Nya Levande Bibeln

Matteus 10

Jesus sänder ut de tolv

1Vid den tiden kallade Jesus till sig sina tolv lärjungar och gav dem fullmakt att driva ut onda andar och att bota alla slags sjukdomar.

Här följer namnen på dessa tolv: Simon (som senare kom att kallas Petrus), Andreas (Petrus bror), Jakob och Johannes (söner till Sebedaios),

Filippos, Bartolomaios, Tomas, Matteus (skatteindrivaren), Jakob (Alfaios son), Taddaios,

Simon (en medlem av seloternas revolutionära parti) och Judas Iskariot (som senare förrådde honom).

Dessa tolv sände Jesus iväg med följande instruktioner: Gå inte till samarierna eller till andra folk,

utan bara till Israels folk - Guds förlorade får.

Gå och tala om för dem att himmelriket är nära.

Bota sjuka, väck upp döda, bota leprasjuka och driv ut de onda andarna. Gör allt utan betalning, för också ni har fått det som gåva!

Ta inga pengar med er.

10 Inte heller någon väska med extra kläder och skor eller någon vandringsstav. Ni kommer att få mat och allt det ni behöver för det är arbetaren värd.

11 Varje gång ni kommer in i en stad eller en by, så sök upp någon som tar emot er och lyssnar till ert budskap och stanna i hans hem tills ni fortsätter till nästa stad.

12 Om det visar sig vara ett gudfruktigt hem, ge det då er välsignelse.

13 Om det inte är det, behåll välsignelsen för er själva.

14 Och om man inte tar emot er i en stad eller ett hem så bekymra er inte mer om människorna där. Skaka i stället dammet av era fötter och gå därifrån.

15 Men en sak är säker: Människorna i de onda städerna Sodom och Gomorra kommer att få det lättare på domens dag än dem som inte välkomnar er.

Jesus förbereder lärjungarna på förföljelse

16 Jag sänder ut er som får bland vargar. Var vaksamma som ormar och beskedliga som duvor.

17 Men akta er! Ni kommer nämligen att arresteras och ställas inför rätta och bli misshandlade i synagogorna.

18 Ja, ni ska också för min skull bli anklagade inför kungar och makthavare. Då får ni anledning att berätta för dem om mig - ja, att vittna för världen.

19 Men när ni ställs inför rätta och man förhör er behöver ni inte oroa er för vad ni ska säga, för ni ska få de rätta orden i rätt ögonblick.

20 Och det är inte ni som kommer att tala, utan er himmelske Fars ande ska tala genom er.

21 Bröder ska förråda varandra och låta döda varandra, och föräldrar ska förråda sina egna barn. Och barn kommer att göra uppror mot sina föräldrar och ta livet av dem.

22 Alla kommer att hata er därför att ni tillhör mig. Men de som håller ut till slutet ska bli frälsta.

23 När ni blir förföljda i en stad så fly till en annan. Men jag försäkrar er att Människosonen kommer att återvända innan ni hunnit till dem alla!

24 En elev är inte förmer än sin lärare, och en tjänare står inte över sin herre.

25 Och både eleven och tjänaren får lov att acceptera att det går med dem som med deras lärare och herre. När nu jag, husets herre, har kallats 'Satan

26 Men var inte rädda för dem som hotar er, för den dag kommer när sanningen ska komma fram! Deras hemliga sammansvärjningar kommer då att dras fram i offentlighetens ljus.

27 Vad jag nu säger er i mörkret ska ni ropa ut när dagen kommer. Och vad jag viskar i era öron ska ni ropa ut från hustaken!

28 Var inte rädda för dem som bara kan döda kroppen, men inte kan döda själen! Frukta bara Gud, som kan döda både kropp och själ i helvetet.

29 Inte en enda sparv, hur lite den än är värd, kan falla död till marken utan att er Far vet det.

30 Till och med vartenda hårstrå på era huvuden är räknade.

31 Oroa er alltså inte! För honom är ni mycket mer värda än många sparvar.

32 Om någon offentligt bekänner sig till mig ska jag försvara honom inför min Far i himlen.

33 Men om någon inte vill kännas vid mig, så ska inte heller jag kännas vid honom inför min Far i himlen.

34 Inbilla er inte att jag har kommit för att skapa frid på jorden! Nej, snarare tvärtom.

35 Jag kommer att orsaka splittring så att en son sätter sig upp mot sin far, en dotter mot sin mor, och en svärdotter mot sin svärmor.

36 De värsta fienderna kommer för många att finnas i deras egna hem!

37 Om ni älskar er far och mor mer än ni älskar mig, är ni inte värdiga att tillhöra mig. Och om ni älskar er son eller dotter mer än mig, är ni inte värdiga att tillhöra mig.

