Nya Levande Bibeln

Lukas 11

Jesus undervisar lärjungarna hur de ska be

1En gång när Jesus hade stannat på ett ställe för att be, kom en av lärjungarna till honom och sa: Herre, lär oss en bön som vi kan be, precis som Johannes lärde sina lärjungar att be.

Och detta är den bön som Jesus lärde dem: Far, vi ärar ditt heliga namn. Vi ber att ditt rike snart ska komma.

Ge oss idag vad vi behöver för att leva,

och förlåt oss våra synder såsom vi förlåter dem som har gjort orätt mot oss. Skydda oss så vi alltid är trogna mot dig.

5-6 Han fortsatte att undervisa dem om bön och sa: Tänk dig att du går till en väns hus mitt i natten och knackar på och säger till honom: 'Låna mig lite bröd. En av mina vänner har just kommit på besök, och jag har inget som jag kan bjuda honom på.'

Han skulle då svara från sitt sovrum: 'Stör mig inte! Dörren är låst för natten. Vi har alla gått och lagt oss och barnen kan vakna. Jag kan absolut inte hjälpa dig den här gången.'

Men är det inte så att även om han inte gör det för att du är hans vän, så kommer han att stiga upp och ge dig allt du behöver om du bara är envis och fortsätter att knacka.

Det är likadant med bönen. Fortsätt att be, och ni kommer att få. Fortsätt att söka, och ni kommer att finna. Knacka på och dörren kommer att öppnas.

10 För alla som ber ska få, och alla som söker ska finna. Och dörren ska öppnas för alla som knackar på.

11 Du som är far, inte ger du din pojke en sten om han ber om bröd? Eller en orm istället för en fisk,

12 eller en skorpion istället för ett ägg?

13 Om till och med syndiga människor som ni själva ger era barn goda gåvor, ska er himmelske Far naturligtvis ge den helige Ande till dem som ber honom om det.

Jesus beskylls för att stå i förbund med djävulen

14 En gång drev Jesus ut en ond ande ur en man. Anden hade gjort honom stum. Mannen fick nu sin talförmåga tillbaka och folket häpnade.

15 Men några sa: Inte undra på att han kan driva ut andar. Han får sin kraft från Satan, de onda andarnas kung!

16 Och några andra som spionerade på honom, krävde att han skulle göra ett tecken på himlen som bevis på att han handlade i Guds namn.

17 Han förstod vad de tänkte, och därför sa han: Ni vet ju att ett rike faller sönder och slutligen går under när flera makthavare kämpar om makten. Likadant är det med ett hem där man strider och grälar med varandra.

18 Om därför det ni säger är sant, att Satan ger mig kraft att driva ut hans onda andar, hur kan då hans rike överleva?

19 Och om jag får kraft av Satan, hur är det då med dem bland er som driver ut onda andar? Fråga dem om ni har rätt!

20 Men om jag driver ut onda andar med Guds kraft, så bevisar det att Guds rike har kommit.

21 För när Satan bevakar sitt palats, stark och beväpnad till tänderna, så är det tryggt

22 tills någon som är starkare och har ännu bättre vapen anfaller och besegrar honom och tar ifrån honom hans vapen och tillhörigheter.

23 Den som inte är för mig, är emot mig. Och om han inte hjälper mig, så skadar han min sak.

24 När en ond ande drivs ut ur en människa, irrar den oroligt omkring tills den finner ett nytt offer. Gör den inte det, återvänder den till den person den lämnat

25 och märker då att dess förra hem är städat och rent.

26 Då går den och hämtar sju andra andar, som är ännu värre, och de flyttar in hos mannen. Och så får den stackars människan det sju gånger värre än hon hade det förut.

27 Medan han talade ropade en kvinna i folkskaran: Lycklig är den kvinna som har fött dig och uppfostrat dig.

28 Men han svarade: Verkligt lyckliga är bara de som hör Guds ord och lever efter det.

Jesus varnar för otro

29-30 Från alla håll trängde sig nu folk på, och han predikade för dem och sa: Människorna idag är onda och gudlösa. De kräver märkliga tecken som bevis på att jag är Messias. Men jag kommer inte att ge dem något utom ett: Tänk på Jona. Det som hände med honom bevisade för Nineves invånare att Gud hade sänt honom. Det som jag ska gå igenom kommer också att bevisa att Gud har sänt mig till er.

