Nya Levande Bibeln

Matteus 16

De religiösa ledarna begär ett tecken från himlen

1En dag kom fariseerna och saddukeerna för att sätta Jesus på prov och krävde att han med under och tecken skulle bevisa sitt gudomliga uppdrag.

2-3 Han svarade: Ni är bra på att spå väder: röd himmel på kvällen betyder vackert väder på morgonen, men röd himmel på morgonen betyder dåligt väder hela dagen. Men det som i dag sker framför ögonen på er kan ni inte bedöma.

Detta onda, gudlösa folk kräver alltid tecken från Gud, men det kommer inte att få se något annat tecken än det profeten Jona fick se. Sedan lämnade Jesus dem och gick därifrån.

Jesus varnar för felaktig undervisning

När de kom fram till andra sidan sjön upptäckte lärjungarna att de hade glömt att ta med sig mat.

Var försiktiga, varnade Jesus dem. Se upp med den jäst som fariseerna och saddukeerna har.

De trodde att han sa detta därför att de hade glömt att ta med sig bröd.

Jesus förstod naturligtvis vad de tänkte och sa till dem: Vilken svag tro ni har! Varför är ni så oroliga för att ni inte har någon mat?

Ska ni aldrig lära er att förstå detta? Kommer ni inte alls ihåg de fem tusen jag mättade med fem brödstycken och de korgar som blev över?

10 Eller de fyra tusen jag mättade och all mat som blev över?

11 Hur kan ni ens tro att jag talade om mat? Men jag säger till er igen: Se upp med fariseernas och saddukeernas jäst.

12 Då förstod de äntligen att han med jäst menade fariseernas och saddukeernas falska undervisning.

Petrus erkänner Jesus som Messias

13 När Jesus kom till Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: Vem säger människorna att jag är?

14 De svarade: En del säger Johannes döparen, andra Elia, andra Jeremia eller någon annan av profeterna.

15 Då frågade han: Vem tror ni att jag är?

16 Simon Petrus svarade: Du är Messias, den levande Gudens Son.

17 Du kan verkligen känna dig lycklig, Simon, Jonas son, sa Jesus. Min Far i himlen har själv uppenbarat detta för dig. Ingen kommer till insikt om det själv.

18 Du är Petrus, en klippa, och på den klippan kommer jag att bygga min församling. Inte ens helvetets makter ska kunna besegra den.

19 Och jag ska ge dig himmelrikets nycklar. De dörrar du låser på jorden ska låsas i himlen. Och de dörrar du öppnar på jorden kommer att öppnas i himlen!

20 Sedan förbjöd han lärjungarna att berätta för andra att han var Messias.

Jesus förutsäger för första gången att han ska dö

21 Från den tiden började Jesus öppet tala med sina lärjungar om vad som skulle hända med honom: I Jerusalem, sa han, kommer jag att torteras och dödas av de judiska ledarna. Men tre dagar senare ska jag uppstå till livet igen.

22 Petrus tog honom då åt sidan för att protestera mot detta. Han sa: Himlen förbjude att detta sker, Herre! Det får inte hända dig!

23 Jesus vände sig då till Petrus och sa: Gå bort ifrån mig, Satan! Du försöker att få mig på fall. Du tänker som människor, men Guds tankar förstår du inte.

24 Sedan sa Jesus till sina lärjungar: Den som vill bli min efterföljare får inte längre tänka på sig själv, utan måste villigt ta sitt kors på sig och följa mig.

25 Och den som till varje pris vill behålla sitt liv kommer att förlora det, men den som vågar sitt liv för mig kommer att vinna det för alltid.

26 Vad vinner en människa om hela världen blir hennes, samtidigt som hon förlorar det eviga livet? Inte med något kan hon få det tillbaka.

27 Människosonen ska komma med sina änglar i sin Fars härlighet och döma varje människa för vad hon gjort.

28 Och en del av er som står här just nu kommer att leva och se honom i hans rike.