Nya Levande Bibeln

Judasbrevet

Se upp med falska lärare

Från Judas, Jesu Kristi tjänare och bror till Jakob.Till de kristna överallt, utvalda av Gud, Fadern, och bevarade genom Jesus Kristus.

Välsignelse, frid och kärlek önskar jag er i allt rikare mått.

Älskade vänner, jag hade tänkt skriva ner några tankar till er om den frälsning som Gud har gett oss. Men nu känner jag att mitt brev i stället bör bli en uppmaning till er att med all er kraft kämpa för den sanning som Gud en gång för alla har gett till sitt folk.

Jag säger detta, eftersom några gudlösa män har smugit sig in bland er och påstår att man när man väl blivit kristen kan handla precis som man vill utan att behöva riskera Guds straff. Det öde som väntar dessa män har för länge sedan fastställts, för de har vänt sig mot vår ende Mästare och Herre, Jesus Kristus.

Jag vill påminna er om vad ni redan känner till, nämligen att Herren först räddade ett helt folk ut ur Egyptens land men sedan dödade dem som inte trodde på honom och lydde honom.

Jag vill också påminna er om de änglar som en gång var heliga och rena, men frivilligt började leva i synd. Gud har låst in dem i mörker i väntan på domens dag.

Och glöm inte Sodom och Gomorra och deras grannstäder, som var fyllda av all slags ondska och där männen hade begär till andra män. De här städerna förstördes genom eld och är på det sättet en ständig påminnelse för oss om att det finns ett helvete, där syndare kommer att få sitt straff.

Ändå fortsätter dessa gudlösa drömmare på samma väg. De förnedrar sina egna kroppar och drar sig inte ens för att håna änglarnas makt.

Inte ens Mikael, en av de mäktigaste änglarna, vågade anklaga Satan eller håna honom när han kämpade med honom om Moses kropp. Han sa bara: Det är Herrens sak att tillrättavisa dig.

10 Men dessa män hånar och förbannar sådant som de inte förstår. De bär sig åt som djur som gör precis vad de har lust till. De förstör sig själva.

11 Ve dem! De följer Kains exempel och går i Bileams fotspår. Kain mördade sin bror och Bileam gjorde vad som helst för pengar. Och liksom Kora gör de uppror mot Gud. Men precis som han kommer de också att gå under.

12 De är farliga för er, när de deltar i församlingens kärleksmåltider. De går på och stoppar i sig utan att tänka på andra. De är som moln över torra marker som lovar regn utan att ge något. De är som fruktträd utan frukt vid skördetiden, ja, de är dubbelt döda, för de är uppryckta med rötterna och väntar bara på att brännas upp.

13 Allt de lämnar efter sig är skam och vanära. De liknar det smutsiga skum som havets vilda vågor kastar upp på stränderna. De går omkring och strålar som stjärnor, men framför dem väntar det eviga mörker som Gud har förberett för dem.

14 Henok, som levde för länge sedan, en tid efter Adam, kände till dessa människor och sa om dem: Se, Herren kommer tillsammans med miljoner av sina heliga.

15 Alla människor ska föras inför honom för att dömas, och han ska ge dem en rättfärdig dom. Han ska avslöja allt det fruktansvärda som de har gjort i sitt uppror mot Gud och straffa dem.

16 Dessa människor går ständigt omkring och klagar. De är aldrig nöjda, och de gör allt möjligt ont som faller dem in. De sätter sig själva högst, och om de visar respekt för andra, är det bara för att själva dra fördel av det.

Skyldigheten att kämpa för sanningen

17 Kära vänner, kom ihåg vad vår Herres, Jesu Kristi, apostlar berättade för er.

18 De brukade säga, att det i den yttersta tiden ska komma människor, vilkas enda mål i livet är att på alla upptänkliga sätt söka egna njutningar.

19 De orsakar motsättningar och har världens ande i sig, inte den helige Ande som bor i er.

20 Ni, kära bröder, måste starkare än någonsin bygga era liv på den grund som är vår heliga tro, och be i den helige Andes styrka och kraft.

21 Håll er kvar i Guds kärlek medan ni uthålligt väntar på det eviga liv, som vår Herre Jesus Kristus i sin godhet ska ge er.

22 Försök att hjälpa dem som säger emot er. Var kärleksfulla mot dem som tvivlar.

23 Rädda dem genom att rycka dem ut ur helvetets lågor. Hjälp dem, men var försiktiga, så att ni inte själva dras in i deras synd! Ta avstånd från varje spår av den.

24-25 All ära tillhör honom som ensam är Gud och som räddar oss genom Jesus Kristus, vår Herre. Ja, härlighet, majestät, kraft och makt tillhör honom från tidernas början och ska göra det i evighet. Han har makt att bevara er från fall och att under jubelrop föra er, fullkomliga och utan synd, till sin härlighet. Amen.Judas

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Иуда

Приветствие

От Иуды, раба Исо Масеха[a] и брата Якуба, всем призванным и любимым Небесным Отцом и хранимым Исо Масехом.

Пусть умножатся для вас милость, мир и любовь.

