Swedish Contemporary Bible

Ezekiel 3

1Sedan sa han till mig: ”Du människa, ät upp vad som finns framför dig, ät upp den här bokrullen! Gå sedan och tala till israeliterna!” 2Jag öppnade munnen, och han gav mig bokrullen att äta. 3”Människa”, sa han till mig, ”ät upp och fyll din buk med denna bokrulle som jag ger dig.” Jag åt, och den smakade sött som honung.

4Sedan sa han till mig: ”Du människa, gå nu till israeliterna och tala mina ord till dem. 5Det är inte till ett folk med ett främmande och obegripligt språk som du sänds ut, utan till israeliterna, 6inte till många folk vars främmande språk och svårbegripliga tal du inte kan förstå. Om jag hade sänt dig till dem skulle de ha lyssnat till dig. 7Men israeliterna vill inte lyssna till dig mer än de vill lyssna till mig. Alla israeliterna har hårda pannor och hårda hjärtan. 8Men jag ska göra ditt ansiktsuttryck lika hårt som deras och din panna lika hård. 9Jag ska göra din panna hård som den hårdaste sten, hårdare än flinta. Var inte rädd för dem, låt dig inte skrämmas av dem. De är ju ett upproriskt släkte.”

10Sedan sa han: ”Du människa, lägg allt jag säger på minnet! Lyssna noga! 11Gå till dina landsmän i fångenskapen, tala till dem, och vare sig de lyssnar eller inte, ska du säga till dem: ’Så säger Herren, Herren.’ ”

12Sedan lyfte Anden mig upp. Bakom mig hörde jag då ett väldigt dån: ”Välsignad vare Herrens härlighet[a] från denna plats!” 13Dånet kom från varelsernas vingar när de rörde vid varandra och ljudet från hjulen intill dem, ett väldigt dån. 14Anden lyfte mig upp och förde mig bort. Jag var bitter och upprörd medan jag gick. Herrens hand vilade tungt på mig. 15Jag kom till de bortförda i Tel Aviv[b], som bodde vid floden Kevar. Där blev jag sittande bland dem i sju dagar, modfälld.

16När sju dagar hade gått kom Herrens ord till mig: 17”Du människa, jag har utsett dig till en väktare för israeliterna. Lyssna till vad jag har att säga och varna dem för mig. 18När jag säger till den gudlöse: ’Du ska dö,’ och du inte varnar honom eller tillrättavisar honom för hans onda leverne, för att rädda hans liv, då ska den gudlöse dö i sin synd, men vedergällningen för hans liv ska jag kräva av dig. 19Men om du varnar den gudlöse och han inte vänder om från sin ondska eller sitt onda leverne, då ska han dö i sin synd, men du har räddat ditt liv.

20Likaså om en rättfärdig vänder bort från sin rättfärdighet och gör det som är orätt, ska jag lägga en stötesten framför honom, och han ska dö. Om du inte har varnat honom måste han dö i sin synd. Man ska inte komma ihåg hans rättfärdiga gärningar, och vedergällningen för hans liv ska jag kräva av dig. 21Men om du varnar den rättfärdige för att synda, och han inte syndar, då ska han få leva därför att han lät varna sig, och då har du också räddat ditt liv.”

22Herrens hand var över mig där, och han sa till mig: ”Gå bort till dalen, så ska jag tala med dig där.” 23Jag reste mig och gick till dalen. Där stod Herrens härlighet, på samma sätt som jag hade sett vid floden Kevar. Då föll jag ner med ansiktet mot jorden.

24Sedan kom Anden in i mig och reste mig upp på fötterna. Han talade till mig och sa: ”Gå och stäng in dig i ditt hus! 25Människa, de kommer att binda dig med rep, så att du inte kan gå ut bland dem. 26Jag ska låta din tunga fastna i gommen, så att du blir stum och inte kan tillrättavisa dem. De är ju ett upproriskt släkte. 27Men när jag talar med dig ska jag lösa din tunga, och du ska säga till dem: ’Så säger Herren, Herren!’ Den som vill lyssna, ska lyssna, den som inte vill, lyssnar inte. De är ju ett upproriskt släkte.

Notas al pie

  1. 3:12 Enligt Vulgata och flera moderna översättningar: …när Herrens härlighet lyfte från sin plats. Hebreiskans ord för välsigna och lyfta/höja sig är mycket lika och kan lätt ha förväxlats i gamla handskrifter.
  2. 3:15 En stad i södra Babylonien.

