Swedish Contemporary Bible

Jude 1

Hälsning

1Från Judas, tjänare till Jesus Kristus och bror till Jakob.

Till de kallade som är älskade av Gud, Fadern, och bevarade i Jesus Kristus.

2Allt rikare barmhärtighet, frid och kärlek åt er.

Gud ska straffa dem som sprider falska läror

3Mina älskade, jag har varit mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma räddning, men nu känner jag att mitt brev i stället måste bli en uppmaning till er att kämpa för den tro som en gång för alla har getts åt de heliga. 4Några människor har nämligen trängt sig in bland er, sådana som det redan för länge sedan skrivits om att de ska komma under domen. De är ogudaktiga och förvränger vår Guds nåd till ett omoraliskt liv och förnekar vår enda härskare och Herre, Jesus Kristus.[a]

5Även om ni redan vet allt detta, vill jag ändå påminna er om att Herren[b] räddade sitt folk ur Egypten men sedan dödade dem som inte trodde. [c]6Och de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sitt rätta hem, dem håller han fängslade med eviga bojor i mörker fram till domen på den stora dagen. [d]7Så var det också med Sodom och Gomorra och städerna däromkring. De levde på samma sätt i sexuell omoral och ägnade sig åt perversion. De är varnande exempel och straffas i evig eld.[e]

8Men på samma sätt förnedrar dessa drömmare sina egna kroppar, förkastar auktoriteter[f] och hånar himmelska väsen, [g]9trots att inte ens ärkeängeln Mikael vågade anklaga djävulen eller håna honom när han kämpade med honom om Moses kropp. Han sa bara: ”Herren ska straffa dig.” [h]10Men dessa hånar sådant som de inte känner till. Vad de instinktivt fattar, likt oförståndiga djur, det förstör de sig själva med.

11Ve dem! De följer Kains exempel.[i] Och liksom Bileam tjänar de pengar på villfarelse.[j] Men de ska gå under precis som Korach i sitt uppror.[k]

12Dessa är skamfläckar vid era kärleksmåltider. De tillfredsställer bara sig själva och tar skamlöst för sig. De är moln utan regn och drivs undan av vinden.[l] De är döda träd som inte bär frukt när hösten kommer, uppryckta med rötterna, dubbelt döda. 13De är havets vilda vågor som kastar upp sin skamliga smuts.[m] De är stjärnor som har kommit ur sin bana och för vilka ett evigt och kompakt mörker är reserverat.

14Henok, som levde i den sjunde generationen efter Adam, profeterade om dessa: ”Se, Herren kommer tillsammans med sina tusentals heliga, 15för att döma alla människor och överbevisa var och en om alla ogudaktiga handlingar de har begått i deras ogudaktighet och om alla dristiga ord som ogudaktiga syndare har talat mot honom.” [n]16Dessa gnäller och klagar och följer sina begär. De skryter vitt och brett om sig själva och smickrar samtidigt de människor som de själva kan ha nytta av.

Håll fast vid er tro på Jesus

17Men ni, mina kära, kom ihåg vad vår Herre Jesus Kristus apostlar förutsade. 18De sa till er: ”I den sista tiden ska det komma hädare som drivs av sina gudlösa begär.” 19Dessa orsakar splittring. De drivs av sina naturliga instinkter; de har inte Anden.

20Men ni, mina kära, ska uppbygga varandra i er allra heligaste tro och be i den heliga Anden. 21Håll fast vid Guds kärlek, medan ni ser fram emot att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv.

22Visa medlidande mot dem som tvivlar, 23rädda dem, ryck dem ur elden. Men mot andra ska ni visa medlidande med fruktan, så att ni till och med hatar deras förorenade skjortor.

Avslutande hyllning till Gud

24Han som kan bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande, 25han, som ensam är Gud och räddade oss genom vår Herre Jesus Kristus, honom tillhör härlighet och majestät, styrka och makt, före all tids början, nu och i all evighet. Amen.

Notas al pie

 1. 1:4 Judas gick emot den gnostiska läran, jfr not till 1 Joh 4:2.
 2. 1:5 Enligt en del handskrifter: Jesus.
 3. 1:5 Jfr 4 Mos 14:27-29.
 4. 1:6 Jfr Jes 24:21-22.
 5. 1:7 Jfr 1 Mos 19:1-25.
 6. 1:8 Eller: förnekar Herrens välde. Jfr 2 Pet 2:10.
 7. 1:8 Ordagrant: hånar härligheter. Jfr 2 Pet 2:10.
 8. 1:9 Jfr 5 Mos 34:5-6, som handlar om Moses död. Men händelsen med ängeln Mikael är inte omtalad i Bibeln.
 9. 1:11 Jfr 1 Mos 4:3-8.
 10. 1:11 Jfr 4 Mos 22-24.
 11. 1:11 Jfr 4 Mos 16:1-35.
 12. 1:12 Jfr Ords 25:14.
 13. 1:13 Jfr Jes 57:20.
 14. 1:15 Citatet är taget från en apokryfisk skrift som heter ”Henoks bok”. Henok är omtalad i 1 Mos 5:21-24.

Amplified Bible

Jude

The Warnings of History to the Ungodly

Jude, a bond-servant of Jesus Christ, and [a]brother of [b]James, [writes this letter],

To those who are the called (God’s chosen ones, the elect), dearly loved by God the Father, and kept [secure and set apart] for Jesus Christ: May mercy and peace and love be multiplied to you [filling your heart with the spiritual well-being and serenity experienced by those who walk closely with God].

