Swedish Contemporary Bible

James 1

Hälsning

1Från Jakob, som är tjänare åt Gud och Herren Jesus Kristus[a].

Till de tolv stammarna i förskingringen.

Hälsningar!

Tro och uthållighet

2Var bara glada, mina syskon, när ni får gå igenom olika slags prövningar[b]. 3Ni vet ju att om ni håller fast vid er tro i prövningarna, så blir ni uthålliga. 4Och uthålligheten för med sig fullkomlighet i det ni gör, så att ni blir fullkomliga och utan brist.

5Om någon av er saknar vishet ska han be till Gud, som ger åt alla, generöst och utan förebråelser, och han ska få vad han ber om. 6Men han ska be i tro och inte tvivla, för den som tvivlar är som en våg på havet som drivs hit och dit av vinden. 7En sådan ska inte tänka sig att få något av Herren, 8kluven som han är och instabil i allt han gör.

9En troende med låg status ska vara stolt över sin låga ställning, 10och en rik över sin anspråkslöshet. Den rike vissnar ju bort som en blomma på ängen. 11När solen går upp med sin hetta bränner den gräset, och blommorna vissnar och förlorar sin skönhet.[c] På samma sätt ska den rike vissna bort mitt i all sin strävan.

12Lycklig är den som håller ut då han prövas! Om han består provet ska han få livets segerkrans, som Gud har lovat dem som älskar honom. 13Men om någon frestas[d], ska han inte säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan ju inte frestas av det onda, och han skulle själv aldrig fresta någon. 14När någon frestas, är det hans eget begär som lockar och drar honom. 15När begäret blir befruktat, föder det synd. Synden blir sedan fullvuxen och föder död. 16Låt er inte luras, syskon! 17Allt gott vi får och alla fullkomliga gåvor kommer från ljusens Fader. Hos honom finns ingen förändring och ingen växling mellan ljus och mörker. 18Han födde oss efter sin vilja till ett nytt liv genom sanningens ord, så att vi blev en första skörd bland dem som han har skapat.

Omsätt budskapet i praktisk handling

19Detta vet ni, mina kära syskon: var och en bör vara snabb till att lyssna, men sen till att tala och sen till vrede. 20En människas vrede för ju inte med sig det som är rättfärdigt inför Gud. 21Gör er därför av med all omoral och all ondska. Ta i ödmjukhet emot det budskap som har såtts i er och som har kraft att rädda ert liv.

22Omsätt budskapet i praktisk handling och var inte bara dess åhörare. Annars bedrar ni er själva. 23Den som hör budskapet men inte följer det, han liknar en man som får syn på sitt ansikte i en spegel. 24Han ser på sig själv, men går sedan därifrån och glömmer hur han såg ut. 25Men den som speglar sig själv i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer bort vad han hört, han ska bli lycklig i det han gör.

26Den som menar sig vara troende men inte kan kontrollera sin tunga, han bedrar sitt hjärta. Hans tro är värdelös. 27Men att visa omsorg om föräldralösa barn och änkor som har det svårt och att inte låta sig påverkas av den här världen är uttryck för en tro som är ren och fläckfri inför Gud, vår Fader.

Notas al pie

  1. 1:1 Se not till Matt 1:1.
  2. 1:2 Det grekiska ordet peirasmos kan också betyda frestelse beroende på sammanhanget. I vers 12-14 varierar därför översättningen; en frestelse är en mycket specifik prövning som Gud inte utsätter oss för.
  3. 1:11 Jfr Ps 103:15-16 och Jes 40:6-8.
  4. 1:13 Grekiskan har samma ord för fresta och pröva.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Якуб 1

Приветствие

1Двенадцати родам иудеев, рассеянным среди народов.

Вас приветствует Якуб, раб Всевышнего и Повелителя Исы Масиха[a].

