Swedish Contemporary Bible

Mark 15

Det judiska rådet vill se Jesus dömd till döden

(Matt 27:1-2; 27:11-14; Luk 23:1-5; Joh 18:28-38)

1Tidigt nästa morgon samlades översteprästerna och folkets ledare och de skriftlärda – hela rådet[a] – och fattade ett beslut. Sedan lät de binda Jesus och förde bort honom och överlämnade honom till Pilatus.[b]

Jesus förhörs av Pilatus

2Pilatus frågade honom: ”Är du judarnas kung?” Men Jesus svarade: ”Det är du själv som säger det.”

3Sedan anklagade översteprästerna honom för en rad olika brott, 4och Pilatus frågade honom: ”Varför säger du ingenting? Du hör ju hur mycket de anklagar dig för!”

5Men till Pilatus stora förvåning svarade Jesus inget mer.

Pilatus dömer Jesus till döden

(Matt 27:15-26; Luk 23:13-25; Joh 18:39—19:16)

6Vid påskhögtiden brukade Pilatus alltid frige en fånge åt dem, vem som helst som de ville ha fri. 7Just då satt en man fängslad som hette Barabbas. Han hade tillsammans med några andra begått mord under ett uppror.

8Folket började nu samlas inför Pilatus för att be honom göra som han brukade.

9”Vill ni att jag ska släppa judarnas kung?” frågade Pilatus. 10Han visste mycket väl att översteprästerna hade överlämnat Jesus åt honom för att de var avundsjuka på Jesus.

11Men översteprästerna hetsade upp folket och fick dem att kräva att Barabbas skulle friges istället.

12Pilatus frågade då igen: ”Vad ska jag då göra med den här mannen som ni kallar judarnas kung?”

13”Korsfäst honom!” ropade de tillbaka.

14”Men vad har han gjort för ont?” frågade Pilatus.

Då ropade de ännu högre: ”Korsfäst honom!” 15Till slut gav Pilatus efter och släppte Barabbas, eftersom han ville göra som folket krävde. Men Jesus lät han piska och överlämnade honom sedan till att korsfästas.

De romerska soldaterna hånar Jesus

(Matt 27:27-31; Joh 19:2-3)

16Soldaterna ledde först in Jesus på gården till landshövdingens residens, där hela vaktstyrkan kallades samman. 17De klädde på honom en purpurröd[c] mantel och vred ihop en krona av törnen som de satte på honom. 18”Leve judarnas kung!” ropade de. 19De slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom och föll på knä för att hylla honom.

20Efter att ha hånat honom tog de av honom den purpurröda manteln, satte på honom hans egna kläder och förde bort honom för att korsfästas.

Jesus korsfästs

(Matt 27:32-44; Luk 23:26-43; Joh 19:17-24)

21En man, Simon från Kyrene[d], far till Alexandros och Rufus, var på väg in från landsbygden, och honom tvingade de att bära Jesus kors.

22De förde Jesus till den plats som kallas Golgota (vilket betyder Skalleplatsen). 23Där gav man honom vin blandat med myrra,[e] men han ville inte ha det. 24Sedan korsfäste de honom och delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem.

25Klockan var runt nio på morgonen[f] när han korsfästes. 26Ovanför honom hade man satt upp en skylt med texten: Judarnas kung, för att visa vad han anklagades för.

27Samtidigt med Jesus blev också två brottslingar korsfästa, en på var sida om honom. [g]29Och de som gick förbi hånade Jesus och skakade på huvudet och sa: ”Se där ja! Var det inte du som skulle riva ner templet och bygga upp det igen på tre dagar? 30Rädda dig själv nu och kliv ner från korset!”

31Även översteprästerna och de skriftlärda gjorde sig lustiga över honom och sa till varandra:

”Han var bra på att rädda andra, men han kan inte rädda sig själv! 32Skulle han vara Messias, Israels kung? Ja, om vi får se honom kliva ner från korset, då ska vi tro på honom!”

Också de som var korsfästa tillsammans med honom hånade honom.

Jesus dör på korset

(Matt 27:45-56; Luk 23:44-49; Joh 19:28-30)

33När klockan var tolv blev det mörkt över hela jorden, och mörkret varade ända fram till klockan tre. 34Vid tretiden ropade Jesus med hög röst: ”Eloi, Eloi, lema sabachtani?” (det betyder: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?”)[h]

35Några av dem som stod där i närheten hörde det och sa: ”Hör, han ropar på Elia!” 36En av dem sprang bort och fyllde en svamp med surt vin, och satte den på en käpp och höll upp den så att han kunde dricka. ”Låt oss se om Elia kommer och tar ner honom!”, sa han.

37Men Jesus ropade högt och slutade att andas[i]. 38Då brast förhänget i templet[j] i två delar, uppifrån och ända ned.

