Swedish Contemporary Bible

Luke 21

En fattig änka ger allt hon har

(Mark 12:41-44)

1Jesus såg upp och lade märke till hur de rika lade sina gåvor i offerkistorna. 2Men han såg också hur en fattig änka lade dit två kopparslantar.

3Då sa han: ”Sannerligen, den där fattiga änkan gav mer än alla de andra, 4för de tog bara en liten del av sitt överflöd och lade det bland gåvorna. Men hon, som är så fattig, lade dit allt hon hade att leva på.”

Jesus talar om framtiden

(Matt 24:1-22; Mark 13:1-20)

5Några började nu tala om templet med alla dess vackra stenar och dyrbara gåvor som människor skänkt. Han sa:

6”Allt det ni ser här ska i sinom tid jämnas med marken, inte en sten ska lämnas kvar på den andra.”

7”Mästare, när ska detta hända?” undrade de. ”Vilket blir tecknet på att tiden har kommit då dessa ting ska gå i uppfyllelse?”

8Han svarade: ”Se upp så att ingen lurar er! Många ska komma i mitt namn och säga: ’Det är jag’, och ’Tiden är nära.’ Men följ dem inte! 9Och när ni får höra om krig och oroligheter, så grips inte av panik. Det måste ske först, men det betyder inte att slutet har kommit.” 10Han fortsatte: ”Folk och länder ska resa sig mot varandra. 11Det blir allvarliga jordbävningar, epidemier och hungersnöd på den ena platsen efter den andra. Fruktansvärda saker ska hända och stora tecken ska visa sig på himlen.

12Men innan allt detta inträffar, ska man gripa er och förfölja er. Ni ska dras inför domstol i synagogorna och kastas i fängelse, och ni ska ställas inför kungar och makthavare för mitt namns skull. 13Men detta ger er samtidigt tillfälle att vittna. 14Bestäm därför i era hjärtan att inte i förväg planera några försvarstal, 15för jag ska ge er ord och visdom som ingen av era motståndare kan stå emot eller motbevisa.

16Ni ska bli förrådda till och med av föräldrar, syskon, släktingar och vänner, och några av er kommer att dödas. 17Ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. 18Men inte ett hårstrå på ert huvud ska gå förlorat. 19Genom att hålla ut ska ni vinna ert liv.

20Men den dag ni ser Jerusalem omringat av arméer, då vet ni att stadens undergång är nära. 21Då måste de som är i Judeen fly upp i bergen. De som är i staden måste lämna den, och ingen som är ute på landet får gå in i staden. 22Då har tiden kommit för straffet, och allt som står skrivet ska gå i uppfyllelse. 23Ve dem som är gravida eller ammar när den tiden kommer! Det ska bli stor nöd i landet och vrede ska drabba folket. 24Många ska brutalt dödas med svärd och föras bort som fångar till alla de andra folken. Jerusalem ska trampas av främmande folk, tills deras tider är fullbordade.

När Jesus kommer tillbaka

(Matt 24:23-35; Mark 13:21-31)

25Sedan ska tecken visa sig i solen, månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och förvirring inför havets och vågornas dån. 26Människor ska gå under av skräck inför det som ska drabba världen, för himlens krafter skakas. [a]27Då ska man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. [b]28Men när ni ser allt detta hända, räta på er och fatta mod, för då är er befrielse nära.”

Liknelsen om fikonträdet

29Sedan berättade Jesus en liknelse för dem: ”Lägg märke till fikonträdet, eller vilket annat träd som helst. 30Då bladen börjar knoppas, vet ni att sommaren snart är här. 31På samma sätt vet ni att Guds rike snart är här, när ni ser allt detta hända.

32Sannerligen säger jag er: detta släkte ska inte gå under innan allt detta händer. [c]33Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.

Var beredda

(Matt 24:36-51; Mark 13:32-37)

34Var på er vakt, så att era hjärtan inte förslöas av festande och supande, eller av vardagliga bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen 35som av en snara. Den ska komma över alla som bor på hela jorden. 36Håll er ständigt vakna! Be att ni ska få kraft att fly undan det som väntar, så att ni kan stå inför Människosonen.”

