Nya Levande Bibeln

Josua 1

Guds uppdrag till Josua

1När Herrens tjänare Mose var död talade Herren med Josua, Nuns son, som hade varit Moses medhjälpare.

Nu är min tjänare Mose död, sa han. Nu är du den nye ledaren för Israel. Led mitt folk över floden Jordan in i det utlovade landet!

Jag säger till dig, som jag sa till Mose: 'Varje plats, var ni än går fram, ska bli en del av Israels land,

hela vägen från Negevöknen i söder till Libanons berg i norr, och från Medelhavet i väster till floden Eufrat i öster, hetiternas alla landområden inräknade'.

Ingen ska kunna sätta hinder i vägen så länge du lever, för jag ska vara med dig precis som jag var med Mose. Jag ska aldrig överge dig eller svika dig, när du behöver hjälp.

Var stark och modig, för du kommer att bli en framgångsrik ledare för mitt folk. De ska inta hela det land som jag lovade deras förfäder.

Du ska bara vara frimodig och stark, och du ska in i minsta detalj följa de lagar Mose gav dig, för om du gör det, kommer du att lyckas med allt du företar dig.

Påminn folket ständigt om dessa lagar, på samma sätt som du själv måste tänka på dem både dag och natt, så att du verkligen lyder dem! Det är nämligen bara då som du kommer att lyckas.

Ja, var frimodig och orädd! Lämna inget rum för fruktan och tvivel! Och kom ihåg att Herren, din Gud, är med dig vart du än går.

Josua förbereder folket

10-11 Då gav Josua alla Israels ledare följande instruktioner: Om tre dagar ska vi gå över floden och inta landet, som Gud har gett oss att bo i! Meddela folket detta och säg till dem att göra sig beredda.

12-13 Sedan sammankallade han ledarna för Rubens och Gads stammar och ena halvan av Manasses stam och påminde dem om vad Mose sagt till dem: Herren, er Gud, har gett er ett hemland här på östra sidan av floden Jordan.

14 Lämna hustrur, barn och boskap kvar här. Era män ska fullt beväpnade och utrustade leda de andra stammarna över floden och hjälpa dem att inta området på andra sidan,

15 och ni ska stanna kvar där tills de har segrat på alla fronter. Först därefter får ni slå er ner här på östra sidan av Jordan.

16 De gick då med på detta och lovade att underordna sig Josua som högste befälhavare.

17-18 Vi ska lyda dig på samma sätt som vi lydde Mose, försäkrade de. Och Herren, din Gud, ska vara med dig, som han var med Mose! Om någon, vem det än är, vägrar att lyda dina befallningar, så ska han dö. Därför kan du fortsätta att känna dig trygg och frimodig!

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Иеш 1

Вечный повелевает Иешуа завоевать Ханон

1После смерти Мусо, раба Вечного[a], Вечный сказал Иешуа, сыну Нуна, помощнику Мусо:

– Мой раб Мусо умер. Итак, приготовься вместе со всем этим народом переправиться через реку Иордан в землю, которую Я даю им – исроильтянам. Я отдам вам всякое место, на которое ступит ваша нога, как Я обещал Мусо. Ваша земля будет простираться от пустыни до Ливана, от великой реки Евфрата (включая всю землю хеттов) до Средиземного моря[b] на западе. Никто не сможет противостоять тебе во все дни твоей жизни. Как Я был с Мусо, так буду и с тобой. Я никогда тебя не оставлю и никогда не покину.

Будь твёрд и мужествен, потому что ты поведёшь этих людей, чтобы им унаследовать землю, которую Я клялся дать их предкам. Будь твёрд и очень мужествен. Тщательно исполняй весь Закон, который дал тебе Мой раб Мусо. Не уклоняйся от него ни вправо, ни влево, чтобы тебе иметь успех везде, куда бы ты ни пошёл. Пусть слова Таврота, книги Закона, всегда будут у тебя на устах, размышляй над ними день и ночь, чтобы в точности исполнять всё, что написано. Тогда ты будешь иметь успех в своих делах и поступать благоразумно. Итак, Я повелеваю тебе: будь твёрд и мужествен. Не бойся и не падай духом, потому что Вечный, твой Бог, будет с тобой, куда бы ты ни пошёл.

10 И приказал Иешуа вождям народа:

11 – Пройдите по лагерю и скажите народу: «Запаситесь едой, потому что через три дня вы переправитесь здесь через Иордан, чтобы войти и завладеть землёй, которую Вечный, ваш Бог, даёт вам во владение».

12 Но родам Рувима, Гада и половине рода Манассы Иешуа сказал:

13 – Помните повеление, которое дал вам Мусо, раб Вечного: «Вечный, ваш Бог, дал вам покой и даровал эту землю». 14 Ваши жёны, дети и скот могут остаться в земле, которую Мусо дал вам к востоку от Иордана, но все ваши воины в полном вооружении должны переправиться впереди ваших братьев. Вы должны помогать вашим братьям, 15 пока Вечный не даст им покой, как Он сделал это для вас самих, и пока они тоже не завладеют землёй, которую Вечный, ваш Бог, даёт им. После этого вы сможете вернуться и занять свою землю, которую Мусо, раб Вечного, дал вам к востоку от Иордана.

16 Они ответили Иешуа:

– Всё, что бы ты ни приказал нам, мы исполним, и куда бы ты ни направил нас, мы пойдём. 17 Как мы слушались Мусо, так будем слушаться и тебя. Только пусть Вечный, твой Бог, будет с тобой, как Он был с Мусо. 18 Всякий, кто воспротивится твоему приказу и не послушается твоих слов – что бы ты ни приказал, будет предан смерти. Только будь твёрд и мужествен!

Notas al pie

  1. Иеш 1:1 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
  2. Иеш 1:4 Букв.: «до Великого моря».