Beloved, while I was making every effort to write you about our common salvation, I was compelled to write to you [urgently] appealing that you [c]fight strenuously for [the defense of] the faith which was once for all [d]handed down to the saints [the faith that is the sum of Christian belief that was given verbally to believers]. For certain people have crept in unnoticed [just as if they were sneaking in by a side door]. They are ungodly persons whose condemnation was predicted long ago, for they distort the grace of our God into decadence and immoral freedom [viewing it as an opportunity to do whatever they want], and deny and disown our only Master and Lord, Jesus Christ.

Now I want to remind you, although you are fully informed once for all, that [e]the Lord, after saving a people out of the land of Egypt, subsequently destroyed those who did not believe [who refused to trust and obey and rely on Him]. And angels who did not keep their own designated place of power, but abandoned their proper dwelling place, [these] He has kept in eternal chains under [the thick gloom of utter] darkness for the judgment of the great day, just as Sodom and Gomorrah and the adjacent cities, since they in the same way as these angels indulged in gross immoral freedom and unnatural vice and sensual perversity. They are exhibited [in plain sight] as an example in undergoing the punishment of everlasting fire.

Nevertheless in the same way, these dreamers [who are dreaming that God will not punish them] also defile the body, and reject [legitimate] authority, and revile and mock angelic majesties. But even the archangel Michael, when he was disputing with the devil (Satan), and [f]arguing about the body of Moses, did not dare bring an abusive condemnation against him, but [simply] said, “The Lord rebuke you!” 10 But these men sneer at anything which they do not understand; and whatever they do know by [mere] instinct, like unreasoning and irrational beasts—by these things they are destroyed. 11 Woe to them! For they have gone the [defiant] way of Cain, and for profit they have run headlong into the error of Balaam, and perished in the rebellion of [mutinous] Korah. 12 These men are hidden reefs [elements of great danger to others] in your [g]love feasts when they feast together with you without fear, looking after [only] themselves; [they are like] clouds without water, swept along by the winds; autumn trees without fruit, doubly dead, uprooted and lifeless; 13 wild waves of the sea, flinging up their own shame like foam; wandering stars, for whom the gloom of deep darkness has been reserved forever.

14 It was about these people that [h]Enoch, in the seventh generation from Adam, prophesied, when he said, “Look, the Lord came with [i]myriads of His holy ones 15 to execute judgment upon all, and to convict all the [j]ungodly of all the ungodly deeds they have done in an ungodly way, and of all the harsh and cruel things ungodly sinners have spoken against Him.” 16 These people are [habitual] murmurers, griping and complaining, following after their own desires [controlled by passion]; they speak arrogantly, [pretending admiration and] flattering people to gain an advantage.

Keep Yourselves in the Love of God

17 But as for you, beloved, remember the [prophetic] words spoken by the apostles of our Lord Jesus Christ. 18 They used to say to you, “In the last days there will be scoffers, following after their own ungodly passions.” 19 These are the ones who are [agitators] causing divisions—worldly-minded [secular, unspiritual, carnal, merely sensual—unsaved], devoid of the Spirit. 20 But you, beloved, build yourselves up on [the foundation of] your most holy faith [continually progress, rise like an edifice higher and higher], pray in the Holy Spirit, 21 and keep yourselves in the love of God, waiting anxiously and looking forward to the mercy of our Lord Jesus Christ [which will bring you] to eternal life. 22 And have mercy on some, who are doubting; 23 save others, snatching them out of the fire; and on some have mercy but with fear, loathing even the clothing spotted and polluted by their shameless immoral freedom.

24 Now to Him who is able to keep you from stumbling or falling into sin, and to present you unblemished [blameless and faultless] in the presence of His glory with triumphant joy and unspeakable delight, 25 to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and power, before all time and now and forever. Amen.

Notas al pie

 1. Jude 1:1 Jude and James were among the younger half brothers of Jesus (Mark 6:3).
 2. Jude 1:1 James was a prominent leader in the early church (Acts 15).
 3. Jude 1:3 Lit contend earnestly.
 4. Jude 1:3 There is no “secret knowledge” or “better way” or alternative belief system which God has revealed to some unique group or teacher. The truth is available to everyone.
 5. Jude 1:5 Two early mss read Jesus.
 6. Jude 1:9 In Jewish tradition, Michael claimed to be Moses’ teacher and was present when God put Moses to death (Midrash on Deut 11:10). Jude’s point is that if the archangel Michael had such respect for Satan’s power, then mere humans are extremely foolish to insult or show disrespect to angelic beings. This does not mean that true Christians cannot or should not engage in spiritual warfare with satanic forces; quite the contrary (Eph 6:12; James 4:7). But they should follow Michael’s example and act only as legitimate representatives of Christ who are in good standing with Him.
 7. Jude 1:12 The early church frequently met together for a communal meal followed by the Lord’s Supper.
 8. Jude 1:14 The descendant of Seth (Gen 5:18-24).
 9. Jude 1:14 A Greek word meaning “ten thousand” in the singular. It is often used to refer to vast numbers of people or things that are virtually beyond counting.
 10. Jude 1:15 The purpose of the repetition is to emphasize the punishment determined for the false teachers.