Swedish Contemporary Bible

Isaiah 23

Profetia över Tyros

1Profetia om Tyros:

Klaga, ni skepp från Tarshish,

för det ligger öde,

utan hus, utan hamn.

Från kittéernas land[a]

har budskapet kommit till dem.

2Tig, ni invånare i kustländerna

och köpmän från Sidon,

som gjort sig så rika på sjöfarten.

3Över vattnen kom säd från Shichor

och från skördar vid Nilen

som gav god vinst,

och Tyros blev en marknadsplats för nationer.

4Du får skämmas, Sidon,

du havets fästning,

för havet säger:

”Jag har inte haft någon födslovånda,

inte fött barn,

inte fött upp ynglingar

eller fostrat flickor.”

5När Egypten får höra nyheten,

ängslas de, som över nyheten om Tyros.

6Bege er till Tarshish,

och klaga, ni som bor vid kusten!

7Är detta er glada stad från flydda tider,

vars invånare har gett sig av långt bort

och befolkat avlägsna länder?

8Vem har planerat detta för Tyros,

drottningen som delade ut kronor,

vars köpmän var furstar,

vars affärsmän var stormän på jorden?

9Härskarornas Herre har planlagt detta

för att krossa den stolta prakten

och för att ödmjuka alla jordens stormän.

10Gå vidare i ditt land, likt Nilen, Tarshish dotter,

din boja är borta.[b]

11Han har räckt ut sin hand över havet

och fått riken att skaka.

Herren har gett en befallning

att Kanaans fästningar ska krossas.

12Han sa:

”Aldrig mer ska du glädjas,

Sidon, du kränkta oskuld.

Res dig och dra till kittéernas land[c],

men inte heller där ska du få någon ro.”

13Se på kaldéerna,

detta folk som inte mer finns,

vars land Assyrierna har gett till ökendjur.

De reste belägringstorn,

rev ner dess palats

och lade det i ruiner.[d]

14Klaga, ni Tarshish-skepp,

för er fästning är förstörd!

15På den tiden ska Tyros falla i glömska under sjuttio år, lika länge som en kungs tid. Efter de sjuttio åren ska det ske med Tyros som i visan om den prostituerade:

16”Ta din harpa och vandra genom staden,

du bortglömda sköka.

Spela vackert och sjung så

att man kommer ihåg dig!”

17Efter de sjuttio åren ska Herren ta sig an Tyros. Men än en gång ska hon sälja sig som en prostituerad och bedriva otukt med alla jordens riken över hela världen. 18Men det som hon nu tjänar ska helgas åt Herren, inte läggas undan eller lagras, utan hela förtjänsten ska gå till dem som bor inför Herren, för att de ska ha nog med mat och praktfulla kläder.

Notas al pie

  1. 23:1 Syftar på Cypern.
  2. 23:10 Eller: Odla upp ditt land, för det finns inte mer någon hamn (eller: något varv) för Tarshish-skeppen. Grundtextens innebörd är oviss. Enligt Septuaginta: Odla upp ditt land, för skeppen kommer inte mer från Tarshish.
  3. 23:12 Cypern.
  4. 23:13 Grundtextens innebörd är osäker.

King James Version

Isaiah 23

1The burden of Tyre. Howl, ye ships of Tarshish; for it is laid waste, so that there is no house, no entering in: from the land of Chittim it is revealed to them.

Be still, ye inhabitants of the isle; thou whom the merchants of Zidon, that pass over the sea, have replenished.

And by great waters the seed of Sihor, the harvest of the river, is her revenue; and she is a mart of nations.

Be thou ashamed, O Zidon: for the sea hath spoken, even the strength of the sea, saying, I travail not, nor bring forth children, neither do I nourish up young men, nor bring up virgins.

As at the report concerning Egypt, so shall they be sorely pained at the report of Tyre.

Pass ye over to Tarshish; howl, ye inhabitants of the isle.

Is this your joyous city, whose antiquity is of ancient days? her own feet shall carry her afar off to sojourn.

Who hath taken this counsel against Tyre, the crowning city, whose merchants are princes, whose traffickers are the honourable of the earth?

The Lord of hosts hath purposed it, to stain the pride of all glory, and to bring into contempt all the honourable of the earth.

10 Pass through thy land as a river, O daughter of Tarshish: there is no more strength.

11 He stretched out his hand over the sea, he shook the kingdoms: the Lord hath given a commandment against the merchant city, to destroy the strong holds thereof.

12 And he said, Thou shalt no more rejoice, O thou oppressed virgin, daughter of Zidon: arise, pass over to Chittim; there also shalt thou have no rest.

13 Behold the land of the Chaldeans; this people was not, till the Assyrian founded it for them that dwell in the wilderness: they set up the towers thereof, they raised up the palaces thereof; and he brought it to ruin.

14 Howl, ye ships of Tarshish: for your strength is laid waste.

15 And it shall come to pass in that day, that Tyre shall be forgotten seventy years, according to the days of one king: after the end of seventy years shall Tyre sing as an harlot.

16 Take an harp, go about the city, thou harlot that hast been forgotten; make sweet melody, sing many songs, that thou mayest be remembered.

17 And it shall come to pass after the end of seventy years, that the Lord will visit Tyre, and she shall turn to her hire, and shall commit fornication with all the kingdoms of the world upon the face of the earth.

18 And her merchandise and her hire shall be holiness to the Lord: it shall not be treasured nor laid up; for her merchandise shall be for them that dwell before the Lord, to eat sufficiently, and for durable clothing.