New Russian Translation

Ezekiel 3

1Он сказал мне:

– Сын человеческий, съешь же то, что перед тобой, съешь этот свиток, а потом ступай и говори с домом Израиля.

2Я открыл рот, и Он дал мне съесть свиток.

3Он сказал мне:

– Сын человеческий, съешь свиток, который Я тебе даю, и наполни им свое чрево.

Я съел его, и у меня во рту он был сладким, как мед.

4Он сказал мне:

– Сын человеческий, ступай теперь к дому Израиля и говори им Мои слова. 5Ты отправляешься не к народу с невнятной речью и непонятным языком, а к дому Израиля. 6Не к многочисленным народам с их невнятной речью и непонятным языком, чьи слова для тебя темны. Если бы Я послал тебя к ним, они бы, конечно, тебя послушали. 7Но дом Израиля не хочет слушать тебя, потому что они не хотят слушать Меня, ведь весь дом Израиля упрям и непокорен. 8Но Я сделаю тебя таким же неподатливым и твердолобым, как они сами. 9Я сделаю твой лоб подобным самому твердому камню, тверже кремня. Не бойся, не страшись их, хотя они и мятежный дом.

10Он сказал мне:

– Сын человеческий, слушай внимательно и запомни все слова, что Я тебе говорю. 11Ступай теперь к пленным землякам и поговори с ними. Говори им: «Так говорит Владыка Господь», независимо от того, станут они слушать или откажутся.

12После этого Дух поднял меня, и когда слава Господня поднялась с места, я услышал позади себя оглушительный, грохочущий голос: «Благословенна слава Господня в этом месте!». 13И был шум от крыльев живых существ, касавшихся друг друга, и стук от колес возле них, похожий на оглушительный грохот. 14Дух поднял меня и унес прочь. Я шел огорченный, и дух мой негодовал, но рука Господа крепко лежала на мне. 15Я пришел к пленникам, которые жили в Тель-Авиве[a] у реки Кевара, потрясенный, остановился у них и оставался там семь дней.

Предостережение Израилю

16По истечении семи дней ко мне было слово Господа:

17– Сын человеческий, Я сделал тебя стражем для дома Израиля. Слушай же слово, которое Я говорю, и предостереги их от Моего лица. 18Если Я скажу нечестивому: «Ты непременно умрешь», а ты не станешь его предостерегать и отговаривать от нечестивого пути, чтобы спасти его жизнь, то злодей умрет за свой грех[b], а Я потребую у тебя ответа за его кровь. 19Но если ты будешь предостерегать нечестивого, а он не оставит ни своего злодеяния, ни своего нечестивого пути, то он умрет за свой грех, а ты спасешь свою жизнь.

20И если праведник отвернется от праведности и совершит зло, Я положу перед ним преткновение, и он умрет. Так как ты не предостерегал его, он умрет за свой грех. Добрые дела, которые он совершил, не вспомнятся, и Я потребую у тебя ответа за его кровь. 21Но если ты будешь предостерегать праведника, чтобы он не грешил, и он не будет грешить, он несомненно будет жить, потому что внял предостережениям, а ты спасешь свою жизнь.

22Рука Господня была на мне там, и Он сказал мне:

– Встань и выйди на равнину, там Я буду говорить с тобой.

23Я встал и вышел на равнину. Слава Господня стояла там, подобная славе, которую я видел у реки Кевара, и я пал ниц. 24Дух вошел в меня и поднял на ноги. Он заговорил со мной и сказал:

– Ступай, запрись у себя дома. 25Что до тебя, сын человеческий, то тебя свяжут веревками; тебя так скрутят, что ты не сможешь выходить к народу. 26Я сделаю так, что твой язык прилипнет к небу, ты будешь молчать и не сможешь обличать их, хотя они и мятежный дом. 27Но когда Я буду говорить тебе, Я буду открывать тебе рот, и ты будешь говорить им: «Так говорит Владыка Господь». Кто станет слушать, пусть слушает, а кто откажется, пусть отказывается, ведь это мятежный дом.

Notas al pie

  1. 3:15 Не путать с современным Тель-Авивом в Израиле.
  2. 3:18 Или: «в своем грехе»; также в ст. 19 и 20.