Nya Levande Bibeln

Jakobsbrevet 1

1Från Jakob, Guds och Herrens Jesu Kristi tjänare, med hälsningar till judiska kristna som bor på olika håll i världen!

Uthållighet leder till mognad

Kära bröder, möter ni många svårigheter och prövningar? Då ska ni vara glada,

för när vägen är svår, får ni fler tillfällen att utveckla ert tålamod.

Se till att det växer. För när ert tålamod till sist har fått slå ut i full blom, kan ni möta vad som helst med en fulländad och stark karaktär.

Om ni vill veta Guds vilja, så gå till honom, för han kommer med glädje att ge er sin vishet. Han är alltid beredd att generöst ge av sin vishet till alla dem som ber honom om det. Han förebrår er aldrig om ni gör det.

Men när ni ber honom, ska ni vara säkra på att ni verkligen väntar er att han ska svara er, för ett tvivlande sinne är som havets vågor, som drivs hit och dit av vinden.

7-8 Och varje beslut som ni fattar kommer då att vara osäkert, eftersom ni först vänder er åt det ena hållet och sedan åt det andra. Om ni inte ber i tro, kan ni inte vänta er att Herren ska ge er ett bestämt svar.

En kristen som inte betyder så mycket i den här världen kan glädja sig åt att han är stor i Herrens ögon,

10-11 och den som är rik kan glädja sig åt att han själv är mer betydelsefull för Herren än all hans rikedom. Den rike kommer att vissna som en blomma, som snabbt förlorar sin skönhet i den brännande solen. Han kommer snart att dö och lämna alla sina brådskande angelägenheter efter sig.

12 Den människa är lycklig, som inte ger efter och handlar fel, när hon frestas. Hon ska få evigt liv som en segerkrans. Det har Gud lovat dem som älskar honom.

13 Och kom ihåg att det aldrig är Gud som frestar. Gud vill aldrig göra något orätt och frestar inte heller någon annan att göra det.

14 Frestelserna kommer från människans egna onda tankar och begär.

15 Dessa onda begär leder till onda handlingar och straffas till sist med döden.

16 Därför, kära bröder, ska ni inte låta er ledas vilse.

17 Men allt som är gott och fullkomligt kommer från Gud, ljusets skapare, han som lyser i evighet utan förändring eller skugga.

18 Av sin egen fria vilja gav han oss det nya livet genom budskapet om sanningen och vi blev de första barnen i hans nya familj.

Ord som kräver handling

19 Kära bröder, glöm aldrig att det är klokt att lyssna, att tänka efter innan man yttrar sig, och att inte tappa humöret.

20 Ilska och irritation gör oss inte till goda människor, och det kräver Gud att vi ska vara.

21 Därför ska ni göra er av med allt som är orätt i era liv, både invärtes och utvärtes. Vi ska vara ödmjukt glada för det underbara budskap vi har tagit emot, för det ger oss frälsning.

22 Och kom ihåg att detta är ett budskap som vi ska lyda. Ni lurar er själva om ni tror att det räcker att lyssna.

23 Om en människa bara lyssnar och inte lyder, är hon lik en man som ser sitt ansikte i en spegel.

24 Så snart han går därifrån, kan han inte se sig själv längre eller komma ihåg hur han ser ut.

25 Men den som ständigt ser in i Guds fullkomliga lag, som gäller fria människor, kommer inte bara ihåg den, utan gör också vad den säger. Då ska Gud välsigna honom rikt i allt han gör.

26 Den som säger att han är en kristen men inte behärskar sin vassa tunga, bedrar sig själv, och hans kristendom är inte mycket värd.

27 Värdefull i Guds, vår Fars ögon däremot är tjänsten att visa omsorg om föräldralösa barn och änkor, att troget tjäna Herren och att inte bli påverkad av gudlösheten i världen.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Якуб 1

Приветствие

1Двенадцати родам иудеев, рассеянным среди народов.

Вас приветствует Якуб, раб Всевышнего и Повелителя Исо Масеха[a].

