Swedish Contemporary Bible

Isaiah 1

Syner: domar och löften

(1:1—5:30)

Budskap till ett upproriskt folk

1Detta är de syner som Jesaja, Amos[a] son, såg om Juda och Jerusalem, när Ussia, Jotam, Achas och Hiskia var kungar i Juda.

2Hör, himlar, och lyssna, jord,

för Herren talar.

”Barn som jag har fostrat och vårdat

har vänt sig emot mig.

3Oxen känner sin ägare

och åsnan sin herres krubba,

men Israel känner inget,

mitt folk förstår inte.”

4Ve detta syndiga folk,

tyngt av skuld,

de gudlösas avkomma,

dessa vanartiga barn.

De har övergett Herren,

föraktat Israels Helige

och vänt honom ryggen.

5Har ni inte blivit tillräckligt slagna,

när ni fortsätter med ert trots?

Hela huvudet är sjukt

och hela hjärtat försvagat.

6Från foten till huvudet finns det ingenting helt,

bara blåmärken, ärr och infekterade sår,

som inte är urkramade,

som är utan förband,

som inte är behandlade med olja.

7Ert land ligger i ruiner,

och era städer är nerbrända.

Medan ni ser på förtär främlingar era åkrar.

Landet ligger skövlat som efter främlingars framfart[b].

8Dotter Sion har lämnats

som en hydda i en vingård

eller ett vaktskjul på gurkfältet,

som en belägrad stad.

9Om härskarornas Herre inte hade lämnat en liten rest av oss,

hade vi blivit som Sodom

och skulle likna Gomorra.

10Lyssna till Herrens ord, ni Sodoms furstar,

hör vår Guds lag, ni Gomorras folk!

11”Vad angår mig alla era slaktoffer?

säger Herren.

Jag har fått nog av brännoffer av baggar

och av det feta från gödda djur.

Jag har ingen glädje av blodet

från tjurar, lamm och getter.

12Vem har begärt av er,

att ni ska klampa in så här över mina förgårdar,

när ni kommer inför mig?

13Sluta att komma med era meningslösa offer,

offerröken är avskyvärd för mig.

Nymånadsfester och sabbater, era utlysta högtider –

jag står inte ut med era sammankomster!

De är besudlade med orätt.

14Jag hatar era nymånadsfester och högtider,

de har blivit en börda för mig,

och jag orkar inte bära den.

15När ni sträcker upp era händer

döljer jag min blick.

Hur mycket ni än ber lyssnar jag inte.

Era händer är täckta med blod.

16Tvätta er, bli rena!

Låt mig slippa se era onda gärningar,

sluta upp med er ondska!

17Lär er att göra det goda,

sök rättvisa.

Uppmuntra den förtryckte[c],

ställ upp för faderlösa,

och för änkans talan.

18Kom och låt oss göra upp med varandra!”

säger Herren.

”Även om era synder är blodröda

ska de bli vita som snö,

även om de är purpurröda

ska de bli vita som ull.

19Om ni är villiga att lyda mig,

ska ni få äta av landets goda.

20Men om ni vägrar och är upproriska,

kommer ni att förgöras med svärd.” Herren har talat.

Sions berg

21Se, hur den trogna staden blivit en hora!

Den var full av rätt,

och rättfärdighet bodde därinne,

men nu bor där bara mördare.

22Ditt silver har blivit slagg,

ditt vin är utspätt med vatten.

23Dina ledare är upprorsmakare

och vänner med tjuvar.

Allesammans tar de mutor

och jagar efter vinning.

De bryr sig inte om att försvara den faderlöse,

och änkors sak tar de sig inte an.

24Därför säger Herren, härskarornas Herre,

Israels mäktige:

”Ve! Jag ska frigöra mig från mina fiender,

och min hämnd ska drabba mina motståndare.

25Jag ska vända min hand mot dig,

smälta bort ditt slagg som med lut

och avlägsna all din orenhet.

26Sedan ska jag ge dig domare,

sådana som du en gång hade,

och rådgivare som de du hade förr.

Då ska du kallas ’rättfärdighetens stad’

och ’den trogna staden.’ ”

27Genom rätt ska Sion räddas,

genom rättfärdighet de som vänder åter.

28Men överträdarna och syndarna ska gå under,

de som överger Herren ska förgås.

29”Då ska ni få skämmas

över de ekar som var er lust

och vanhedras för de lundar

som ni har utvalt.

30Ni ska bli som en terebint med vissnade löv,

som en lund utan vatten.

31Den mäktige ska bli som fnöske

och hans ogärningar som en gnista.

Tillsammans ska de brinna upp i en eld

som ingen kan släcka.”

Notas al pie

  1. 1:1 Inte profeten Amos (Am 1:1); de hebreiska namnen stavas olika.
  2. 1:7 Eller möjligen Sodom; de hebreiska orden liknar varandra. Sodom som ödeläggelsens symbol återkommer i v. 9, vilket ibland har ansetts tala för denna läsart.
  3. 1:17 Uppmuntra den förtryckte är en osäker översättning; grundtextens innebörd är osäker. Ev: Led förtryckaren på rätt väg.

