.

New International Reader's Version

Matthew 16

Jesus Is Asked for a Sign

1The Pharisees and Sadducees came to test Jesus. They asked him to show them a sign from heaven.

He replied, “In the evening you look at the sky. You say, ‘It will be good weather. The sky is red.’ And in the morning you say, ‘Today it will be stormy. The sky is red and cloudy.’ You know the meaning of what you see in the sky. But you can’t understand the signs of what is happening right now. An evil and unfaithful people look for a sign. But none will be given to them except the sign of Jonah.” Then Jesus left them and went away.

The Yeast of the Pharisees and Sadducees

The disciples crossed over to the other side of the lake. They had forgotten to take bread. “Be careful,” Jesus said to them. “Watch out for the yeast of the Pharisees and Sadducees.”

The disciples talked about this among themselves. They said, “He must be saying this because we didn’t bring any bread.”

Jesus knew what they were saying. So he said, “Your faith is so small! Why are you talking to each other about having no bread? Don’t you understand yet? Don’t you remember the five loaves for the 5,000? Don’t you remember how many baskets of pieces you gathered? 10 Don’t you remember the seven loaves for the 4,000? Don’t you remember how many baskets of pieces you gathered? 11 How can you possibly not understand? I wasn’t talking to you about bread. But watch out for the yeast of the Pharisees and Sadducees.” 12 Then the disciples understood that Jesus was not telling them to watch out for the yeast used in bread. He was warning them against what the Pharisees and Sadducees taught.

Peter Says That Jesus Is the Messiah

13 Jesus went to the area of Caesarea Philippi. There he asked his disciples, “Who do people say the Son of Man is?”

14 They replied, “Some say John the Baptist. Others say Elijah. Still others say Jeremiah, or one of the prophets.”

15 “But what about you?” he asked. “Who do you say I am?”

16 Simon Peter answered, “You are the Messiah. You are the Son of the living God.”

17 Jesus replied, “Blessed are you, Simon, son of Jonah! No mere human showed this to you. My Father in heaven showed it to you. 18 Here is what I tell you. You are Peter. On this rock I will build my church. The gates of hell will not be strong enough to destroy it. 19 I will give you the keys to the kingdom of heaven. What you lock on earth will be locked in heaven. What you unlock on earth will be unlocked in heaven.” 20 Then Jesus ordered his disciples not to tell anyone that he was the Messiah.

Jesus Speaks About His Coming Death

21 From that time on Jesus began to explain to his disciples what would happen to him. He told them he must go to Jerusalem. There he must suffer many things from the elders, the chief priests and the teachers of the law. He must be killed and on the third day rise to life again.

22 Peter took Jesus to one side and began to scold him. “Never, Lord!” he said. “This will never happen to you!”

23 Jesus turned and said to Peter, “Get behind me, Satan! You are standing in my way. You do not have in mind the things God cares about. Instead, you only have in mind the things humans care about.”

24 Then Jesus spoke to his disciples. He said, “Whoever wants to be my disciple must say no to themselves. They must pick up their cross and follow me. 25 Whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will find it. 26 What good is it if someone gains the whole world but loses their soul? Or what can anyone trade for their soul? 27 The Son of Man is going to come in his Father’s glory. His angels will come with him. And he will reward everyone in keeping with what they have done.

28 “What I’m about to tell you is true. Some who are standing here will not die before they see the Son of Man coming in his kingdom.”