Nya Levande Bibeln

Hesekiel 47

En helande ström

1Sedan ledde han mig tillbaka till templets ingång. Jag såg en ström som flöt fram österut under den södra delen av templet och passerade på södra sidan av altaret.

Sedan förde han mig utanför muren genom den norra porten och runt den östra entrén, där jag såg strömmen rinna fram på den södra sidan om östra porten.

Vi gick österut, och han mätte upp en sträcka av femhundra meter. Där bad han mig att gå över strömmen. Vattnet nådde upp till fotknölarna.

Han mätte upp ytterligare femhundra meter. Där räckte vattnet mig till knäna.

Femhundra meter senare räckte det mig till midjan, och efter ytterligare femhundra meter hade det blivit en så djup och stark ström att ingen kunde ta sig över. Vattnet var djupt nog att simma i.

Han sa till mig att komma ihåg vad jag hade sett, och sedan ledde han mig tillbaka utmed stranden.

Nu såg jag att det växte en mängd träd på båda sidor om floden!

Han sa till mig: Floden flyter österut genom öknen och Jordandalen till Döda havet, och där ska jag förvandla det salta vattnet så att det blir friskt och rent och rikt på fisk.

Allt som kommer i beröring med vattnet från den här floden ska få liv.

10 Fiskare ska stå utmed Döda havets stränder och fiska hela vägen från En-Gedi till En-Eglaim. Stränderna ska vara fulla av nät som ligger och torkar i solen. Döda havet ska bli lika rikt på olika slags fisk som Medelhavet.

11 Men sump- och träskmarker kommer fortfarande att vara salta.

12 Alla slags fruktträd ska växa utmed flodens stränder. Deras löv ska aldrig gulna eller falla av, och de ska alltid bära frukt. Varje månad ska det bli en ny skörd, för träden får vatten från floden som rinner ut från templet. Av frukten ska man äta, och löven kan användas som läkemedel.

13 Herren Gud säger: Här följer föreskrifterna om hur landet ska delas mellan Israels tolv stammar: I Josefs stam ska Efraim och Manasse ha var sin del.

14 I övrigt ska varje stam få lika stora områden. Jag har lovat och svurit att ge landet till era förfäder, och nu ska det bli er arvedel.

15 Gränsen i norr ska sträcka sig från Medelhavet mot Hetlon och sedan vidare genom Hamat till Sedad.

16 Därifrån ska den gå till Berota och Sibraim, som ligger på gränsen mellan Damaskus och Hamat, och slutligen till Hasar-Enon på gränsen till Hauran.

17 Den norra gränsen kommer alltså att sträcka sig från Medelhavet till Hasar-Enon på grän sen mellan Hamat i norr och Damaskus i söder.

18 Den östra gränsen kommer att gå söderut från Hasar-Enon till berget Hauran, där den ska böja av mot väster till Jordan vid södra spetsen av Galileiska sjön. Sedan ska den fortsätta ner utmed floden Jordan, som skiljer Israel från Gilead, förbi Döda havet och till Tamar.

19 Den södra gränsen kommer att gå åt väster från Tamar till källorna vid Meribot-Kades och sedan följa den egyptiska bäcken till Medelhavet.

20 På västra sidan kommer själva Medelhavet att vara er gräns från den södra gränsen till den punkt där gränsen i norr börjar.

21 Dela landet inom dessa gränser mellan Israels stammar.

22 Landet är ert arv, och det gäller även för de främlingar som bor tillsammans med er. Alla barn som föds i landet, även om deras föräldrar är främlingar, ska betraktas som medborgare och ha samma rättigheter som era egna barn.

23 De som är från andra folk ska få mark sig tilldelad i samma område som den stam de bor bland.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Езек 47

Река, текущая из храма

1Затем провожатый привёл меня обратно ко входу в храм, и я увидел воду, текущую из-под храмового порога к востоку (фасад храма был обращён на восток). Вода текла из-под южной части храма, южнее жертвенника. Он вывел меня через северные ворота и провёл меня снаружи к внешним воротам, что смотрят на восток, а вода текла с южной стороны.