Amplified Bible

Isaiah 1

Rebellion of God’s People

1The vision of [the prophet] Isaiah the son of Amoz concerning [the kingdom of] Judah and [its capital] Jerusalem, which he saw [as revealed by God] during the reigns of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah.


Hear, O heavens, and listen, O earth;
For the Lord has spoken:
“I have reared and brought up sons,
But they have rebelled against Me and have broken away.

“The ox [instinctively] knows its owner,
And the donkey its master’s feeding trough,
But Israel does not know [Me as Lord],
My people do not understand.”


Ah, sinful nation,
A people loaded down with wickedness [with sin, with injustice, with wrongdoing],
Offspring of evildoers,
Sons who behave corruptly!
They have abandoned (rejected) the Lord,
They have despised the Holy One of Israel [provoking Him to anger],
They have turned away from Him.


Why should you be stricken and punished again [since no change results from it]?
You [only] continue to rebel.
The whole head is sick
And the whole heart is faint and sick.

From the sole of the foot even to the head
There is nothing healthy in the nation’s body,
Only bruises, welts, and raw wounds,
Not pressed out or bandaged,
Nor softened with oil [as a remedy].


Your land lies desolate [because of your disobedience],
Your cities are burned with fire,
Your fields—strangers are devouring them in your very presence;
It is desolate, as overthrown by strangers.

The Daughter of Zion (Jerusalem) is left like a [deserted] shelter in a vineyard,
Like a watchman’s hut in a cucumber field, like a besieged city [isolated, surrounded by devastation].

If the Lord of hosts
Had not left us a few survivors,
We would be like Sodom,
We would be like Gomorrah.

God Has Had Enough

10 
Hear the word of the Lord [rulers of Jerusalem],
You rulers of [another] Sodom,
Listen to the law and instruction of our God,
You people of [another] Gomorrah.
11 
“What are your multiplied sacrifices to Me [without your repentance]?”
Says the Lord.
“I have had enough of [your] burnt offerings of rams
And the fat of well-fed cattle [without your obedience];
And I take no pleasure in the blood of bulls or lambs or goats [offered without repentance].
12 
“When you come to appear before Me,
Who requires this of you, this trampling of My [temple] courts [by your sinful feet]?
13 
“Do not bring worthless offerings again,
[Your] incense is repulsive to Me;
[Your] New Moon and Sabbath [observances], the calling of assemblies—
I cannot endure wickedness [your sin, your injustice, your wrongdoing] and [the squalor of] the festive assembly.
14 
“I hate [the hypocrisy of] your New Moon festivals and your appointed feasts.
They have become a burden to Me;
I am weary of bearing them.
15 
“So when you spread out your hands [in prayer, pleading for My help],
I will hide My eyes from you;
Yes, even though you offer many prayers,
I will not be listening.
Your hands are full of blood!

16 
“Wash yourselves, make yourselves clean;
Get your evil deeds out of My sight.
Stop doing evil,
17 
Learn to do good.
Seek justice,
Rebuke the ruthless,
Defend the fatherless,
Plead for the [rights of the] widow [in court].

“Let Us Reason”

18 
“Come now, and let us reason together,”
Says the Lord.
[a]Though your sins are like scarlet,
They shall be as white as snow;
Though they are red like crimson,
They shall be like wool.
19 
“If you are willing and obedient,
You shall eat the best of the land;
20 
But if you refuse and rebel,
You shall be devoured by the sword.”
For the mouth of the Lord has spoken.

Zion Corrupted, to Be Redeemed

21 
How the faithful city has become a prostitute [idolatrous, despicable],
She who was full of justice!
Right standing with God once lodged in her,
But now murderers.
22 
Your silver has turned to [b]lead,
Your wine is diluted with water.
23 
Your rulers are rebels
And companions of thieves;
Everyone loves bribes
And chases after gifts.
They do not defend the fatherless,
Nor does the widow’s cause come before them [instead they delay or turn a deaf ear].

24 
Therefore the Lord God of hosts,
The Mighty One of Israel, declares:
“Ah, I will be freed of My adversaries
And avenge Myself on My enemies.
25 
“And I will turn My hand against you,
And will [thoroughly] purge away your dross as with lye
And remove all your tin (impurity).
26 
“Then I will restore your judges as at the first,
And your counselors as at the beginning;
Afterward you will be called the city of righteousness,
The faithful city.”

27 
Zion will be redeemed with justice
And her repentant ones with righteousness.
28 
But rebels and sinners will be crushed and destroyed together,
And those who abandon (turn away from) the Lord will be consumed (perish).
29 
For you will be ashamed [of the degradation] of the oaks in which you took [idolatrous] pleasure,
And you will be ashamed of the gardens [of passion] which you have chosen [for pagan worship].
30 
For you will be like an oak whose leaf withers and dies
And like a garden that has no water.
31 
The strong man will become tinder,
And his work a spark.
So both will burn together
And there will be none to quench them.

Notas al pie

  1. Isaiah 1:18 There was a legend among the rabbis that on the Day of Atonement a scarlet woolen thread was tied to the door of the temple, and when the scapegoat reached the wilderness (Lev 16:10), if the sins of Israel were forgiven the thread would miraculously turn white.
  2. Isaiah 1:22 Lit galena.