31 Och på domens dag ska drottningen från Söderlandet stiga fram som vittne mot detta folk och döma det. Hon gjorde en lång och ansträngande resa för att lyssna till Salomos vishet. Men här finns någon som är mycket större än Salomo.

32 Också Nineves invånare ska stiga fram och döma er på domens dag, för de gjorde bättring när de hörde Jonas predikan, och här finns en som är mycket större än Jona, men ni vägrar att lyssna.

Det inre ljuset

33 Kan ni tänka er någon som tänder en lampa och sedan gömmer den. Nej, man ställer den så att den lyser för alla som kommer in i rummet.

34 Ditt öga ger dig ljus. När dina ögon ser klart kan du röra dig obehindrat. Men om du ser dåligt, famlar du omkring.

35 Se därför till att dina ögon inte blir grumliga eller till och med blinda.

36 Om du inte kan se Gud, hur fruktansvärt kommer då inte ditt mörker att vara. Men om allt i dig är ljus, kommer du att lysa som när en lampa låter sitt sken flöda över dig.

Jesus anklagar fariseerna och laglärarna

37-38 En av fariseerna som var där och lyssnade på Jesus passade på att bjuda hem honom på middag. Jesus följde med och satte sig ner för att äta utan att först ha tvättat händerna, som den judiska seden krävde. Detta förvånade värden mycket.

39 Då vände sig Jesus till honom och sa: Till det yttre är ni fariseer utan fel. Ni glänser som bägaren ni dricker ur. Men inom er är ni smutsiga och fulla av ondska.

40 Vilken skenhelighet! Ni vet ju i alla fall att Gud har skapat både det yttre och det inre. Eller menar ni verkligen att Gud bara ser till det yttre?

41 Era fat och bägare är fulla. Dela med er till de fattiga. Då ska ert inre också bli rent inför Gud.

42 Det står illa till med er, fariseer! Till och med av den minsta lilla kryddört ger ni Gud en tiondel, men ni är fullständigt likgiltiga för ert förhållande till Gud och kärleken till honom. Ge ert tionde, men glöm inte bort det verkligt väsentliga.

43 Jag varnar er! Ni fariseer älskar att sitta på de främsta platserna i gudstjänsterna, och ni tycker om att man hälsar er med respekt när ni promenerar på torgen!

44 En fruktansvärd dom väntar er. Ni är som gravar som man går över utan att märka dem. Människorna som ni möter anar inte vilken ruttenhet ni döljer.

45 Herre, sa en laglärd man bland åhörarna, du har förolämpat oss med vad du just nu har sagt.

46 Ja, sa Jesus, ni laglärare ska få samma dom! För ni krossar människor under så omöjliga religiösa krav att ni själva inte ens skulle kunna tänka er att uppfylla dem.

47 Akta er! Ni är precis likadana som era förfäder som på sin tid dödade profeterna.

48 Mördare! Ni håller med era förfäder om att vad de gjorde var rätt, och ni skulle själva ha gjort detsamma.

49 Därför har Gud i sin vishet sagt: 'Jag ska sända profeter och apostlar till er. Några ska ni döda och andra ska ni förfölja.'

50 Det är människor som ni som ska ställas inför rätta för att ha mördat Guds tjänare ända från världens början -

51 från mordet på Abel till mordet på Sakarias, som dog mellan altaret och det innersta rummet i templet. Hör vad jag säger: Ni ska ställas till svars för detta.

52 Akta er, ni experter på lagen! Genom er undervisning hindrar ni människorna att finna vägen till sanningen. Ni själva kommer visserligen inte in i Guds rike, men vad värre är, ni hindrar också andra från att göra det.

53-54 Fariseerna och de laglärda blev rasande, och från det ögonblicket förföljde de honom med besvärliga frågor och försökte få honom att säga något som de kunde arrestera honom för.

Knijga O Kristu

Evanđelje po Luki 11

Pouka o molitvi

1Kad je Isus završio s molitvom, priđe mu jedan od učenika i reče: 'Gospodine, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike.'