Затем он пошёл на восток с измерительной верёвкой в руках и отмерил пятьсот метров[a], а потом перевёл меня через воду, которая была мне по лодыжки. Отмерив ещё пятьсот метров, он перевёл меня через воду, которая была мне по колено. Отмерив ещё пятьсот метров, он перевёл меня через воду, которая была мне по пояс. Он отмерил ещё пятьсот метров, но теперь это была река, которую я не мог перейти, потому что вода поднялась так высоко, что нужно было плыть; вброд эту реку не перейти.

Он спросил меня:

– Смертный, видишь это?

Он привёл меня назад на берег. Придя туда, я увидел великое множество деревьев на обоих берегах.

Он сказал мне:

– Эта вода течёт к восточным землям и нисходит в иорданскую долину, где впадает в Мёртвое море. Она впадает в море, и морская вода становится пресной. Там, где течёт река, будет кишеть всякая живность. Там будет много рыбы, потому что воды реки делают солёную воду пресной: где течёт река, там будет жизнь. 10 На побережье появятся рыбаки. От Ен-Геди до Ен-Эглаима будут места для закидывания сетей. Там будет обитать великое множество всевозможных видов рыб, как и в Средиземном море[b]. 11 Но болота и лужи не станут пресными. Они останутся источниками соли. 12 На обоих берегах реки будут расти плодовые деревья разных видов. Листья на них не будут вянуть, а плоды – падать. Каждый месяц они будут плодоносить, ведь к ним течёт вода из святилища. Их плоды будут пригодны в пищу, а листья будут целебными.

Новые границы страны

13 Так говорит Владыка Вечный:

– Вот границы, по которым вы разделите землю в наследие двенадцати родам Исроила. Юсуф получит двойную часть. 14 Разделите её между родами поровну. Так как Я поклялся с поднятой рукой отдать её вашим предкам, эта земля будет вашей.

15 Вот границы страны:

На севере она протянется от Средиземного моря по Хетлонской дороге мимо Лево-Хамата[c] к Цедаду, 16 Бероте и Сивраиму[d] (он лежит на границе между Дамаском и Хаматом) до самого Хацер-Тихона, что на границе с Хаураном. 17 Граница протянется от моря к Хацар-Енану, по северной границе Дамаска, с границей Хамата к северу. Такова северная граница.

18 На востоке граница протянется между Хаураном и Дамаском, по Иордану между Галаадом и землёй Исроила, к Мёртвому морю[e] и до самого Тамара[f]. Такова восточная граница.

19 На юге она протянется от Тамара до самых вод Меривы-Кадеша, а оттуда по руслу речки на границе Египта к Средиземному морю. Такова южная граница.

20 На западе Средиземное море будет границей до места напротив Лево-Хамата. Такова западная граница.

21 – Разделите землю между собой по родам Исроила. 22 Определите наделы себе и чужеземцам, которые поселились у вас и имеют детей. Относитесь к ним как к уроженцам Исроила: пусть им выделят в наследие наделы среди родов Исроила наравне с вами. 23 В каком бы роду чужеземец ни поселился, там и дайте ему наследие, – возвещает Владыка Вечный.

Notas al pie

  1. Езек 47:3 Букв.: «тысяча локтей»; также в ст. 4-5.
  2. Езек 47:10 Букв.: «Великое море»; также в ст. 15, 19, 20 и 48:28.
  3. Езек 47:15 Или: «перевала в Хамат»; также в ст. 20 и 48:1.
  4. Езек 47:16 Или: «по Хетлонской дороге в Цедад, Хамат, 16 Бероту и Сивраим».
  5. Езек 47:18 Букв.: «к восточному морю».
  6. Езек 47:18 Или: «…Исроила. Вы будете мерить до Мёртвого моря».