Nya Levande Bibeln

Hesekiel 14

Avgudadyrkan fördöms

1Då kom några av de äldste i Israel till mig och bad om ett budskap från Herren,

och detta är det budskap som Herren gav:

Du människa, avgudarna har fått makt över dessa män. Ska då jag låta dem be mig om vad som helst?

Säg till dem vad Herren Gud säger: Jag, Herren, ska själv ta itu med alla som tillber avgudar och sedan kommer och ber mig om hjälp.

Jag kommer att straffa alla som har vänt sig bort från mig för avgudars skull.

6-7 Varna dem därför och tala om att Herren Gud säger: Omvänd er, förstör avgudarna och sluta upp att dyrka dem! Jag, Herren, ska själv straffa var och en bland Israels folk och bland de främlingar som bor hos er, som överger mig för avgudars skull och sedan ändå kommer till profeten för att be om hjälp och råd.

Jag ska vända mig mot honom och göra honom till ett varnande exempel. Då ska ni veta att jag är Herren.

Och om någon profet ändå ger honom ett budskap, så ska jag se till att det är falskt. En sådan profetia kommer inte att slå in, och jag kommer att stå emot den profet som uttalade den och utrota honom ur mitt rike Israel.

10 Falska profeter och hycklare, onda människor, som säger att de vill höra mitt ord kommer att straffas tillsammans.

11 Israels folk måste lära sig att inte överge mig. De ska leva som mitt folk och låta mig få vara deras Gud. Så säger Herren.

12 Sedan kom detta budskap till mig från Herren:

13 Du människa, när folket i detta land syndar mot mig ska jag krossa dem och stoppa deras tillgång på livsmedel, så att hungersnöd gör slut på både människor och djur.

14 Om Noa, Daniel och Job var här idag, skulle de bara kunna rädda sig själva och ingen annan genom sin rättfärdighet. Jag skulle förgöra resten av Israel, säger Herren Gud.

15 Om jag lät rovdjur invadera landet och döda befolkningen, skulle det inte hjälpa

16 om dessa tre män var här. De skulle inte ens kunna rädda sina egna barn. Bara de själva skulle bli räddade, men hela landet skulle ödeläggas. Detta försäkrar jag, Herren Gud.

17 Eller om jag skulle låta krig komma över landet och uppmanade fiendens arméer att komma och förgöra allt,

18 då skulle bara dessa tre män, om de fanns i landet, bli räddade, säger Herren Gud.

19 Om jag skulle tömma ut min vrede genom epidemier, som dödade både människor och djur,

20 då skulle bara Noa, Daniel och Job - om de levde där i landet - bli räddade, på grund av sin rättfärdighet, säger Herren Gud, men ingen annan skulle kunna tillgodogöra sig deras rättfärdighet.

21 Herren säger: Fyra olika slag av dom kommer att drabba Jerusalem och utplåna allt levande: krig, hungersnöd, vilda djur och epidemier.

22 Några få kommer att överleva och förena sig med er som redan lever i landsflykt i Babylon. Då ska ni med egna ögon se hur syndiga de är och förstå att det var rätt av mig att förstöra Jerusalem.

23 När ni möter dem, kommer ni att hålla med om att det inte är utan orsak som allt detta har hänt Israel.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Езек 14

Осуждение идолопоклонников

1Некоторые из старейшин Исроила пришли ко мне и сели передо мной. И было ко мне слово Вечного:

– Смертный, эти люди воздвигли идолов у себя в сердце и положили пред собой свой грех, как преграду, о которую спотыкаются. Следует ли Мне вообще позволять им спрашивать Меня? Говори же с ними и скажи им: Так говорит Владыка Вечный: «Когда кто-либо из исроильтян воздвигает у себя в сердце идолов и кладёт перед собой свой грех, словно преграду, о которую спотыкается, и потом всё же идёт к пророку, то Я, Вечный, Сам отвечу ему так, как заслуживает его вопиющее идолопоклонство, чтобы вернуть к Себе сердца исроильтян, которые оставили Меня ради идолов».

Поэтому скажи народу Исроила: Так говорит Владыка Вечный: «Покайтесь! Отвернитесь от идолов и оставьте свои омерзительные обычаи!

Если кто-либо из исроильтян или живущих в Исроиле чужеземцев отвернётся от Меня, воздвигнет у себя в сердце идолов и положит перед собой свой грех, как преграду, о которую спотыкается, но потом всё же пойдёт к пророку, чтобы спросить Меня через него, то Я, Вечный, Сам отвечу ему. Я обращу лицо Моё против этого человека и сделаю его уроком и притчей на устах. Я изгоню его из Моего народа. Тогда вы узнаете, что Я – Вечный.

Если же пророк в заблуждении произносит пророчество, то это потому, что Я, Вечный, ввёл его в заблуждение, и Я подниму на него руку и изгоню его из Моего народа, Исроила. 10 Они понесут свою кару – кара вопрошающего и кара пророка будет равной, 11 чтобы исроильтяне впредь не уклонялись от Меня и больше не оскверняли себя своими грехами. Тогда они будут Моим народом, а Я буду их Богом», – возвещает Владыка Вечный.

Неизбежность суда

12 Было ко мне слово Вечного:

13 – Смертный, если страна согрешит против Меня отступничеством, то Я подниму на неё руку, чтобы уничтожить запасы пищи в ней, наслать на неё голод и погубить в ней людей и скот. 14 Даже если бы Нух[a], Дониёл и Аюб, эти трое, были в ней, то они спасли бы своей праведностью только свои жизни, – возвещает Владыка Вечный. – 15 Или если бы Я наслал на эту страну диких зверей для её опустошения, чтобы она пришла в такое запустение, что никто не смог бы пройти по ней из-за зверей, 16 то верно, как и то, что Я живу, – возвещает Владыка Вечный, – что если бы эти трое были в ней, они не смогли бы спасти ни своих сыновей, ни своих дочерей. Они спаслись бы сами, но страна была бы опустошена.

17 Или если бы Я послал на эту страну меч, сказав: «Пусть меч пройдёт по стране и погубит в ней людей и скот», 18 то верно, как и то, что Я живу, – возвещает Владыка Вечный, – даже если бы эти трое были в ней, они не смогли бы спасти ни своих сыновей, ни своих дочерей, а спаслись бы лишь сами.

19 Или если бы Я наслал на эту страну мор и излил бы гнев на неё в кровопролитии, губя людей и скот, 20 то верно, как и то, что Я живу, – возвещает Владыка Вечный, – даже если бы Нух, Дониёл и Аюб были в ней, они не смогли бы спасти ни своих сыновей, ни своих дочерей, а спаслись бы лишь сами благодаря своей праведности.

21 Так говорит Владыка Вечный:

– Как же страшно будет, когда Я пошлю на Иерусалим четыре страшных казни: меч, голод, диких зверей и мор, чтобы погубить там людей и скот! 22 Но в нём останутся и уцелевшие, их сыновья и дочери, которых выведут из него. Они придут к вам, и, увидев их поступки и дела, вы утешитесь о бедствии, которое Я наслал на Иерусалим, о всяком бедствии, которое Я наслал на него. 23 Вы утешитесь, увидев их поступки и дела, потому что вы узнаете, что Я ничего не делал в нём без причины, – возвещает Владыка Вечный.

Notas al pie

  1. Езек 14:14 Нух – также известен как Ной.