39När den romerska officeren, som stod framför honom, såg på vilket sätt Jesus gav upp andan, ropade han: ”Den mannen var verkligen Guds Son!”

40Några kvinnor stod också en bit bort och såg på. Bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var mor till Jakob den yngre och Joses, och Salome. 41De hade följt Jesus och hjälpt honom då han var i Galileen. Där fanns också många andra kvinnor som följt med Jesus till Jerusalem.

Jesus begravs

(Matt 27:57-61; Luk 23:50-56; Joh 19:38-42)

42Detta hände på fredagen, förberedelsedagen, alltså dagen före sabbaten[k]. Och när kvällen[l] närmade sig 43var Josef från Arimataia, en respekterad medlem av rådet som väntade på Guds rike, modig nog att gå till Pilatus och be att få ta hand om Jesus kropp.

44Pilatus hade svårt att tro att Jesus redan var död, så han kallade till sig officeren för att fråga honom om Jesus verkligen redan hade dött. 45När officeren bekräftade det, lät han Josef ta kroppen.

46Josef köpte linnetyg, tog ner Jesus, lindade honom i tyget och lade honom i en grav som var uthuggen i berget. Sedan rullade han en sten framför ingången till graven. 47Både Maria från Magdala och Maria, Joses mor, såg var Jesus kropp lades.

Notas al pie

 1. 15:1 Se not till Matt 26:59.
 2. 15:1 Det judiska rådet hade inte rätt att verkställa dödsstraff utan måste överlämna dessa fall till de romerska myndigheterna.
 3. 15:17 Färgen var en symbol för kunglig makt.
 4. 15:21 Kyrene var en stad i Libyen.
 5. 15:23 Vin blandat med myrra var ett bedövningsmedel man gav till dem som skulle korsfästas. Enligt Matt 27:34 var vinet också blandat med galla, som hade samma effekt.
 6. 15:25 Ordagrant: Det var vid tredje timmen….
 7. 15:27 En del handskrifter har med en extra vers: 28 Så gick skriftordet i uppfyllelse: Han räknades bland överträdarna. Jfr Jes 53:12.
 8. 15:34 Jesus citerar Ps 22:2 på arameiska.
 9. 15:37 Ordagrant: andades ut (en sista gång).
 10. 15:38 Se not till Matt 27:51.
 11. 15:42 Se noter till Matt 12:1; 12:40.
 12. 15:42 Sabbaten började vid solnedgången kl. 18.00 på fredagskvällen.

Amplified Bible

Mark 15

Jesus before Pilate

1Early in the morning the chief priests, with the elders and scribes and the whole Council (Sanhedrin, Jewish High Court), immediately consulted together; and they bound Jesus, they took Him away [violently] and handed Him over to Pilate. Pilate questioned Him, “Are You the King of the Jews?” And He replied to him, “It is as you say.” The chief priests began accusing Him of many things. Then Pilate again asked Him, “Have You no answer [to give]? See how many charges they are bringing against You!” But Jesus gave no further answer; so Pilate was perplexed.

Now at the [Passover] feast Pilate used to set free for them any one prisoner whom they requested. The man called Barabbas was imprisoned with the insurrectionists (revolutionaries) who had committed murder in the civil rebellion. The crowd came up and began asking Pilate to do as he usually did for them. Pilate answered them, saying, “Do you want me to set free for you the King of the Jews?” 10 For he was aware that the chief priests had turned Jesus over to him because of envy and resentment. 11 But the chief priests stirred up the crowd to get him to release Barabbas for them instead. 12 Again Pilate answered, “Then what shall I do with Him whom you call the King of the Jews?” 13 They screamed back, “Crucify Him!” 14 But Pilate asked them, “Why, what has He done that is evil?” But they screamed all the more, “Crucify Him!” 15 So Pilate, wishing to satisfy the crowd, set Barabbas free for them; and after having Jesus [a]scourged, he handed Him over [to his soldiers] to be crucified.

Jesus Is Mocked

16 The soldiers led Him away into the palace (that is, the [b]Praetorium), and they called together the entire [Roman] battalion [of 600 soldiers]. 17 They dressed Him up in [a ranking Roman officer’s robe of] purple, and after twisting [together] a crown of thorns, they placed it on Him; 18 and they began saluting and mocking Him: “Hail, King of the Jews!” 19 They kept beating Him on the head with a [c]reed and spitting on Him, and kneeling and bowing in [mock] homage to Him. 20 After they had mocked Him, they took off the purple robe and put His own clothes on Him. And they led Him out [of the city] to crucify Him.

21 They forced into service a passer-by coming in from the countryside, Simon of [d]Cyrene (the father of Alexander and Rufus), [e]to carry His cross.