Isus reče: 'Kad se molite, recite:
    "Oče naš na nebu, neka se štuje tvoje sveto ime.
    Neka dođe tvoje kraljevstvo.
    Kruh naš svagdašnji daj nam danas
    i oprosti nam naše grijehe, kao što i mi opraštamo onima koji griješe protiv nas.
    I ne dopusti da podlegnemo kušnji, nego nas izbavi od Zloga.''[a]

Reče im zatim: 'Zamislite da u ponoć odete svojem prijatelju želeći posuditi tri kruha i kažete mu:

"Stigao mi je u goste prijatelj, a nemam mu što dati za jelo.'

On bi vam iznutra doviknuo: "Ne uznemiruj me! Vrata su već zaključana, a djeca su u postelji. Ne mogu sada ustajati da ti to dadem.'

Ali kažem vam, ne učini li to zbog prijateljstva, učinit će to da se ne osramoti.

Kažem vam: Molite i dat će vam se! Ištite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!

10 Jer tko god ište, prima. Tko traži, nalazi. Tko kuca, otvara mu se.

11 Bi li ijedan otac svojemu djetetu, kad bi ga zaiskalo ribu, dao zmiju?

12 Ili bi mu tko dao štipavca kad ga zaište jaje?

13 Pa ako vi, grešni ljudi, znate davati dobre darove svojoj djeci, koliko će više vaš nebeski Otac darovati Svetoga Duha onima koji ga ištu?'

Isus i knez zloduha

14 Isus jednom istjera nijemog zloduha iz nekog njemaka. Kad je zloduh izišao, njemak progovori. Mnoštvo se divilo.

15 Ali neki rekoše: 'Taj zloduhe izgoni s pomoću Beelzebula, kneza zloduha.'

16 A drugi su ga iskušavali ištući da im dade kakav znak s neba kao dokaz da ga je Bog poslao.

17 Znajući što misle, Isus im reče: 'Svako podijeljeno kraljevstvo propada. Razjedinjen dom također ne može opstati.

18 Kažete da ja s pomoću Beelzebula izgonim zloduhe. Sotonino je kraljevstvo, dakle, razjedinjeno. Kako će onda opstati?

19 Ako ja zaista izgonim zloduhe s pomoću Beelzebula, čijom ih pomoći izgone vaši sljedbenici? Zato će vas oni osuditi.

20 Ali ako ja zloduhe izgonim Božjim prstom, onda je k vama stiglo Božje kraljevstvo.

21 Dok snažni i dobro naoružani[b] čuva svoj dom, njegov je posjed osiguran.

22 Ali kada dođe jači od njega, svlada ga i otme mu sve oružje u koje se uzdao te podijeli plijen.

23 Tko nije na mojoj strani, zapravo je protiv mene; i svatko tko sa mnom ne skuplja, zapravo rastjeruje.

24 Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći odmora, ali ga ne nalazi. Tada kaže: "Vratit ću se u čovjeka iz kojega sam izišao.'[c]

25 Vrati se i svoj stari dom zatekne prazan, pometen i čist.

26 Zatim ode pronaći drugih sedam duhova još gorih od sebe te svi oni uđu u čovjeka i u njemu se nastane. Na koncu tako čovjeku bude i gore nego prije.'

27 Dok je još govorio, neka žena iz mnoštva poviče: 'Blagoslovljena utroba koje te je nosila i prsa koja si sisao!'

28 'Još su blagoslovljeniji oni koji slušaju Božju riječ i tvore ju

Jonin znak

29 Kad je mnoštvo nagrnulo k Isusu, on reče: 'Zao je ovo naraštaj. Traži znak, ali neće mu se dati drugoga osim znaka proroka Jone.

30 Što se dogodilo Joni, bilo je Ninivljanima znak da ga je Bog poslao. Što će se sa mnom dogoditi, bit će znak da je mene, Sina Čovječjega, Bog poslao ovom narodu.[d]

31 Kraljica Juga[e] ustat će protiv ovoga naraštaja na Sudu i osuditi ga jer je izdaleka došla čuti Salomonovu mudrost, a s vama je ovdje i veći od Salomona.

32 Stanovnici Ninive ustat će protiv ovoga naraštaja na Sudu i osuditi ga jer su se oni obratili na Jonino propovijedanje. S vama je ovdje i veći od Jone!'

Svjetiljka biću

33 'Svjetiljku ne palite da ju skrijete, nego da ju postavite tako da svijetli svima u kući.

