Nya Levande Bibeln

Hesekiel 17

Gåtan om den stora örnen

1Sedan kom detta budskap från Herren till mig:

Du människa, ge Israels folk den här gåtan:

3-4 En stor örn med starka vingar och med fjädrar i många färger kom till Libanon. Han bröt av toppskottet på den högsta cedern och tog det med sig till ett land som bedrev handel. Där planterade han det i en stad med många köpmän.

Han planterade utsäde från sitt land i bördig jord bredvid en bred flod, där det växte upp lika snabbt som pilträd.

Det slog rot och blev en lågväxande men utbredd vinstock, som vände sig mot örnen och fick starka grenar med rikt lövverk.

Men när en annan stor örn med väldiga vingar och stora fjädrar kom, sträckte vinstocken sina rötter och grenar mot honom i stället,

fastän det redan var planterat i god jord och fick tillräckligt med vatten så att det kunde bära löv och frukt.

Herren Gud frågar: Ska jag låta detta träd fortsätta att frodas och grönska? Nej! Jag ska dra upp det med rötterna! Jag ska hugga av dess grenar och låta löven falla av och vissna. Det kommer inte att krävas stor kraft att rycka upp det.

10 Ska vinstocken få växa vidare i sin nya jord? Nej, den kommer att fullständigt torka bort när östanvinden blåser och dö i den jord där den växte så fint.

11 Sedan kom detta budskap till mig från Herren:

12-13 Fråga rebellerna i Israel: Förstår ni gåtan om örnen? Jag ska berätta vad den betyder för er. Kung Nebukadnessar i Babylon, den första av de båda örnarna, kom till Jerusalem och förde bort dess kung och furstar, trädets högst belägna knoppar och skott, och tog dem med sig till Babylon. Nebukadnessar träffade en överenskommelse med en medlem av den kungliga familjen och fick honom att avlägga en trohetsed. Han tog en planta och planterade den i fruktbar jord bredvid en bred flod, och de högsta männen i Israels regering tog han som gisslan

14 för att Israel inte skulle kunna bli starkt igen och göra uppror. Men genom att ändå hålla sina löften kunde Israel bli respekterat och överleva som nation.

15 Men ändå gjorde Sidkia uppror mot Babylon och skickade sändebud till Egypten för att skaffa fram en stark armé med hästar så att han kunde strida mot Nebukadnessar. Men kommer Israel att lyckas efter att ha brutit alla sina löften på det sättet? Kommer hon att ha någon framgång?

16 Nej, för så sant jag lever, säger Herren, ska Israels kung dö. Nebukadnessar kommer att rycka upp trädet med rot och allt! Sidkia ska dö i Babylon, där den kung bor som gav honom makten och vars förbund han övergav och bröt.

17 Farao och hela hans armé ska misslyckas med att hjälpa Israel, när Babylons kung belägrar Jerusalem igen och dödar många.

18 Kungen i Israel bröt det löfte han gett, och därför ska han inte komma undan.

19 Herren Gud säger: Så sant jag lever ska jag straffa honom för att han bröt den ed han avlagt i mitt namn.

20 Jag ska kasta mitt nät över honom, han kommer att fångas i min snara och jag ska ta med honom till Babylon. Där ska jag straffa honom för hans förräderi mot mig.

21 De bästa soldaterna i Israel kommer att dödas i krig, och de som blir kvar i staden kommer att spridas för alla vindar. Då ska du veta att det är jag, Herren, som har talat.

22-23 Herren Gud säger: Jag ska själv ta den finaste och spädaste kvisten från den högsta cederns topp och plantera den på toppen av Israels högsta berg. Den ska bli en ståtlig ceder som ska bära rikligt med frukt på sina grenar. Alla slags djur ska samlas under den, och fåglar ska bygga bo bland dess grenar.

