Nya Levande Bibeln

Hesekiel 13

Dom över falska profeter

1Sedan kom detta budskap till mig:

2-3 Du människa, profetera mot de falska profeterna i Israel, som hittar på sina egna syner och påstår sig komma med budskap från mig, fast jag aldrig någonsin har talat till dem. Ve dem!

Lyssna Israel! Dessa dina 'profeter' är som schakaler bland ruiner. Allt omkring dem är död!

Vad har ni egentligen åstadkommit för att bygga upp Israels försvar så att det kan stå emot på Herrens dag? Har ni styrkt Israel i Herren?

Dina profeter ljuger och säger: 'Våra budskap är från Gud!' Men Gud har inte sagt dem något, och ändå räknar de med att han ska uppfylla deras egna 'profetior'.

Visst är det fråga om falska budskap när man påstår att de kommer från Herren, fast han aldrig har sagt något!

Därför säger Herren Gud: Jag ska förgöra er på grund av era falska syner och alla era lögner.

Jag ska motarbeta er, och ni ska inte längre tillhöra ledarna i Israel. Jag ska utplåna era namn, och ni ska aldrig mer få se ert eget land igen. Då ska ni förstå att jag är Herren.

10 Dessa onda män bedrar ju mitt folk genom att säga: 'Gud kommer att sända fred

11 Säg till dessa ogudaktiga byggnadsarbetare att deras mur kommer att rasa samman. En väldig regnstorm kommer att underminera den, och stora hagel och väldiga stormar ska bryta ner den.

12 Och när muren faller kommer folket att ropa: 'Varför talade ni inte om för oss att den inte var stark nog? Varför kalkade ni den och dolde bristerna?'

13 Ja, den kommer verkligen att falla. Herren Gud säger: Jag kommer att sopa bort den med min vredes hagel och min ilskas regnstorm.

14 Jag kommer att bryta ner er kalkade mur, och den kommer att falla över er och krossa er. Då ska ni förstå att jag är Herren.

15 Så ska äntligen min vrede mot muren vara uttömd. Om dem som prisade den ska jag säga: Både muren och dess byggare är borta.

16 De var falska profeter och påstod att Jerusalem skulle få leva i fred när det inte finns någon fred, säger Herren Gud.

17 Du människa, tala också till de kvinnliga profeter, som inbillar sig att Gud har gett dem budskap.

18 Herren säger: Stackars dessa kvinnor, som drar förbannelse över mitt folk, över både gammal och ung, genom att binda amuletter kring deras handleder och förse dem med magiska slöjor, så att de kan få makt över andra människor. De vägrar till och med att ge hjälp, om de inte själva vinner något på det.

19 För några få nävar korn eller ett stycke bröd är de beredda att vända mitt folk ifrån mig! De som annars inte behövde dö har blivit ledda till död! Och de har ljugit och lovat liv åt sådana som inte skulle leva.

20 Därför säger Herren: Jag kommer att krossa er, därför att ni jagar mitt folks själar med alla era magiska amuletter. Jag ska slita bort amuletterna och befria mitt folk. De ska flyga ut i frihet som burfåglar som kommit ut ur sina burar.

21 Jag ska dra av dem de magiska slöjorna och rädda dem undan er. De ska inte längre vara era offer, och ni ska förstå att jag är Herren.

22 Era lögner har slagit ner modet på de rättfärdiga, trots att jag inte ville det. Ni har uppmuntrat de ogudaktiga genom att lova dem liv, fastän de fortsätter i sin synd.

23 Men nu ska ni inte längre tillåtas att ljuga. Nu ska ni inte längre kunna bedra någon med syner som ni aldrig sett eller utöva er magi. Jag ska befria mitt folk ur era händer och förgöra er, och ni ska veta att jag är Herren.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Езек 13

Осуждение лжепророков

1Было ко мне слово Вечного:

– Смертный, говори с пророками Исроила, которые сейчас пророчествуют. Скажи тем, кто пророчествует от себя: Слушайте слово Вечного! Так говорит Владыка Вечный: «Горе безумным пророкам, которые слушают самих себя и ничего не видят! Твои пророки, Исроил, точно шакалы, что роют норы посреди руин. Вы не ходили к проломам в стене, чтобы починить её для народа Исроила, чтобы она непоколебимо стояла в битве в день Вечного. Их видения ложны, их ворожба обманчива. Они говорят: “Вечный возвещает”, когда Вечный не посылал их, и ждут, что их слова сбудутся. Разве вы не видели ложных видений? Разве вы не произносили обманчивых прорицаний, говоря: “Вечный возвещает”, хотя Я не говорил этого?»

Поэтому так говорит Владыка Вечный: «За ваши лживые слова и обманчивые видения Я иду против вас, – возвещает Владыка Вечный. – Моя рука обратится против пророков, которые видят ложные видения и произносят обманчивые прорицания. Их не будет в совете Моего народа, и не будут они упомянуты в родословной Исроила, и в землю Исроила не войдут. Тогда вы узнаете, что Я – Владыка Вечный. 10 И так как они сбивают Мой народ с истинного пути, говоря: “Мир”, когда мира нет, а когда народ строит непрочную стену, покрывают её побелкой, 11 то скажи тем, кто её белит, что она скоро рухнет. Хлынет проливной дождь, будет падать крупный град, и поднимется неистовый вихрь, и стена рухнет. 12 Когда стена обвалится, разве люди не спросят вас: “Где же побелка, которой вы её покрывали?”»

13 Поэтому так говорит Владыка Вечный: «В негодовании Я подниму ураганный ветер, и в гневе Моём град и проливной дождь будут идти с разрушительной яростью. 14 Я разрушу стену, которую вы покрыли побелкой, и сровняю её с землёй так, что обнажатся её основания. Когда она рухнет, вы погибнете вместе с ней. Тогда вы узнаете, что Я – Вечный. 15 Так Я изолью гнев на стену и на людей, которые её белят. Я скажу вам: Нет больше ни стены, ни тех, кто её белил, – 16 пророков Исроила, которые пророчествовали о приходе мира в Иерусалим, когда мира не было», – возвещает Владыка Вечный.

17 А теперь, смертный, обрати лицо к дочерям твоего народа, которые пророчествуют от себя. Пророчествуй им 18 и скажи: Так говорит Владыка Вечный: «Горе тем женщинам, которые шьют колдовские повязки всем на запястья и делают головные покрывала разных размеров, чтобы уловлять людей. Неужели, губя жизни Моего народа, вы сохраните свои собственные? 19 Вы оскверняли Меня среди Моего народа за несколько пригоршней ячменя и несколько хлебных корок, предавая смерти тех, кто не должен был умереть, и оставляя в живых тех, кто не должен был жить, обманывая Мой народ, который внимает лжи».

20 Поэтому так говорит Владыка Вечный: «Я – враг вашим колдовским повязкам, с помощью которых вы уловляете людей, как если бы они были птицами; Я сорву их с ваших рук и освобожу тех людей, как птиц из охотничьих силков. 21 Я сорву ваши покровы и спасу от вас Мой народ, он не будет больше вашей добычей. Тогда вы узнаете, что Я – Вечный. 22 За то, что своей ложью вы приводили в уныние праведников, тогда как Я не посылал им печали, и за то, что вы поощряли злодеев не отворачиваться от злых путей и спасти тем самым себе жизнь, 23 вы больше не будете видеть ложные видения и ворожить. Я спасу от вас Мой народ. Тогда вы узнаете, что Я – Вечный».