34 Oko je poput svjetiljke tijelu. Ne budete li se previše brinuli za materijalna dobra, jasno ćete vidjeti u životu, ali ako se za njih previše brinete, vid će vam biti zasjenjen i tama će vam ispuniti život.[f]

35 Pazite dakle da se svjetlost koja je u vama ne zamrači.

36 Ako dakle sve vaše biće bude svijetlo bez djelića tame, cijelo će biti rasvijetljeno kao da ga je obasjala svjetiljka.'

Isus opominje vjerske poglavare

37 Dok je Isus još govorio, neki ga farizej pozove k sebi na objed. Isus uđe i zauzme mjesto za stolom.

38 Kad je farizej to vidio, začudi se što Isus prije objeda nije, prema židovskome običaju, obavio obredno pranje ruku.

39 A Gospodin mu reče: 'Vi farizeji toliko se trudite očistiti svoju čašu i zdjelu izvana, a napunili ste ih svojim grabežom i pakošću.

40 Bezumnici! Nije li Bog taj koji je načinio i nutrinu, a ne samo vanjštinu?

41 Dajte zato to iznutra, što grabežljivo čuvate, kao milostinju onima kojima je potrebna pa ćete cijeli biti čisti.[g]

42 Teško vama, farizeji! Jer revno namirujete čak i desetinu metvice, rutvice i svake vrste povrća, a ne marite za Božju pravednost i ljubav. Treba davati desetinu, ali ne smijete zanemarivati važnije stvari.[h]

43 Teško vama, farizeji! Volite sjediti na počasnome mjestu u sinagogama i godi vam kad vas ljudi pozdravljaju na javnim mjestima.

44 Teško vama! Vi ste poput neprimjetnih grobova po kojima ljudi hodaju ne opažajući trulež u njima.'

45 'Učitelju, vrijeđaš nas govoreći tako!' reče neki zakonoznanac.

46 Isus mu odgovori: 'Jao i vama, zakonoznanci! Tlačite ljude teškim teretom vjerskih zahtjeva, a ni prst ne želite pomaknuti da im taj teret pomognete nositi.

47 Teško vama! Gradite spomenike onim istim prorocima koje su poubijali vaši vlastiti preci.

48 Zato ste im svjedoci i sumišljenici.

49 Evo što Božja mudrost kaže o vama: "Poslat ću k njima proroke i apostole, a oni će neke od njih ubiti, a druge protjerati.'

50 Vaš će se naraštaj smatrati odgovornim za krv svih proroka prolivenu od postanka svijeta,

51 od Abelove krvi do krvi Zaharije, koji je ubijen između žrtvenika i svetišta. Kažem vam, vaš će naraštaj odgovarati za tu prolivenu krv.

52 Teško vama, zakonoznanci! Skrili ste ključ znanja od naroda. Sami ne ulazite u kraljevstvo, a druge sprečavate da uđu.'

53 Kad je Isus odande otišao, pismoznanci i farizeji počnu gnjevno na njega navaljivati i postavljati mu kojekakva pitanja

54 vrebajući hoće li reći što da ga mogu optužiti.

Notas al pie

  1. Evanđelje po Luki 11:4 U nekim rukopisima stoji još: Jer tvoji su kraljevstvo, sila i slava zauvijek. Amen.
  2. Evanđelje po Luki 11:21 Sotona.
  3. Evanđelje po Luki 11:24 U grčkome: "... u kuću iz koje sam izišao.'
  4. Evanđelje po Luki 11:30 U grčkome: Kao što je Jona bio znak Ninivljanima, tako ću i ja, Sin Čovječji, biti znak ovomu naraštaju.
  5. Evanđelje po Luki 11:31 Kraljica od Sabe.
  6. Evanđelje po Luki 11:34 U grčkome: Stoga, ako ti je oko zdravo, sve će ti tijelo biti obasjano svjetlošću. No ako ti oko nije zdravo, sav ćeš biti u tami. Grčki pridjev ovdje preveden sa 'zdravo' ujedno znači potpunu odanost Bogu i neopterećenost brigom o materijalnim dobrima.
  7. Evanđelje po Luki 11:41 U grčkome: ali dajte ono iznutra kao milostinju - i sve vam je čisto.
  8. Evanđelje po Luki 11:42 U grčkome: Ovo je trebalo činiti, a ono ne propuštati.