Мудрость и вера

Братья, когда вы сталкиваетесь с различного рода испытаниями[b], принимайте их с великой радостью. Вы знаете, что испытание вашей веры вырабатывает стойкость, а стойкость должна настолько возрасти в вас, чтобы вы стали зрелыми и цельными, без всяких недостатков. Если кому-то из вас недостаёт мудрости, пусть просит у Всевышнего, Который, не упрекая, щедро наделяет ею всех, – и ему будет дано. Но тот, кто просит, должен верить, нисколько не сомневаясь, потому что сомневающийся похож на морскую волну, носимую и разбиваемую ветром. Пусть такой человек не рассчитывает получить что-либо от Вечного[c]. Это двоедушный человек, не уверенный ни в чём, что бы он ни делал.

Богатство не вечно

Брат из низшего сословия на самом деле может хвалиться своим высоким положением в глазах Всевышнего. 10 А богатый может хвалиться только тем, что Всевышний смирит его, потому что он исчезнет, как полевой цветок. 11 Восходит солнце и своим жаром сушит растение, его цветок опадает, и вся красота исчезает.[d] Так же и богатый человек увянет за своими делами.

Испытания и искушения

12 Счастлив тот, кто, перенеся испытание, выдержит его до конца – он получит венец жизни[e], который Всевышний обещал всем, кто любит Его. 13 Когда вас постигает искушение, не говорите: «Это Всевышний меня искушает». Всевышний Сам не может быть искушён злом и не искушает никого. 14 Каждого человека искушают его же собственные греховные желания, они увлекают и соблазняют его. 15 Затем желание зачинает и порождает грех, а совершённый грех порождает смерть.

16 Смотрите, любимые мои братья, не заблуждайтесь. 17 Все добрые и совершенные дары исходят свыше, от Отца, Творца небесных светил, у Которого нет ни изменения, ни тени перемены. 18 Он Сам по Своей воле родил нас словом истины, чтобы нам быть первыми плодами[f] среди Его созданий.

Слова и поступки

19 Любимые мои братья, поймите: пусть каждый будет склонен скорее слушать, чем говорить или проявлять гнев. 20 В гневе человек не делает угодного Всевышнему. 21 Поэтому оставьте всякую нечистоту и остаток злобы и в кротости примите насаждаемое слово, которое имеет силу спасти ваши души.

22 При этом будьте не только слушателями слова, но и исполнителями его, иначе вы просто обманываете себя. 23 Кто слушает слово, но не исполняет его, тот похож на человека, который смотрит в зеркало: 24 он посмотрел на себя, отошёл и сразу же забыл, как выглядит. 25 Но человек, который постоянно вникает в совершенный Закон Всевышнего, дающий свободу, и поступает согласно ему, не забывая о том, что слышал, будет благословен в своих делах.

26 Кто считает себя благочестивым, но не может управлять своим языком, тот обманывает самого себя, и благочестие такого человека бесполезно. 27 Чистое и непорочное благочестие перед Всевышним, нашим Небесным Отцом, заключается в том, чтобы помогать сиротам и вдовам в их нуждах и хранить себя чистым от этого мира.

Notas al pie

  1. Якуб 1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков.
  2. Якуб 1:2 Или: «искушениями».
  3. Якуб 1:7 Вечный – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
  4. Якуб 1:11 См. Ис. 40:6-7; 1 Пет. 1:24.
  5. Якуб 1:12 Венец жизни – дар вечной жизни после смерти, но, вероятно, это может быть и полная, совершенная жизнь здесь на земле.
  6. Якуб 1:18 Первые плоды – Всевышний через пророка Мусо повелел исроильтянам приносить Ему в жертву первые снопы (см. Лев. 23:9-14) и лепёшку, испечённую из муки от первого урожая (см. Чис. 15:17-21). Всё первое было своего рода залогом последующего, и поэтому жертва от первого урожая освящала всё остальное. Подобным образом и верующие: 1) отделены от всего остального мира и полностью посвящены Всевышнему (см. 1 Пет. 1:15-16; 2:9); 2) будучи новым творением (см. 2 Кор. 5:17), являются залогом предстоящего обновления всего мира (ср. Рим. 8:19-21); 3) также возможно, что только ранние верующие были названы «первыми плодами», потому что одними из первых поверили, что Исо есть Масех (ср. Рим. 16:5; 1 Кор. 16:15, где использовано то же самое греческое слово для «первых плодов»).