Nya Levande Bibeln

Hosea 1

Hoseas familj

1Hosea, Beeris son, som levde medan de judiska kungarna Ussia, Jotam, Ahas, Hiskia och den israelitiske kungen Jerobeam, Joas son, regerade, fick detta budskap från Herren:

Gå och gift dig med en flicka som är otrogen, så att några av hennes barn som föds åt dig kommer från andra män, sa Herren när han först talade till Hosea. Gör detta för att visa på hur mitt folk har varit otroget mot mig och lämnat mig för att i stället tillbe andra gudar.

Hosea gifte sig då med Gomer, dotter till Diblaim, och hon blev med barn och födde honom en son.

4-5 Barnet ska heta Jisreel, sa Herren, för snart ska jag ta hämnd på kung Jehus släkt för hans massaker i Jisreel. Jag ska göra slut på Israel som kungadöme och beröva hela landet dess krigsmakt i Jisreels dal.

Snart fick Gomer ännu ett barn, denna gång en dotter. Gud sa till Hosea: Ge henne namnet Lo-Ruhama, som betyder 'utan förbarmande

Men jag ska vara barmhärtig mot Juda rike och befria det från dess fiender, men inte genom att låta dem segra i strid. Jag själv ska rädda dem.

När Gomer hade slutat amma Lo-Ruhama, blev hon med barn igen och födde en son.

Kalla honom Lo-Ammi, vilket betyder 'inte mitt folk'! Israel är inte mitt folk och jag är inte längre dess Gud, sa Herren.

10 Men den tiden kommer när Israel ska få framgång och bli en stor nation, lika många som sandkornen på havsstranden som inte går att räkna! I stället för att säga till dem: 'Ni är inte mitt folk

11 Då ska Juda och Israel förenas och ha en gemensam ledare. De ska tillsammans återvända från sin landsflykt. Vilken stor dag det ska bli, när Gud återplanterar sitt folk i det egna landets bördiga jord.