The Crucifixion

22 Then they brought Him to the place [called] Golgotha, which is translated, Place of a [f]Skull. 23 They tried to give Him [g]wine mixed with myrrh [to dull the pain], but He would not take it. 24 And they crucified Him, and [h]divided up His clothes among themselves, casting lots for them to see who should take what. 25 It was the third hour (9:00 a.m.) when they crucified Him. 26 The inscription of the accusation against Him had been written [above Him]: “THE KING OF THE JEWS.”

27 They crucified two robbers with Him, one on His right and one on His left. 28 [i][And the Scripture was fulfilled which says, “He was counted with the transgressors.”] 29 Those who were passing by were insulting Him with abusive and insolent language, wagging their heads [as a sign of contempt], and saying, “Ha! You who would destroy the temple and rebuild it in [only] three days, 30 save Yourself by coming down from the cross!” 31 In the same way the chief priests also, along with the scribes, were ridiculing and mocking Him among themselves and saying, “He saved others [from death]; He cannot save Himself! 32 Let the Christ (the Messiah, the Anointed), the King of Israel, now come down from the cross, so that we may see and believe and trust [in Him]!” Those who were crucified with Him were also insulting Him.

33 When the sixth hour (noon) came, darkness covered the whole land until the ninth hour (3:00 p.m.). 34 And at the ninth hour Jesus cried out with a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani?”—which is translated, My God, My God, why have You forsaken Me?” 35 Some of the bystanders heard Him and said, “Look! He is calling for [j]Elijah!” 36 Someone ran and filled a sponge with sour wine, put it on a reed and gave Him a drink, saying, “Let us see whether Elijah is coming to take Him down.” 37 But Jesus uttered a loud cry, and breathed out His last [voluntarily, sovereignly dismissing and releasing His spirit from His body in submission to His Father’s plan]. 38 And the veil [of the Holy of Holies] of the temple was torn in two from [k]top to bottom. 39 When the centurion, who was standing opposite Him, saw the way He breathed His last [being fully in control], he said, “Truly this man was the Son of God!”

40 Now some women also were watching from a distance, among whom were Mary Magdalene, and [l]Mary the mother of James the Less and of Joses, and [m]Salome. 41 When Jesus was in Galilee, they used to accompany him and minister to Him; and there were also many other women who came up with Him to Jerusalem.

Jesus Is Buried

42 When evening had already come, because it was the preparation day, that is, the day before the Sabbath, 43 Joseph of Arimathea came, a prominent and respected member of the Council (Sanhedrin, Jewish High Court), who was himself waiting for the kingdom of God—and he courageously dared to go in before Pilate, and asked for the body of Jesus. 44 Pilate [n]wondered if He was dead by this time [only six hours after being crucified], and he summoned the centurion and asked him whether He was already dead. 45 And when he learned from the centurion [that Jesus was in fact dead], he gave the body to Joseph [by granting him permission to remove it]. 46 So Joseph purchased a [fine] linen cloth [for [o]wrapping the body], and after taking Jesus down [from the cross], he wrapped Him in the linen cloth and placed Him in a tomb which had been cut out of rock. Then he rolled a [large, wheel-shaped] stone against the entrance of the tomb. 47 Mary Magdalene and Mary the mother of Joses were [carefully] watching to see where He was laid.

Notas al pie

 1. Mark 15:15 I.e. whipped with a short whip of metal-tipped leather thongs. There was no limit to the number of lashings. Frequently, the body was so lacerated that the intestines gushed out. It was not uncommon for a prisoner to die from scourging.
 2. Mark 15:16 The residence of the Roman provincial governor.
 3. Mark 15:19 I.e. a long bamboo-like stick.
 4. Mark 15:21 A port city in north Africa.
 5. Mark 15:21 The crossbeam was usually placed on the nape of the neck like a yoke.
 6. Mark 15:22 Latin: Calvaria; or Calvary; Aram: Golgotha; Greek: Kranion.
 7. Mark 15:23 The myrrh had a narcotic effect and was added to dull the senses.
 8. Mark 15:24 See note Matt 27:35.
 9. Mark 15:28 Early mss do not contain this verse.
 10. Mark 15:35 The Jews believed that the prophet Elijah would return before the Messiah appeared.
 11. Mark 15:38 This act of God signified that the death of Jesus ended the need for temple sacrifices and intermediaries, and opened the way for free and direct access to God.
 12. Mark 15:40 Gr Maria. She is believed to be a sister or sister-in-law of Jesus’ mother, Mary (Gr Mariam).
 13. Mark 15:40 Matt 27:56 indicates that Salome was the mother of James and John, the sons of Zebedee. Salome is believed to be one of the sisters of Jesus’ mother, Mary.
 14. Mark 15:44 Death by crucifixion was usually a slow process, sometimes lasting two or three days.
 15. Mark 15:46 It was Jewish custom to wash the body of a deceased person, then wrap it tightly in linen, placing spices or pouring aromatic perfumes between the successive layers of cloth to mitigate the stench of decay (see John 19:39, 40).