Nya Levande Bibeln

Malaki 1

Herren älskar sitt folk

1Detta är det budskap som Herren gav till Israel genom profeten Malaki.

2-3 Jag har älskat er innerligt, säger Herren.Men ni svarar: Jaså? När var det? Och hur? Herren svarar: Jag visade min kärlek till er genom att älska er far, Jakob. Jag behövde inte det. Men jag till och med förkastade hans äldre bror Esau och förstörde dennes bergsland, och det som han fick i arv lät jag bli ett tillhåll för öknens schakaler.

Om hans ättlingar skulle komma på tanken att bygga upp ruinerna blir de varnade av Herren, härskarornas Gud, som säger: 'Ni kan ju försöka om ni vill, men jag kommer att riva ner det igen'. Deras land kallas 'Ogudaktighetens land

Israel, se med dina egna ögon vad Gud gör i världen. Då måste du säga: Herrens väldiga makt sträcker sig verkligen utanför våra gränser!

Herren kräver felfria offer

En son hedrar sin far och en tjänare sin herre. Jag är er far och er herre, men ändå ärar ni mig inte, ni präster, utan ni föraktar mitt namn.När skulle vi ha föraktat ditt namn? protesterar ni.

När ni bar fram orena offer på mitt altare.Orena offer? När har vi gjort något sådant? Varje gång ni vanärar Guds altare genom att

säga till folket: 'Det går bra att offra lama djur på Herrens altare, ja, till och med sjuka och blinda djur'. Och ni påstår att detta inte är synd! Försök komma med liknande 'gåvor' till er persiske härskare och se vad han tycker om det!

'Gud, var barmhärtig mot oss' ber ni. 'Gud, ge oss nåd!' Men när ni bär er åt på det sättet med era offer, varför skulle han då bry sig om er över huvud taget?

10 Tänk om det åtminstone fanns en enda präst bland er, som stängde tempeldörrarna och vägrade förolämpa Gud med sådana offer. Jag är inte nöjd med er, säger Herren, härskarornas Gud, och jag kan inte ta emot era offer.

11 Men mitt namn ska bli ärat bland hedningarna från tidiga morgonen till sena kvällen. Runt hela världen ska man tända rökelse och frambära rena offer för att hedra mitt namn, och mitt namn ska äras bland alla folk, säger Herren, härskarornas Gud.

12 Ni däremot vanhelgar det och säger att det inte är så noga med mitt altare, och ni uppmuntrar folket att komma med dåliga och sjuka djur och offra dem på altaret åt mig.

13 'Det är alldeles för svårt att tjäna Herren och göra det han vill

14 Förbannad är den som lovar att offra en bock från sin hjord och sedan ersätter den med ett djur som inte är friskt. Jag är en mäktig kung, säger Herren, härskarornas Gud, och mitt namn ska bli högt ärat bland hedningarna.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Мал 1

1Пророческое слово Вечного[a] к Исроилу через Малахию[b].

Исроил предпочтён Эдому

– Я возлюбил вас, – говорит Вечный, – а вы говорите: «В чём Ты проявил любовь к нам?» Разве Эсов не был братом Якуба? – возвещает Вечный. – Но Я избрал Якуба, а не Эсова.[c] Я предал его нагорья опустошению и бросил его надел шакалам пустыни.

Если Эдом[d] говорит: «Мы разгромлены, но отстроим разрушенное», то Вечный, Повелитель Сил, говорит: «Они отстроят, а Я разрушу. Их назовут Нечестивым Краем, народом, на который Вечный прогневался навеки. Вы сами увидите это и скажете: “Вечный велик и за пределами Исроила!”»

Негодные жертвоприношения

– Сын почитает отца, а слуга – своего господина. Если Я Отец, то где почтение ко Мне? Если Я Господин, то где ко Мне уважение? – говорит вам, священнослужители, бесчестящие Моё имя, Вечный, Повелитель Сил.

– Вы говорите: «Чем мы бесчестим Твоё имя?» Вы кладёте на Мой жертвенник осквернённую пищу.

Вы говорите: «Чем мы Тебя оскорбили?» Вы считаете, что столом Вечного можно пренебрегать. Когда вы приносите в жертву слепых животных, разве это не преступление? Когда вы приносите хромое и больное, разве это не преступление? Предложи-ка это своему правителю! Будет он тобою доволен? Будет он к тебе благосклонен? – говорит Вечный, Повелитель Сил.

Молите Всевышнего, чтобы Он нас помиловал!

– Будет ли Он к вам благосклонен за такие жертвы из ваших рук? – говорит Вечный, Повелитель Сил. – 10 Запер бы лучше кто-либо из вас двери храма, чтобы вы не жгли напрасно на Моём жертвеннике огня! Вы Мне неугодны, – говорит Вечный, Повелитель Сил, – Я не приму дар из ваших рук.

11 От восхода солнца до заката Моё имя будет великим среди народов. На всяком месте Моему имени будут приносить благовония и чистые дары, потому что Моё имя будет великим среди народов, – говорит Вечный, Повелитель Сил. – 12 А вы бесчестите его, говоря, что стол Владыки нечист, а пищей для него[e] можно пренебрегать. 13 Вы говорите: «Какое бремя!» – и воротите от него нос, – говорит Вечный, Повелитель Сил. – Когда вы приводите краденый, хромой или больной скот и приносите его в жертву, почему Я должен принимать такую жертву из ваших рук? – говорит Вечный. – 14 Проклят обманщик, у которого в стаде есть хороший самец, и он клянётся отдать его Владыке, а потом приносит Ему в жертву животное с изъяном[f]. Ведь Я – великий Царь, – говорит Вечный, Повелитель Сил, – и Моё имя чтится среди народов.

Notas al pie

  1. Мал 1:1 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
  2. Мал 1:1 Малахия – с языка оригинала это имя переводится как «мой вестник».
  3. Мал 1:3 Букв.: «Я полюбил Якуба и возненавидел Эсова».
  4. Мал 1:4 Эдом – другое имя Эсова (см. Нач. 25:25, 30), которое стало обозначать как произошедший от него народ, так и их страну.
  5. Мал 1:12 Букв.: «плодом его, пищей его».
  6. Мал 1:14 См. Лев. 22:18-20.