24 Och alla ska förstå att det är jag, Herren, som hugger ner de höga träden och låter de låga träden skjuta i höjden, att det är jag som låter gröna träd vissna och torra träd grönska. Jag, Herren, har sagt att jag ska göra det, och jag kommer också att göra det.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Езек 17

Притча о двух орлах и виноградной лозе

1Было ко мне слово Вечного:

– Смертный, предложи народу Исроила загадку и расскажи притчу. Скажи им: Так говорит Владыка Вечный: «Большой орёл с сильными крыльями, с длинными перьями, с богатым, разноцветным оперением прилетел на Ливан. Он схватился за верхушку кедра, отломил верхний побег и унёс в купеческую страну, и посадил там в городе торговцев.

Он взял немного из семян этой земли и посадил в плодородную почву. Он посадил семя, которое выросло подобно иве у больших вод, оно выросло и стало виноградной лозой, раскидистой, но низкой. Ветви её клонились к орлу, а корни остались там, где были. Так выросла лоза; она пустила побеги и покрылась листвой.

Но был ещё один большой орёл с сильными крыльями и пышным оперением. И вот эта лоза простёрла к нему корни; она протянула к нему ветви, чтобы он её напоил. Она была пересажена на хорошую почву у больших вод, чтобы пускать побеги, приносить плоды и быть великолепной лозой!»

Скажи: Так говорит Владыка Вечный: «Разве она приживётся и будет расти? Разве её не выдернут с корнем и не оберут с неё плодов так, что она засохнет? Засохнет вся её свежая поросль. Не нужна будет крепкая рука сильного войска, чтобы выдернуть её с корнем. 10 Даже если её пересадят, разве она приживётся и будет расти? Разве она не засохнет окончательно, когда подует на неё восточный ветер, разве не засохнет там, где растёт?»

11 Было ко мне слово Вечного:

12 – Скажи этому мятежному народу: «Разве вы не знаете, что это значит?» Скажи им: «Вот вавилонский царь Навуходоносор[a] пришёл в Иерусалим, взял его царя Иоакима с приближёнными и увёл к себе в Вавилон. 13 Он взял одного из членов царского рода и заключил с ним соглашение, связав его клятвой. Он также увёл и знать страны, 14 чтобы царство склонило голову, не способное подняться впредь, и существовало бы, лишь соблюдая его договор. 15 Но царь Иерусалима пытался восстать против царя Вавилона, отправив послов в Египет, чтобы добыть коней и большое войско. Разве он преуспеет? Разве тот, кто сделал это, уцелеет? Разве он уцелеет, нарушив договор?

16 Верно, как и то, что Я живу, – возвещает Владыка Вечный, – что он умрёт в Вавилоне, в стране царя, который возвёл его на престол, клятву которому он нарушил и договор с которым он расторг. 17 Фараон с сильным войском, огромной ордой, не поможет ему на войне, когда армия царя Вавилона станет делать насыпи и возводить осадные валы, чтобы погубить множество жизней. 18 За то, что он пренебрёг клятвой и расторг соглашение, за то, что он подал руку в знак обещания и всё-таки сделал по-своему, ему не спастись».

19 Поэтому так говорит Владыка Вечный: «Верно, как и то, что Я живу, – Я обрушу ему на голову Мою клятву, которой он пренебрёг, и Моё соглашение, которое он расторг. 20 Я раскину ему Мою сеть, и он попадётся в Мою западню. Я приведу его в Вавилон и там буду судить за измену, которую он совершил против Меня. 21 Его лучшие[b] воины падут от меча, а уцелевшие будут развеяны по всем ветрам. Тогда вы узнаете, что Я, Вечный, говорил».

22 Так говорит Владыка Вечный: «Я сам возьму росток с самой верхушки кедра и посажу его. Я отломлю нежный росток с верхних его побегов и посажу на высокой и величественной горе. 23 На горных высотах Исроила Я посажу его; он пустит ветви, и принесёт плод, и станет благородным кедром. Разные птицы станут вить на нём гнёзда; в тени его ветвей они найдут приют. 24 Все деревья в лесу узнают, что Я, Вечный, сделал низким высокое дерево и возвысил дерево низкое. Я иссушаю зелёное дерево, а сухое дерево делаю цветущим.

Я, Вечный, сказал это и сделаю».

Notas al pie

  1. Езек 17:12 Навуходоносор II, самый великий царь Нововавилонской империи, правил с 605 по 562 гг. до н. э.
  2. Езек 17:21 Или: «побежавшие».