37På dagarna var Jesus i templet och undervisade, men varje kväll gick han ut till det berg som kallades Olivberget och övernattade där. 38Folkmassorna samlades redan tidigt på morgonen för att höra honom i templet.

Notas al pie

  1. 21:26 Jfr Jes 13:10; 34:4 och Joel 2:10.
  2. 21:27 Jfr Dan 7:13.
  3. 21:32 Se not till Matt 24:34.

New Living Translation

Luke 21

The Widow’s Offering

1While Jesus was in the Temple, he watched the rich people dropping their gifts in the collection box. Then a poor widow came by and dropped in two small coins.[a]

“I tell you the truth,” Jesus said, “this poor widow has given more than all the rest of them. For they have given a tiny part of their surplus, but she, poor as she is, has given everything she has.”

Jesus Speaks about the Future

Some of his disciples began talking about the majestic stonework of the Temple and the memorial decorations on the walls. But Jesus said, “The time is coming when all these things will be completely demolished. Not one stone will be left on top of another!”

“Teacher,” they asked, “when will all this happen? What sign will show us that these things are about to take place?”

He replied, “Don’t let anyone mislead you, for many will come in my name, claiming, ‘I am the Messiah,’[b] and saying, ‘The time has come!’ But don’t believe them. And when you hear of wars and insurrections, don’t panic. Yes, these things must take place first, but the end won’t follow immediately.” 10 Then he added, “Nation will go to war against nation, and kingdom against kingdom. 11 There will be great earthquakes, and there will be famines and plagues in many lands, and there will be terrifying things and great miraculous signs from heaven.

12 “But before all this occurs, there will be a time of great persecution. You will be dragged into synagogues and prisons, and you will stand trial before kings and governors because you are my followers. 13 But this will be your opportunity to tell them about me.[c] 14 So don’t worry in advance about how to answer the charges against you, 15 for I will give you the right words and such wisdom that none of your opponents will be able to reply or refute you! 16 Even those closest to you—your parents, brothers, relatives, and friends—will betray you. They will even kill some of you. 17 And everyone will hate you because you are my followers.[d] 18 But not a hair of your head will perish! 19 By standing firm, you will win your souls.

20 “And when you see Jerusalem surrounded by armies, then you will know that the time of its destruction has arrived. 21 Then those in Judea must flee to the hills. Those in Jerusalem must get out, and those out in the country should not return to the city. 22 For those will be days of God’s vengeance, and the prophetic words of the Scriptures will be fulfilled. 23 How terrible it will be for pregnant women and for nursing mothers in those days. For there will be disaster in the land and great anger against this people. 24 They will be killed by the sword or sent away as captives to all the nations of the world. And Jerusalem will be trampled down by the Gentiles until the period of the Gentiles comes to an end.

25 “And there will be strange signs in the sun, moon, and stars. And here on earth the nations will be in turmoil, perplexed by the roaring seas and strange tides. 26 People will be terrified at what they see coming upon the earth, for the powers in the heavens will be shaken. 27 Then everyone will see the Son of Man[e] coming on a cloud with power and great glory.[f] 28 So when all these things begin to happen, stand and look up, for your salvation is near!”

29 Then he gave them this illustration: “Notice the fig tree, or any other tree. 30 When the leaves come out, you know without being told that summer is near. 31 In the same way, when you see all these things taking place, you can know that the Kingdom of God is near. 32 I tell you the truth, this generation will not pass from the scene until all these things have taken place. 33 Heaven and earth will disappear, but my words will never disappear.

34 “Watch out! Don’t let your hearts be dulled by carousing and drunkenness, and by the worries of this life. Don’t let that day catch you unaware, 35 like a trap. For that day will come upon everyone living on the earth. 36 Keep alert at all times. And pray that you might be strong enough to escape these coming horrors and stand before the Son of Man.”

37 Every day Jesus went to the Temple to teach, and each evening he returned to spend the night on the Mount of Olives. 38 The crowds gathered at the Temple early each morning to hear him.

Notas al pie

  1. 21:2 Greek two lepta [the smallest of Jewish coins].
  2. 21:8 Greek claiming, ‘I am.’
  3. 21:13 Or This will be your testimony against them.
  4. 21:17 Greek on account of my name.
  5. 21:27a “Son of Man” is a title Jesus used for himself.
  6. 21:27b See Dan 7:13.