Swedish Contemporary Bible

Isaiah 30

Lita inte på Egypten

1”Ve er, ni upproriska barn,

säger Herren.

Ni genomför planer som inte är mina,

ni sluter förbund som inte är av min Ande,

och så hopar ni synd på synd.

2Utan att fråga mig

har ni tagit er till Egypten

och sökt faraos beskydd,

en tillflykt i Egyptens skugga.

3Men faraos beskydd ska bli er skam,

tillflykten i Egyptens skugga en förödmjukelse.

4När hans furstar är i Soan,

och hans sändebud kommer till Hanes,

5kommer de alla att skämmas över ett folk

som inte kan hjälpa,

inte vara till någon nytta,

utan är bara till skam och vanära.”

6Profetia om djuren i Negev.

Genom farans och ångestens land,

genom ett tillhåll för lejon,

ormar och drakar,

för de sina rikedomar på åsnors ryggar,

sina skatter på kamelers pucklar,

till ett folk som inte kan hjälpa,

7till Egypten, vars hjälp är tom och meningslös.

Därför kallar jag det ”Rahav, som ingenting gör”.

8Gå nu och skriv ner det på en tavla inför dem,

anteckna det i en bokrulle,

för att bevaras för kommande tider,

som vittnesbörd för alltid.

9Ty det här är ett upproriskt folk,

svekfulla barn,

som inte vill lyda Herrens lag.

10De säger till siarna:

”Se inte mer!”

och till profeterna:

”Säg oss inte sanningen,

utan bara det som låter bra,

även om det är lögn.

11Vik av från vägen,

bort från stigen!

Låt oss få slippa Israels Helige!”

12Därför säger Israels Helige:

”Därför att ni har förkastat detta budskap

och tror mer på förtryck och bedrägeri,

13ska denna missgärning bli för er

som en spricka i en fallfärdig mur,

som spricker mer och mer

tills hela muren plötsligt rasar samman.

14Den krossas i bitar, som man krossar en lerkruka,

så våldsamt att man inte kan finna

en skärva som kan användas

för att bära glöd från eldstaden

eller skopa upp lite vatten från källan.”

15För så säger Herren, Herren, Israels Helige:

”Vänd om och var stilla,

så ska ni räddas.

I stillhet och förtröstan finns er styrka.

Men ni ville inte.

16’Nej’, säger ni,

’på hästar tar vi till flykten.’

Därför ska ni också få fly.

’På snabba hästar ska vi rida.’

Därför ska också era förföljare vara snabba.

17Tusen ska fly för en endas hot,

och för fem mäns hot ska ni alla fly,

tills det som är kvar av er

liknar en flaggstång på en bergshöjd,

ett banér på en kulle.”

18Men ändå väntar Herren på att få visa er nåd,

han reser sig för att förbarma sig över er.

För Herren är en rättvis Gud.

Lyckliga är alla de som väntar på honom!

19Sions folk, som bor i Jerusalem, gråt inte mer, för han ska vara nådig mot dig när du ropar. När han hör dig ska han svara dig. 20Även om han ger dig nödens bröd och lidandets vatten, ska inte dina lärare längre hållas gömda, utan du ska få se dem. 21Om du viker av åt något håll, kommer du att bakom dig få höra en röst som säger: ”Här är vägen, följ den!” 22Du ska betrakta som orent allt silver och guld som dina snidade och gjutna avgudar varit belagda med, kasta bort det som ett orenat plagg och säg: ”Bort med detta!”

23Då ska han ge dig regn över säden som du sår i din jord, och marken ska ge en god och riklig skörd. Då ska din boskap beta på vidsträckta ängar. 24Oxar och åsnor, dina arbetsdjur, ska äta foder och kross av säd som rensats med vanna och kastskovel. 25På alla berg och höjder ska vattenströmmar flöda fram på den stora slaktdagen, då tornen faller. 26Månen ska lysa som solen, och solskenet ska vara sju gånger klarare, som sju dagars ljus, när dagen är inne då Herren förbinder sitt folks skador och läker deras sår efter slagen de fått.

27Se, Herrens namn kommer långt bortifrån,

flammande av vrede, omgiven av ett tjockt rökmoln.

Hans läppar darrar av upprördhet.

Hans ord är som en uppslukande eld.

28Hans andedräkt är som en flod

som väller fram och når människorna till halsen.

Han skakar om folken i ofärdens såll

och lägger ett betsel i deras mun och för bort dem.

29Men ni ska få sjunga

som man sjunger under en natt inför en helig högtid,

glädjas som när man till flöjttoner drar upp till Herrens berg, Israels klippa.

30Och Herren ska låta höra sin majestätiska röst,

hans ska visa sin arm och slå med rasande vrede

och med förtärande eld, storm, skyfall och hagel.

31Herrens röst ska sätta skräck i assyrierna,

när han slår dem med sin stav.

32Vid varje slag av den straffande staven,

som Herren lägger på dem,

ska pukor och harpor spelas.

Med sin arm strider han mot dem.[a]

33Tofet[b] har varit redo länge,

det har förberetts för kungen.

