Swedish Contemporary Bible

Joshua 1

Intåget i löfteslandet

(1:1—5:12)

Guds uppdrag till Josua

1När Herrens tjänare Mose var död, talade Herren till Josua, Nuns son, som hade varit Moses medhjälpare: 2”Min tjänare Mose är död. Gå nu med hela detta folk över floden Jordan in i det land jag vill ge åt dem, israeliterna. 3Jag ska ge er, precis som jag lovade Mose, varje plats där ni sätter er fot, 4från öknen till Libanon och från den stora floden Eufrat, hettiternas[a] hela landområde, till Medelhavet i väster. 5Ingen ska kunna sätta hinder i vägen så länge du lever, för jag ska vara med dig på samma sätt som jag var med Mose. Jag ska aldrig överge dig eller svika dig.

6Var stark och modig, för du kommer att leda detta folk i erövringen av det land som jag med ed lovade deras förfäder. 7Du ska vara stark och modig! Följ noga hela den lag som min tjänare Mose gav dig utan att vika av åt något håll, så kommer du att lyckas med allt du företar dig. 8Tala ständigt om denna lagbok, och tänk själv på den både dag och natt, så att du noga följer allt som står skrivet i den. Det är bara då som du kommer att lyckas och ha framgång. 9Jag har ju befallt dig att vara stark och modig. Bli aldrig rädd eller förskräckt! Herren, din Gud, ska vara med dig vart du än går.”

10Då gav Josua folkets ledare följande instruktioner: 11”Gå igenom lägret och säg till folket: Gör i ordning proviant! Om tre dagar ska ni gå över floden och inta det land som Herren, er Gud, vill ge er att bo i.”

12Sedan sa Josua till Rubens och Gads stammar och ena halvan av Manasses stam: 13”Kom ihåg vad Herrens tjänare Mose befallde er när han sa: Herren, er Gud, ska låta er komma till ro och ge er ett hemland här. 14Lämna därför hustrur, barn och boskap kvar här i landet som Mose gav er på östra sidan av floden Jordan. Men era män ska fullt beväpnade och utrustade leda de andra stammarna över floden och hjälpa dem, 15tills Herren låtit dem komma till ro liksom ni själva och de intagit det land Herren, er Gud, ger dem. Först därefter får ni återvända och slå er ner i det område Mose, Herrens tjänare, gav er här på östra sidan av Jordan.”

16De svarade Josua: ”Allt som du har befallt oss ska vi göra, och vart du än sänder oss skall vi gå. 17Vi ska lyda dig på samma sätt som vi lydde Mose. Må Herren, din Gud, vara med dig som han var med Mose! 18Om någon, vem det än är, handlar upproriskt mot dina befallningar och inte lyder dina ord, så ska han dö. Var stark och modig!”

Notas al pie

  1. 1:4 Kanaans land kan ibland ha kallats hettiternas land, eller också är hettiternas land här ett senare tillägg.

Amplified Bible

Joshua 1

God’s Commission to Joshua

1Now it happened after the death of Moses the servant of the Lord, that the Lord spoke to Joshua the son of Nun, Moses’ servant (attendant), saying, “Moses My servant is dead; now therefore [a]arise [to take his place], cross over this Jordan, you and all this people, into the land which I am giving to them, to the [b]sons of Israel. I have given you every place on which the sole of your foot treads, just as I promised to Moses. From the wilderness [of Arabia in the south] and this Lebanon [in the north], even as far as the great river, the river Euphrates [in the east], all the land of the [c]Hittites (Canaan), and as far as the Great [Mediterranean] Sea toward the west shall be your territory. No man will [be able to] stand before you [to oppose you] as long as you live. Just as I was [present] with Moses, so will I be with you; I will not fail you or abandon you. Be strong and confident and courageous, for you will give this people as an inheritance the land which I swore to their fathers (ancestors) to give them. Only be strong and very courageous; be careful to do [everything] in accordance with the entire law which Moses My servant commanded you; do not turn from it to the right or to the left, so that you may prosper and be successful wherever you go. This Book of the Law shall not depart from your mouth, but you shall read [and meditate on] it day and night, so that you may be careful to do [everything] in accordance with all that is written in it; for then you will make your way prosperous, and then you will be [d]successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous! Do not be terrified or dismayed (intimidated), for the Lord your God is with you wherever you go.”

Joshua Assumes Command

10 Then Joshua commanded the officers of the people, saying, 11 “Go throughout the camp and command the people, saying, ‘Prepare your provisions, for within three days you are to cross this [river] Jordan, to go in to take possession of the land which the Lord your God is giving you to possess [as an inheritance].’”

12 To the Reubenites and to the Gadites and to the half-tribe of Manasseh, Joshua said, 13 “Remember the word which Moses the servant of the Lord commanded you, saying, ‘The Lord your God is giving you rest (peace) and will give you this land [east of the Jordan].’ 14 Your wives, your [e]children, and your cattle shall [be allowed to] stay in the land which Moses gave you on this [eastern] side of the Jordan, but you shall go across [the river] before your brothers (the other tribes) armed for battle, all your brave warriors, and you shall help them [conquer and take possession of their land], 15 until the Lord gives your brothers rest, as He has given you, and they also take possession of the land which the Lord your God is giving them. Then you shall [be allowed to] return to your own land, and take possession of that which Moses the servant of the Lord gave you beyond the Jordan toward the sunrise.”

16 [f]They answered Joshua, saying, “All that you have commanded us we will do, and wherever you send us we will go. 17 Just as we obeyed Moses in all things, so will we obey you; only may the Lord your God be with you as He was with Moses. 18 Any man who rebels against your [g]command and does not obey everything that you command him, shall be put to death; only be strong and courageous.”

Notas al pie

  1. Joshua 1:2 The Hebrew verb “arise” is an instruction to get ready to fulfill a command, somewhat similar to the military command “attention.”
  2. Joshua 1:2 In general, sons (children) of Israel or Israel or Israelites refers to all the people (males and females) of the various tribes descended from the twelve sons (Gen 35:23-26) of Jacob (later renamed Israel by God). In verses concerning things such as warfare or circumcision sons of Israel or Israel or Israelites usually refers only to the males. A tribe of ancient people was identified by the name of its founding ancestor. Therefore, this same general rule applies when referring to individual tribal groups, e.g. sons of Reuben, Reuben, Reubenites and so throughout.
  3. Joshua 1:4 These Hittites are believed to be the descendants of Heth, a son of Canaan who was the youngest son of Ham. Canaan was cursed to a life of servitude by his grandfather Noah because of Ham’s act of disrespect for Noah. Gen 9:22-27.
  4. Joshua 1:8 God’s formula leading to Joshua’s success is clearly outlined in vv 5-9.
  5. Joshua 1:14 Lit little ones and so throughout.
  6. Joshua 1:16 I.e. the Reubenites, Gadites, and the half tribe of Manasseh.
  7. Joshua 1:18 Lit mouth.