Swedish Contemporary Bible

Malachi 1

1Profetia.

Herrens ord till Israel genom Malaki.

Herren älskar sitt folk

2”Jag har älskat er, säger Herren. Men ni säger: ’På vilket sätt har du älskat oss?’ Var inte Jakob och Esau bröder? säger Herren. Jag älskade Jakob 3men hatade Esau. Jag gjorde hans berg till en ödemark och gav hans arv åt öknens schakaler.”

4Om Edom säger: ”Vi är krossade, men vi ska åter bygga upp ruinerna,” så säger härskarornas Herre: ”Låt dem bygga, jag kommer ändå att riva ner det. Det ska kallas ondskans land och folket som Herren vredgas på för evigt. 5Ni får se det med egna ögon, och då ska ni säga: ’Herren är stor, även bortom Israels gränser!’

Israels otrohet

(1:6—2:16)

Herren kräver felfria offer

6En son hedrar sin far och en tjänare sin herre. Om jag är en far, var är min heder? Och om jag är en herre, var är min respekt? Detta säger härskarornas Herre till er präster, som föraktar mitt namn.

Då frågar ni: ’På vilket sätt har vi föraktat ditt namn?’

7Genom att ni har burit fram oren mat på mitt altare.

Ni frågar: ’På vilket sätt har vi gjort dig oren?’

Genom att säga att Herrens bord kan föraktas. 8När ni bär fram ett blint offerdjur, är det inte något ont? När ni bär fram ett halt och sjukt offerdjur, är det inte något ont? Försök komma med sådana offer till din ståthållare! Skulle han gilla dig och ta emot dig välvilligt? säger härskarornas Herre.

9Nu vädjar ni till Gud att han ska vara nådig mot oss! Skulle han, när ni nu har sådant i era händer, vara välvilligt inställd mot er?” säger härskarornas Herre.

10”Om ändå någon av er ville stänga tempeldörrarna och låta bli att i onödan tända eld på mitt altare! Jag vill inte veta av er, säger härskarornas Herre, och jag kan inte ta emot era offer. 11Från öster till väster ska mitt namn bli stort bland folken. På alla platser ska man bära fram rökelse och rena offer åt mitt namn, för mitt namn är stort bland folken, säger härskarornas Herre.

12Ni däremot vanhelgar det och säger att Herrens bord är orent och hans mat är värd förakt. 13Ni säger: ’Så besvärligt!’ och fnyser bara, säger härskarornas Herre. Ni kommer med stulna, halta och sjuka djur för att offra. Skulle jag kunna ta emot sådant av er? säger Herren. 14Förbannad är den bedräglige som lovar att offra ett handjur från sin hjord och sedan ändå offrar ett missbildat djur åt Herren. För jag är en stor kung, säger härskarornas Herre, och mitt namn är fruktat bland folken.

Amplified Bible

Malachi 1

God’s Love for Jacob

1The [a]oracle (burdensome message) of the word of the Lord to Israel through [My messenger] Malachi.

“I have loved you,” says the Lord. [b]But you say, “How and in what way have You loved us?” “Was not Esau Jacob’s brother?” declares the Lord. “Yet I loved Jacob (Israel); but [in comparison with My love for Jacob] I have hated Esau (Edom), and I have made his mountains a wasteland, and have given his inheritance to the jackals of the wilderness.” Though [impoverished] Edom says, “We have been beaten down, but we will return and build up the ruins.” Thus says the Lord of hosts, “They may build, but I will tear down; and men will call them the Wicked Territory, the people against whom the Lord is indignant forever.” Your own eyes will see this and you will say, “The Lord is great and shall be magnified beyond the border of Israel!”

Sin of the Priests

“‘A son honors his father, and a servant his master. Then if I am a Father, where is My honor? And if I am a Master, where is the [reverent] fear and respect due Me?’ says the Lord of hosts to you, O priests, who despise My name. But you say, ‘How and in what way have we despised Your name?’ You are presenting defiled food upon My altar. But you say, ‘How have we defiled You?’ By thinking that the table of the Lord is contemptible and may be despised. When you [priests] present the [c]blind [animals] for sacrifice, is it not evil? And when you present the lame and the sick, is it not evil? Offer such a thing [as a blind or lame or sick animal] to your governor [as a gift or as payment for your taxes]. Would he be pleased with you? Or would he receive you graciously?” says the Lord of hosts. “But now will you not entreat God’s favor, that He may be gracious to us? With such an offering from your hand [as an imperfect animal for sacrifice], will He show favor to any of you?” says the Lord of hosts. 10 “Oh, that there were even one among you [whose duty it is to minister to Me] who would shut the gates, so that you would not kindle fire on My altar uselessly [with an empty, worthless pretense]! I am not pleased with you,” says the Lord of hosts, “nor will I accept an offering from your hand. 11 For [d]from the rising of the sun, even to its setting, My name shall be great among the nations. In every place incense is going to be offered to My name, and a grain offering that is pure; for My name shall be great among the nations,” says the Lord of hosts. 12 “But you [priests] profane it when you say, ‘The table of the Lord is defiled, and as for its fruit, its food is to be despised.’ 13 You also say, ‘How tiresome this is!’ And you disdainfully sniff at it,” says the Lord of hosts, “and you bring what was taken by robbery, and the lame or the sick [animals]; this you bring as an offering! Should I receive it with pleasure from your hand?” says the Lord. 14 “But cursed is the swindler who has a male in his flock and vows [to offer] it, but sacrifices to the Lord a blemished or diseased thing! For I am a great King,” says the Lord of hosts, “and My name is to be [reverently and greatly] feared among the nations.”

Notas al pie

  1. Malachi 1:1 I.e. an urgent message the prophet is under compulsion to give.
  2. Malachi 1:2 The first in a series of sarcastic questions spread throughout this book beginning with “But you say.”
  3. Malachi 1:8 Only animals without defects or discernable flaws were to be offered as sacrifices.
  4. Malachi 1:11 I.e. around the world.