Eldstaden har gjorts i ordning, den är djup och bred

och där finns rikligt med eld och ved.

Herrens andedräkt ska antända den som en svavelström.

Notas al pie

  1. 30:32 Grundtextens innebörd är oviss och översättningen högst osäker.
  2. 30:33 Betyder eldgrop/eldstad och var en avskrädesplats utanför Jerusalem där man bl.a. offrade åt guden Molok (vars namn kommer från ordet för ”kung”).

New International Version - UK

Isaiah 30

Woe to the obstinate nation

1‘Woe to the obstinate children,’
    declares the Lord,
‘to those who carry out plans that are not mine,
    forming an alliance, but not by my Spirit,
    heaping sin upon sin;
who go down to Egypt
    without consulting me;
who look for help to Pharaoh’s protection,
    to Egypt’s shade for refuge.
But Pharaoh’s protection will be to your shame,
    Egypt’s shade will bring you disgrace.
Though they have officials in Zoan
    and their envoys have arrived in Hanes,
everyone will be put to shame
    because of a people useless to them,
who bring neither help nor advantage,
    but only shame and disgrace.’

A prophecy concerning the animals of the Negev:

Through a land of hardship and distress,
    of lions and lionesses,
    of adders and darting snakes,
the envoys carry their riches on donkeys’ backs,
    their treasures on the humps of camels,
to that unprofitable nation,
    to Egypt, whose help is utterly useless.
Therefore I call her
    Rahab the Do-Nothing.

Go now, write it on a tablet for them,
    inscribe it on a scroll,
that for the days to come
    it may be an everlasting witness.
For these are rebellious people, deceitful children,
    children unwilling to listen to the Lord’s instruction.
10 They say to the seers,
    ‘See no more visions!’
and to the prophets,
    ‘Give us no more visions of what is right!
Tell us pleasant things,
    prophesy illusions.
11 Leave this way,
    get off this path,
and stop confronting us
    with the Holy One of Israel!’

12 Therefore this is what the Holy One of Israel says:

‘Because you have rejected this message,
    relied on oppression
    and depended on deceit,
13 this sin will become for you
    like a high wall, cracked and bulging,
    that collapses suddenly, in an instant.
14 It will break in pieces like pottery,
    shattered so mercilessly
that among its pieces not a fragment will be found
    for taking coals from a hearth
    or scooping water out of a cistern.’

15 This is what the Sovereign Lord, the Holy One of Israel, says:

‘In repentance and rest is your salvation,
    in quietness and trust is your strength,
    but you would have none of it.
16 You said, “No, we will flee on horses.”
    Therefore you will flee!
You said, “We will ride off on swift horses.”
    Therefore your pursuers will be swift!
17 A thousand will flee
    at the threat of one;
at the threat of five
    you will all flee away,
till you are left
    like a flagstaff on a mountaintop,
    like a banner on a hill.’

18 Yet the Lord longs to be gracious to you;
    therefore he will rise up to show you compassion.
For the Lord is a God of justice.
    Blessed are all who wait for him!

19 People of Zion, who live in Jerusalem, you will weep no more. How gracious he will be when you cry for help! As soon as he hears, he will answer you. 20 Although the Lord gives you the bread of adversity and the water of affliction, your teachers will be hidden no more; with your own eyes you will see them. 21 Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you, saying, ‘This is the way; walk in it.’ 22 Then you will desecrate your idols overlaid with silver and your images covered with gold; you will throw them away like a menstrual cloth and say to them, ‘Away with you!’

23 He will also send you rain for the seed you sow in the ground, and the food that comes from the land will be rich and plentiful. In that day your cattle will graze in broad meadows. 24 The oxen and donkeys that work the soil will eat fodder and mash, spread out with fork and shovel. 25 In the day of great slaughter, when the towers fall, streams of water will flow on every high mountain and every lofty hill. 26 The moon will shine like the sun, and the sunlight will be seven times brighter, like the light of seven full days, when the Lord binds up the bruises of his people and heals the wounds he inflicted.

27 See, the Name of the Lord comes from afar,
    with burning anger and dense clouds of smoke;
his lips are full of wrath,
    and his tongue is a consuming fire.
28 His breath is like a rushing torrent,
    rising up to the neck.
He shakes the nations in the sieve of destruction;
    he places in the jaws of the peoples
    a bit that leads them astray.
29 And you will sing
    as on the night you celebrate a holy festival;
your hearts will rejoice
    as when people playing pipes go up
to the mountain of the Lord,
    to the Rock of Israel.
30 The Lord will cause people to hear his majestic voice
    and will make them see his arm coming down
with raging anger and consuming fire,
    with cloudburst, thunderstorm and hail.
31 The voice of the Lord will shatter Assyria;
    with his rod he will strike them down.
32 Every stroke the Lord lays on them
    with his punishing club
will be to the music of tambourines and harps,
    as he fights them in battle with the blows of his arm.
33 Topheth has long been prepared;
    it has been made ready for the king.
Its fire pit has been made deep and wide,
    with an abundance of fire and wood;
the breath of the Lord,
    like a stream of burning sulphur,
    sets it ablaze.