Nya Levande Bibeln

Jakobsbrevet 1

1Från Jakob, Guds och Herrens Jesu Kristi tjänare, med hälsningar till judiska kristna som bor på olika håll i världen!

Uthållighet leder till mognad

Kära bröder, möter ni många svårigheter och prövningar? Då ska ni vara glada,

för när vägen är svår, får ni fler tillfällen att utveckla ert tålamod.

Se till att det växer. För när ert tålamod till sist har fått slå ut i full blom, kan ni möta vad som helst med en fulländad och stark karaktär.

Om ni vill veta Guds vilja, så gå till honom, för han kommer med glädje att ge er sin vishet. Han är alltid beredd att generöst ge av sin vishet till alla dem som ber honom om det. Han förebrår er aldrig om ni gör det.

Men när ni ber honom, ska ni vara säkra på att ni verkligen väntar er att han ska svara er, för ett tvivlande sinne är som havets vågor, som drivs hit och dit av vinden.

7-8 Och varje beslut som ni fattar kommer då att vara osäkert, eftersom ni först vänder er åt det ena hållet och sedan åt det andra. Om ni inte ber i tro, kan ni inte vänta er att Herren ska ge er ett bestämt svar.

En kristen som inte betyder så mycket i den här världen kan glädja sig åt att han är stor i Herrens ögon,

10-11 och den som är rik kan glädja sig åt att han själv är mer betydelsefull för Herren än all hans rikedom. Den rike kommer att vissna som en blomma, som snabbt förlorar sin skönhet i den brännande solen. Han kommer snart att dö och lämna alla sina brådskande angelägenheter efter sig.

12 Den människa är lycklig, som inte ger efter och handlar fel, när hon frestas. Hon ska få evigt liv som en segerkrans. Det har Gud lovat dem som älskar honom.

13 Och kom ihåg att det aldrig är Gud som frestar. Gud vill aldrig göra något orätt och frestar inte heller någon annan att göra det.

14 Frestelserna kommer från människans egna onda tankar och begär.

15 Dessa onda begär leder till onda handlingar och straffas till sist med döden.

16 Därför, kära bröder, ska ni inte låta er ledas vilse.

17 Men allt som är gott och fullkomligt kommer från Gud, ljusets skapare, han som lyser i evighet utan förändring eller skugga.

18 Av sin egen fria vilja gav han oss det nya livet genom budskapet om sanningen och vi blev de första barnen i hans nya familj.

Ord som kräver handling

19 Kära bröder, glöm aldrig att det är klokt att lyssna, att tänka efter innan man yttrar sig, och att inte tappa humöret.

20 Ilska och irritation gör oss inte till goda människor, och det kräver Gud att vi ska vara.

21 Därför ska ni göra er av med allt som är orätt i era liv, både invärtes och utvärtes. Vi ska vara ödmjukt glada för det underbara budskap vi har tagit emot, för det ger oss frälsning.

22 Och kom ihåg att detta är ett budskap som vi ska lyda. Ni lurar er själva om ni tror att det räcker att lyssna.

23 Om en människa bara lyssnar och inte lyder, är hon lik en man som ser sitt ansikte i en spegel.

24 Så snart han går därifrån, kan han inte se sig själv längre eller komma ihåg hur han ser ut.

25 Men den som ständigt ser in i Guds fullkomliga lag, som gäller fria människor, kommer inte bara ihåg den, utan gör också vad den säger. Då ska Gud välsigna honom rikt i allt han gör.

26 Den som säger att han är en kristen men inte behärskar sin vassa tunga, bedrar sig själv, och hans kristendom är inte mycket värd.

27 Värdefull i Guds, vår Fars ögon däremot är tjänsten att visa omsorg om föräldralösa barn och änkor, att troget tjäna Herren och att inte bli påverkad av gudlösheten i världen.

New International Reader's Version

James 1

1I, James, am writing this letter. I serve God and the Lord Jesus Christ.

I am sending this letter to you, the 12 tribes scattered among the nations.

Greetings.

Facing All Kinds of Trouble

My brothers and sisters, you will face all kinds of trouble. When you do, think of it as pure joy. Your faith will be tested. You know that when this happens it will produce in you the strength to continue. And you must allow this strength to finish its work. Then you will be all you should be. You will have everything you need. If any of you needs wisdom, you should ask God for it. He will give it to you. God gives freely to everyone and doesn’t find fault. But when you ask, you must believe. You must not doubt. That’s because a person who doubts is like a wave of the sea. The wind blows and tosses them around. They shouldn’t expect to receive anything from the Lord. This kind of person can’t make up their mind. They can never decide what to do.

Here’s what believers who are in low positions in life should be proud of. They should be proud that God has given them a high position in the kingdom. 10 But rich people should take pride in their low positions. That’s because they will fade away like wild flowers. 11 The sun rises. Its burning heat dries up the plants. Their blossoms fall. Their beauty is destroyed. In the same way, rich people will fade away. They fade away even as they go about their business.

12 Blessed is the person who keeps on going when times are hard. After they have come through hard times, this person will receive a crown. The crown is life itself. The Lord has promised it to those who love him.

13 When a person is tempted, they shouldn’t say, “God is tempting me.” God can’t be tempted by evil. And he doesn’t tempt anyone. 14 But each person is tempted by their own evil desires. These desires lead them on and drag them away. 15 When these desires are allowed to remain, they lead to sin. And when sin is allowed to remain and grow, it leads to death.

16 My dear brothers and sisters, don’t let anyone fool you. 17 Every good and perfect gift is from God. This kind of gift comes down from the Father who created the heavenly lights. These lights create shadows that move. But the Father does not change like these shadows. 18 God chose to give us new birth through the message of truth. He wanted us to be the first harvest of his new creation.

Listen to the Word and Do What It Says

19 My dear brothers and sisters, pay attention to what I say. Everyone should be quick to listen. But they should be slow to speak. They should be slow to get angry. 20 Human anger doesn’t produce the holy life God wants. 21 So get rid of everything that is sinful. Get rid of the evil that is all around us. Don’t be too proud to accept the word that is planted in you. It can save you.

22 Don’t just listen to the word. You fool yourselves if you do that. You must do what it says. 23 Suppose someone listens to the word but doesn’t do what it says. Then they are like a person who looks at their face in a mirror. 24 After looking at themselves, they leave. And right away they forget what they look like. 25 But suppose someone takes a good look at the perfect law that gives freedom. And they keep looking at it. Suppose they don’t forget what they’ve heard, but they do what the law says. Then this person will be blessed in what they do.

26 Suppose people think their beliefs and how they live are both right. But they don’t control what they say. Then they are fooling themselves. Their beliefs and way of life are not worth anything at all. 27 Here are the beliefs and way of life that God our Father accepts as pure and without fault. When widows are in trouble, take care of them. Do the same for children who have no parents. And don’t let the world make you impure.