Nya Levande Bibeln

Hesekiel 28

Dom över fursten i Tyrus

1Detta budskap kom från Herren:

2-3 Du människa, säg till fursten i Tyrus: Herren Gud säger: Du är stolt och tror att du är en gud på din gudatron ute i havet. Men du är bara en människa, även om du skryter med att du är vis som en gud. Skulle du vara visare än Daniel? Skulle ingen hemlighet vara dold för dig?

Du har använt din vishet och ditt förstånd till att skaffa dig stora rikedomar av guld, silver och dyrbara skatter.

Ja, din vishet har gjort dig mycket rik och mycket stolt.

Men Herren Gud säger: Därför att du påstår dig vara lika vis som Gud

ska en fiendearmé, en grym nation, dra sina svärd mot dig i din inbillade visdom och ta glansen från dig!

De ska störta ner dig i dödsriket, och du ska dö en våldsam död där ute i havet.

Ska du fortfarande skryta och påstå att du är en gud? Inför dem som angriper dig kommer du åtminstone inte att framstå som annat än en vanlig människa!

10 Du kommer att dö som en utstött för en främlings hand. Jag har sagt detta, säger Herren Gud.

11 Sedan kom ytterligare ett budskap till mig från Herren:

12 Du människa, gråt över kungen i Tyrus! Tala om för honom vad Herren Gud säger: Du var fullkomlig i vishet och härlighet.

13 Du var i Eden, Guds trädgård. Du var smyckad med de dyrbaraste juveler och stenar: rubiner, topaser, diamanter, krysoliter, onyx, jaspis, safirer, karbunkel och smaragder, allt infattat i finaste guld. Du fick dem den dag du skapades.

14 Jag avskilde dig till att vara den utvalde vakthavande keruben. Du hade tillträde till Guds heliga berg där du vandrade omkring bland dyrbara stenar.

15 Du var fullkomlig i allt du gjorde från den dag du skapades till den dag då jag upptäckte att något inte stämde hos dig.

16 Din omfattande handel fick dig i en inre obalans, och du syndade. Därför drev jag bort dig från Guds berg. Som kerub hade du din givna plats i Guds närhet, men jag måste kasta ut dig från din praktfulla miljö.

17 Ditt hjärta var högfärdigt över all din skönhet. Du förlorade din vishet, bländad av all skönhet omkring dig. Därför har jag kastat dig till marken och avslöjat din hjälplöshet inför andra nationer.

18 Genom dina många synder och ohederliga handel har du förorenat dig själv och allt i din närhet. Därför har jag bränt upp dina gärningar och låtit dem bli till aska på jorden inför allas ögon.

19 De som kände dig blev förfärade över ditt öde. Du har blivit ett avskräckande exempel och är utplånad för evigt.

20 Sedan kom ett annat budskap från Herren till mig:

21 Du människa, vänd dig mot staden Sidon och profetera detta:

22 Herren Gud säger: Jag är din fiende, Sidon, och jag kommer att uppenbara min makt för dig. När jag förgör dig och visar min härlighet ska alla som ser det veta att jag är Herren.

23 Jag kommer att sända sjukdom mot dig och en väldig armé som ska utplåna dig. Dina invånare ska falla, dödade av svärd. Fienden kommer från alla håll. Då ska du veta att jag är Herren.

24 Du och andra av Israels grannfolk ska då inte längre sticka och riva Israel som tistlar och törnen, även om ni tidigare behandlat det med förakt och övergett det.

25 Israels folk ska än en gång få bo i sitt eget land, det land jag gav deras fader Jakob. Jag ska samla hem dem igen från de främmande länder dit jag spritt ut dem, och jag ska visa alla nationer att jag är helig.

26 De ska tryggt få bo i Israel och kunna bygga sina hus och plantera sina vingårdar. När jag straffar grannfolken som har behandlat Israel med sådant förakt, ska de veta att jag är Herren, deras Gud.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Езек 28

Пророчество о царе Тира

1Было ко мне слово Вечного:

– Смертный, скажи правителю Тира: Так говорит Владыка Вечный:

«Объятый гордыней,
    ты говоришь: “Я – бог.
Я сижу на божьем престоле
    посреди моря”.
Но ты человек, не Бог,
    хотя мнишь, что равняешься мудростью с Ним.
Ты думаешь, что ты мудрее Дониёла;
    нет для тебя неведомой тайны.
Мудростью и умом
    ты приобрёл богатство.
Ты наполнил золотом и серебром
    свои кладовые.
Великим умением торговать
    ты умножил свои богатства,
    и из-за них тебя обуяла гордость».

