Nya Levande Bibeln

Hesekiel 31

Egyptens högmod

1På första dagen i tredje månaden av det elfte året kom detta budskap till mig från Herren:

2-3 Du människa, säg så här till Farao, kungen i Egypten, och till hela hans folk: Med vem kan jag jämföra dig? Tänk på Assyrien! En gång var det ett stort och mäktigt land, likt en ceder på Libanon med tjocka grenar och en krona som gav skugga åt träden runt omkring.

Dess rötter trängde djupt ner i den fuktiga jorden. Den växte sig kraftig och drog till sig vatten från de källor som vattnade omgivningen.

Den sträckte sig högre än alla andra träd och fick ett kraftigt grenverk på grund av tillgången på vatten.

Fåglar byggde bo bland grenarna och under dem födde markens djur sina ungar. Alla världens folk fick plats i dess skugga.

Det var storslaget i sin skönhet, för dess rötter sträckte sig ner i djupet och saknade aldrig näring.

Detta träd var högre än något annat träd i Guds trädgård. Ingen cypress hade lika kraftiga grenar, och inget annat träd kunde mäta sig med det i något avseende.

Därför att det hade en sådan skönhet, var alla andra träd i Guds trädgård avundsjuka på denna ceder.

10 Men Assyrien blev stolt och högfärdigt. Därför att det upphöjde sig självt så högt över alla andra

11 överlämnade jag det till en härskare som skulle förgöra det, precis som dess ondska förtjänade. Ja, det var jag som högg ner det.

12 En armé från Babylon, folkens skräck, invaderade landet och jämnade det med marken. Trädets grenar låg utspridda överallt i bergen och dalarna. Alla de som hade bott under dess skugga övergav det.

13 Fåglarna byggde sina bon i de avhuggna grenarna där också markens djur smög omkring.

14 Aldrig mer ska ett folk tillåtas att växa så högt över andra folk. Det ska dömas och hamna i dödsriket tillsammans med världens alla högfärdiga människor.

15 Herren Gud säger: När Assyrien föll sörjde markens källor och höll tillbaka sitt vatten. Jag klädde Libanon till sorg, och alla dess träd vissnade.

16 Alla folk darrade av fruktan när det föll tillsammans med sina likasinnade. Alla andra stolta träd i Edens trädgård, de vackraste och bästa i Libanon, de vars rot nått djupt ner i vattenkällorna, blev tröstade av att Assyrien kastats ner i dödsriket tillsammans med dem själva.

17 Alla folk som bott i Assyriens skugga gick också under. De for ner i djupet tillsammans.

18 Egypten, du är också ett stort och mäktigt träd bland alla träd i Eden, ett stort folk. Du ska störtas ner till dödsrikets avgrund tillsammans med alla dessa andra. Du kommer att få vara där tillsammans med folk du föraktat, med sådana som du besegrat i krig. Detta är det öde som ska möta Farao och hans många undersåtar.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Езек 31

Египет будет повержен, как Ассирия

1В одиннадцатом году, в первый день третьего месяца (21 июня 587 г. до н. э.), было ко мне слово Вечного:

– Смертный, скажи фараону, царю Египта, и его полчищам:

«Кто сравнится с тобой величием?
Посмотри на Ассирию, этот ливанский кедр[a]
    с ветвями красивыми,
    с кроной тенистой.
Был он высоким –
    в облака уходила его вершина.
Питала его вода,
    подземные источники растили;
текли их потоки
    вокруг того места, где он рос,
ручьи посылая
    ко всем деревьям лесным.
И вырос он выше
    всех деревьев в лесу;
ветви его разрослись,
    и длинными были ветки
    от обилия вод в побегах.
Все птицы небесные
    в ветвях его гнездились.
Все дикие звери
    под ветвями его плодились.
Все великие народы
    жили в его тени.
Он красовался величием,
    длиною ветвей,
так как корни его
    спускались к обильным водам.
Кедры из сада Всевышнего
    не могли с ним соперничать;
не равнялись с ним ветвями сосны,
    или побегами – чинары:
ни одно из деревьев сада Всевышнего
    не могло сравниться с ним красой.
Я сделал его прекрасным,
    с ветками густыми,
на зависть эдемским деревьям,
    которые в саду Всевышнего».

10 Поэтому так говорит Владыка Вечный:

– Так как он был высоким, вознося вершину к облакам, и возгордился высотой, 11 Я отдал его в распоряжение властелина народов, который поступил с ним так, как заслуживало его беззаконие. Я отверг его. 12 Чужеземцы, жесточайшие из народов, срубили его и оставили. Его ветви рухнули на горы и долины; его ветки упали сломанными в ущелья земли. Все народы земли вышли из-под его тени и оставили его. 13 Все небесные птицы разместились на мёртвом стволе; все дикие звери расселились среди его веток. 14 Всё это было для того, чтобы другие деревья у воды впредь не поднимались так высоко и не возносили вершину к облакам; чтобы другие деревья, которые пьют воду, не достигали такой высоты. Всем им суждена смерть, нижний мир, – вместе со смертными, с теми, кто спускается в пропасть.

15 Так говорит Владыка Вечный:

– В день, когда он сошёл в мир мёртвых, Я затворил подземные источники ради него, Я обуздал их потоки, и бурные воды укротились. Ради него Я покрыл Ливан мраком, и поникли лесные деревья. 16 Я заставил народы дрожать от звука его падения, когда Я поверг его в мир мёртвых с теми, кто спускается в пропасть. И утешились в нижнем мире деревья Эдема, благороднейшие и лучшие с Ливана, деревья, которые обильно поливались. 17 Те, кто жил в его тени, его союзники среди народов, сошли в мир мёртвых вместе с ним, соединившись с павшими от меча.

18 Какое из эдемских деревьев могло сравниться с тобой славой и величием? Но и тебя вслед за эдемскими деревьями сведут в нижний мир; ты будешь лежать среди необрезанных, рядом с теми, кто пал от меча.

Это о фараоне и его полчищах, – возвещает Владыка Вечный.

Notas al pie

  1. Езек 31:3 Ливанский кедр – эти огромные, долговечные деревья могут достигать 40 м в высоту и 4 м в толщину. Они часто символизировали величие, славу и мощь (см. 17:3-4, 22-24; 4 Цар. 14:7-10; Заб. 91:13; Ис. 2:12-13).