Мудрость и вера

Братья, когда вы сталкиваетесь с различного рода испытаниями[b], принимайте их с великой радостью. Вы знаете, что испытание вашей веры вырабатывает стойкость, а стойкость должна настолько возрасти в вас, чтобы вы стали зрелыми и цельными, без всяких недостатков. Если кому-то из вас недостаёт мудрости, пусть просит у Всевышнего, Который, не упрекая, щедро наделяет ею всех, – и ему будет дано. Но тот, кто просит, должен верить, нисколько не сомневаясь, потому что сомневающийся похож на морскую волну, носимую и разбиваемую ветром. Пусть такой человек не рассчитывает получить что-либо от Вечного[c]. Это двоедушный человек, не уверенный ни в чём, что бы он ни делал.

Богатство не вечно

Брат из низшего сословия на самом деле может хвалиться своим высоким положением в глазах Всевышнего. 10 А богатый может хвалиться только тем, что Всевышний смирит его, потому что он исчезнет, как полевой цветок. 11 Восходит солнце и своим жаром сушит растение, его цветок опадает, и вся красота исчезает.[d] Так же и богатый человек увянет за своими делами.

Испытания и искушения

12 Счастлив тот, кто, перенеся испытание, выдержит его до конца – он получит венец жизни[e], который Всевышний обещал всем, кто любит Его. 13 Когда вас постигает искушение, не говорите: «Это Всевышний меня искушает». Всевышний Сам не может быть искушён злом и не искушает никого. 14 Каждого человека искушают его же собственные греховные желания, они увлекают и соблазняют его. 15 Затем желание зачинает и порождает грех, а совершённый грех порождает смерть.

16 Смотрите, любимые мои братья, не заблуждайтесь. 17 Все добрые и совершенные дары исходят свыше, от Отца, Творца небесных светил, у Которого нет ни изменения, ни тени перемены. 18 Он Сам по Своей воле родил нас словом истины, чтобы нам быть первыми плодами[f] среди Его созданий.

Слова и поступки

19 Любимые мои братья, поймите: пусть каждый будет склонен скорее слушать, чем говорить или проявлять гнев. 20 В гневе человек не делает угодного Всевышнему. 21 Поэтому оставьте всякую нечистоту и остаток злобы и в кротости примите насаждаемое слово, которое имеет силу спасти ваши души.

22 При этом будьте не только слушателями слова, но и исполнителями его, иначе вы просто обманываете себя. 23 Кто слушает слово, но не исполняет его, тот похож на человека, который смотрит в зеркало: 24 он посмотрел на себя, отошёл и сразу же забыл, как выглядит. 25 Но человек, который постоянно вникает в совершенный Закон Всевышнего, дающий свободу, и поступает согласно ему, не забывая о том, что слышал, будет благословен в своих делах.

26 Кто считает себя благочестивым, но не может управлять своим языком, тот обманывает самого себя, и благочестие такого человека бесполезно. 27 Чистое и непорочное благочестие перед Всевышним, нашим Небесным Отцом, заключается в том, чтобы помогать сиротам и вдовам в их нуждах и хранить себя чистым от этого мира.

Notas al pie

  1. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
  2. 1:2 Или: «искушениями».
  3. 1:7 Вечный   – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
  4. 1:10-11 См. Ис. 40:6-7; 1 Пет. 1:24.
  5. 1:12 Венец жизни – дар вечной жизни после смерти, но, вероятно, это может быть и полная, совершенная жизнь здесь на земле.
  6. 1:18 Первые плоды – Всевышний через пророка Мусу повелел исраильтянам приносить Ему в жертву первые снопы (см. Лев. 23:9-14) и лепёшку, испечённую из муки от первого урожая (см. Чис. 15:17-21). Всё первое было своего рода залогом последующего, и поэтому жертва от первого урожая освящала всё остальное. Подобным образом и верующие: 1) отделены от всего остального мира и полностью посвящены Всевышнему (см. 1 Пет. 1:15-16; 2:9); 2) будучи новым творением (см. 2 Кор. 5:17), являются залогом предстоящего обновления всего мира (ср. Рим. 8:19-21); 3) также возможно, что только ранние верующие были названы «первыми плодами», потому что одними из первых поверили, что Иса есть Масих (ср. Рим. 16:5; 1 Кор. 16:15, где использовано то же самое греческое слово для «первых плодов»).