Всех лжеучителей ожидает Суд

Возлюбленные, при всём моём желании написать вам о нашем общем спасении, я счёл нужным напомнить вам о необходимости отстаивать веру, раз и навсегда доверенную святому народу Всевышнего. Потому что в вашу среду проникли люди, которые уже давно определены на осуждение. Эти безбожные люди превратили милость нашего Бога в повод продолжать заниматься развратом. Они отвергают нашего единственного Владыку и Повелителя Исо Масеха.

Хотя вы уже и знаете обо всём этом, я всё же хочу напомнить ещё раз, что Вечный[b] спас Свой народ из Египта, но тех, кто Ему не поверил, Он погубил.[c] И ангелов, которые не сохранили своего положения и оставили своё жилище, Он содержит в вечных цепях, во тьме, на Суд великого дня. Также и жители Содома, Гоморры и окружавших их городов, подобно им предававшиеся разврату и половым извращениям, служат примером, подвергшись наказанию вечным огнём.[d]

Так и эти люди, основываясь на своих видениях, оскверняют свои тела, отвергают власть[e] и злословят небесные силы[f]. Но даже когда архангел[g] Микаил спорил с дьяволом о теле пророка Мусо, он не позволил себе осудить его с оскорблениями. Он лишь сказал: «Пусть Вечный запретит тебе». 10 Эти же люди клевещут на то, чего не знают, а что они знают от природы, как неразумные животные, тем они себя и разрушают.

11 Горе им! Они пошли по пути Каина[h], и, гонимые жаждой наживы, повторяют заблуждение Валаама[i], и в восстании погибают как Корах[j].

12 Такие люди – как подводные рифы на ваших ужинах любви[k]. Пиршествуя с вами, они бесстыдно заботятся лишь о себе. Это тучи без дождя, носимые ветром, деревья, бесплодные даже осенью, дважды мёртвые, вырванные с корнем. 13 Они как свирепые морские волны, пенящиеся своим позором, как блуждающие звёзды, обречённые на вечную беспросветную тьму.

14 Енох[l], потомок Адама в седьмом поколении, пророчествовал о них:

«Вот идёт Повелитель с многими тысячами святых[m] Своих. 15 Он идёт, чтобы судить всех и обличить всех нечестивых во всех их нечестивых делах, которые они нечестиво совершили, и во всех ужасных словах, которые сказали против Него нечестивые грешники».[n]

16 Эти люди всегда жалуются и недовольны жизнью. Они идут на поводу у своих низменных желаний, они произносят напыщенные речи и льстят ради выгоды.

Предостережение и наставления

17 Но вы, возлюбленные, помните о том, что предсказывали посланники нашего Повелителя Исо Масеха. 18 Они говорили вам: «В последнее время появятся наглые люди, идущие на поводу у своих низменных желаний». 19 Эти люди производят разделения; они следуют только своим природным инстинктам, а Духа не имеют.

20 Но вы, возлюбленные, созидайте себя на своей святейшей вере, молясь под водительством Святого Духа. 21 Оставайтесь в любви Всевышнего, ожидая милости Повелителя нашего Исо Масеха, дающей вечную жизнь.

22 Будьте милостивы к тем, кто сомневается. 23 Других спасайте, выхватывая их из огня[o]; к третьим проявляйте милосердие, но будьте осторожны, гнушаясь даже одеждой, осквернённой греховной плотью.

Заключение

24 Тому, Кто в силе сохранить вас от падения и ввести в Свою славу радостными и беспорочными, 25 единому Богу, Спасителю нашему через Исо Масеха, нашего Повелителя, слава, величие, сила и власть и до начала времени, и сейчас, и во все века! Аминь.

Notas al pie

 1. Иуда 1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков.
 2. Иуда 1:5 Вечный – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
 3. Иуда 1:5 См. Исх. 12:31-41; 13:17-22; 14; Чис. 14:20-38; 1 Кор. 10:1-5.
 4. Иуда 1:7 См. Нач. 19:1-29.
 5. Иуда 1:8 Это может быть земная власть или власть Всевышнего.
 6. Иуда 1:8 Букв.: «славных» – это, по всей вероятности, ангелы.
 7. Иуда 1:9 Архангел – один из высших ангельских чинов.
 8. Иуда 1:11 Каин – старший сын Адама и Евы (см. Нач. 4:1-16).
 9. Иуда 1:11 См. Чис. 22:1-21; 31:16.
 10. Иуда 1:11 См. Чис. 16.
 11. Иуда 1:12 Ужин любви – верующие часто собирались для совместной трапезы, во время которой совершалось хлебопреломление в воспоминание жертвенной смерти Исо Масеха за наши грехи, согласно Его повелению (см. Лк. 22:14-19; 1 Кор. 11:23-26).
 12. Иуда 1:14 Енох – на Востоке также известен как Идрис.
 13. Иуда 1:14 Святых – включает в себя ангелов Всевышнего и, возможно, последователей Исо Масеха, которые к тому времени уже будут с Ним на небесах.
 14. Иуда 1:15 Цитата взята из 1 Енох 1:9 – книги, которая была широко известна среди иудеев в I веке.
 15. Иуда 1:23 См. Зак. 3:2.