38 Och om ni vägrar att ta upp ert kors och följa mig, kan ni inte tillhöra mig.

39 Om ni klamrar er fast vid livet kommer ni till sist att förlora det, men om ni vågar ge det för min skull, kommer ni att rädda det.

40 De som tar emot er, tar emot mig. Och när de tar emot mig, tar de emot Gud som har sänt mig.

41 Om ni tar emot en profet, därför att han är en gudsman, kommer ni att få samma lön som profeten. Och om ni tar emot goda och rättfärdiga män som lever för Gud, ska ni få samma belöning som de.

42 Ja, om ni så bara ger ett glas friskt vatten till den minst ansedde av mina efterföljare, därför att han tillhör mig, så ska ni verkligen få lön för det.

New International Reader's Version

Matthew 10

Jesus Sends Out the Twelve Disciples

1Jesus called for his 12 disciples to come to him. He gave them authority to drive out evil spirits and to heal every illness and sickness.

Here are the names of the 12 apostles.

First there were Simon Peter and his brother Andrew.

Then came James, son of Zebedee, and his brother John.

Next were Philip and Bartholomew,

and also Thomas and Matthew the tax collector.

Two more were James, son of Alphaeus, and Thaddaeus.

The last were Simon the Zealot and Judas Iscariot. Judas was the one who was later going to hand Jesus over to his enemies.

Jesus sent these 12 out with the following orders. “Do not go among the Gentiles,” he said. “Do not enter any town of the Samaritans. Instead, go to the people of Israel. They are like sheep that have become lost. As you go, preach this message, ‘The kingdom of heaven has come near.’ Heal those who are sick. Bring those who are dead back to life. Make those who have skin diseases ‘clean’ again. Drive out demons. You have received freely, so give freely.

“Do not get any gold, silver or copper to take with you in your belts. 10 Do not take a bag for the journey. Do not take extra clothes or sandals or walking sticks. A worker should be given what he needs. 11 When you enter a town or village, look for someone who is willing to welcome you. Stay at their house until you leave. 12 As you enter the home, greet those who live there. 13 If that home welcomes you, give it your blessing of peace. If it does not, don’t bless it. 14 Some people may not welcome you or listen to your words. If they don’t, leave that home or town, and shake the dust off your feet. 15 What I’m about to tell you is true. On judgment day it will be easier for Sodom and Gomorrah than for that town.

16 “I am sending you out like sheep among wolves. So be as wise as snakes and as harmless as doves. 17 Watch out! You will be handed over to the local courts. You will be whipped in the synagogues. 18 You will be brought to governors and kings because of me. You will be witnesses to them and to the Gentiles. 19 But when they arrest you, don’t worry about what you will say or how you will say it. At that time you will be given the right words to say. 20 It will not be you speaking. The Spirit of your Father will be speaking through you.

21 “Brothers will hand over brothers to be killed. Fathers will hand over their children. Children will rise up against their parents and have them put to death. 22 You will be hated by everyone because of me. But anyone who remains strong in the faith will be saved. 23 When people attack you in one place, escape to another. What I’m about to tell you is true. You will not finish going through the towns of Israel before the Son of Man comes.

24 “The student is not better than the teacher. A slave is not better than his master. 25 It is enough for students to be like their teachers. And it is enough for slaves to be like their masters. If the head of the house has been called Beelzebul, what can the others who live there expect?

26 “So don’t be afraid of your enemies. Everything that is secret will be brought out into the open. Everything that is hidden will be uncovered. 27 What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, shout from the rooftops. 28 Do not be afraid of those who kill the body but can’t kill the soul. Instead, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. 29 Aren’t two sparrows sold for only a penny? But not one of them falls to the ground outside your Father’s care. 30 He even counts every hair on your head! 31 So don’t be afraid. You are worth more than many sparrows.

32 “What if someone says in front of others that they know me? I will also say in front of my Father who is in heaven that I know them. 33 But what if someone says in front of others that they don’t know me? I will say in front of my Father who is in heaven that I don’t know them.

34 “Do not think that I came to bring peace to the earth. I didn’t come to bring peace. I came to bring a sword. 35 I have come to turn

“ ‘sons against their fathers.
    Daughters will refuse to obey their mothers.
Daughters-in-law will be against their mothers-in-law.
36     A man’s enemies will be the members of his own family.’ (Micah 7:6)

37 “Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. 38 Whoever does not pick up their cross and follow me is not worthy of me. 39 Whoever finds their life will lose it. Whoever loses their life because of me will find it.

40 “Anyone who welcomes you welcomes me. And anyone who welcomes me welcomes the one who sent me. 41 Suppose someone welcomes a prophet as a prophet. They will receive a prophet’s reward. And suppose someone welcomes a godly person as a godly person. They will receive a godly person’s reward. 42 Suppose someone gives even a cup of cold water to a little one who follows me. What I’m about to tell you is true. That person will certainly be rewarded.”