Поэтому так говорит Владыка Вечный:

«За то, что ты мнишь о себе,
    что сравнялся мудростью со Всевышним,
Я нашлю на тебя чужеземцев,
    ужаснейший из народов.
На твои красоту и мудрость они обнажат мечи
    и осквернят твой блеск.
Они сведут тебя в могилу;
    ты погибнешь насильственной смертью
    над бездной морской.
Разве станешь ты твердить: “Я – бог!” –
    перед своими убийцами,
когда ты не бог, а человек
    в руках своих палачей?
10 Ты умрёшь смертью необрезанных
    от рук чужеземцев.

Я так сказал», – возвещает Владыка Вечный.

11 Было ко мне слово Вечного:

12 – Смертный, подними плач о царе Тира и скажи ему: Так говорит Владыка Вечный:

«Ты был примером совершенства,
    исполненный мудрости и безупречной красоты.
13 Ты был в Эдемском саду,
    в саду Всевышнего.
Все драгоценные камни тебя украшали:
    рубин, топаз, изумруд,
    хризолит, оникс и яшма,
    сапфир, бирюза и берилл[a].
Из золота были сделаны для них оправы и гнёзда;
    в день твоего сотворения они были приготовлены.
14 Ты был помазан быть охраняющим херувимом,
    ведь Я освятил тебя.
Ты был на святой горе Всевышнего
    и ходил среди горящих камней.
15 Ты был беспорочен в своих путях
    со дня твоего сотворения
    до того, как нашлось в тебе преступление.
16 От размаха своей торговли
    ты исполнился неправды
    и согрешил.
Я низверг тебя, как осквернённого, с горы Всевышнего,
    Я изгнал тебя, о херувим охраняющий,
    из среды горящих камней.
17 Из-за твоей красоты
    тебя обуяла гордость;
ты погубил свою мудрость
    ради своей известности.
И поверг Я тебя на землю,
    сделав зрелищем для царей.[b]
18 Множеством преступлений в бесчестной своей торговле
    осквернил ты свои святилища.
И Я вывел из тебя огонь,
    который тебя поглотил;
Я превратил тебя в пепел на земле
    на глазах у всех, кто смотрел.
19 Народы, знавшие тебя,
    ужаснулись твоей судьбе.
Тебя постиг страшный конец,
    и не будет тебя больше».

Пророчество о Сидоне

20 Было ко мне слово Вечного:

21 – Смертный, обрати лицо к Сидону; пророчествуй против него 22 и скажи: Так говорит Владыка Вечный:

«Я – твой противник, Сидон,
    и среди тебя Я прославлюсь.
Люди узнают, что Я – Вечный,
    когда Я исполню над тобой приговор
    и явлю Свою святость среди тебя.
23 Я пошлю на тебя мор,
    и на улицы твои – кровопролитие.
Посреди тебя будут падать убитые
    от меча, что станет разить со всех сторон.
Тогда они узнают, что Я – Вечный.

24 У народа Исроила больше не будет соседей, подобных ранящему терновнику и острым шипам, которые презирают его. Тогда они узнают, что Я – Владыка Вечный».

25 Так говорит Владыка Вечный: «Когда Я соберу исроильтян из всех народов, среди которых они были рассеяны, Я явлю среди них Свою святость на глазах у народов. И они будут жить на своей земле, которую Я дал Моему рабу Якубу. 26 Они будут жить в безопасности; будут строить дома и разводить виноградники. Они будут жить в безопасности, когда Я исполню приговор над их соседями, которые их презирают. Тогда они узнают, что Я – Вечный, их Бог».

Notas al pie

  1. Езек 28:13 В некоторых случаях невозможно точно установить, какой камень имеется в виду под тем или иным названием.
  2. Езек 28:17 В этом отрывке образ царя Тира сливается с образом сатаны, низверженного с небес (ср. Ис. 14:12-15; Лк. 10:18).