Swedish Contemporary Bible

Hebrews 1

Jesus är Guds Son

1För länge sedan talade Gud, i olika omgångar och på olika sätt, till våra förfäder genom profeterna, 2men nu vid den här tidens slut har han talat till oss genom sin Son, som han har bestämt till att ärva allting och genom vilken han också har skapat världen[a]. 3Sonen utstrålar Guds egen härlighet. Han är avbilden av hans väsen, och han bär upp allting med sitt mäktiga ord. När han hade utfört syndareningen, satte han sig ner på Majestätets högra sida i höjden.[b]

Guds Son är mäktigare än änglarna

4Han står alltså långt över änglarna, liksom det namn han fått ärva är överlägset deras. 5Gud har ju aldrig sagt till någon ängel:

”Du är min Son.

Idag har jag blivit din Far[c].”

Och återigen:

”Jag ska vara hans Far,

och han ska vara min Son.”[d]

6Och när Gud låter sin förstfödde[e] komma till världen, säger han:

”Alla Guds änglar ska tillbe honom.”[f]

7När han talar om änglarna, säger han:

”Han gör vindarna till sina budbärare

och eldslågorna till sina tjänare.”[g]

8Men till Sonen säger han:

”Gud, din tron består i tid och evighet.

Din kungaspira är rättens spira.

9Du har älskat rättfärdighet och hatat det orätta.

Därför, Gud, har din Gud smort dig[h] med glädjens olja,

mer än dina medbröder.”[i]

10Och:

”Herre, i början lade du jordens grund,

och himlarna är dina händers verk.

11De ska försvinna, men du består.

De ska alla bli som utslitna kläder.

12Du ska rulla ihop dem som kläder

och byta ut dem som en mantel.

Men du är densamme,

och dina år ska aldrig ta slut.”[j]

13Aldrig har Gud sagt till någon ängel:

”Sätt dig på min högra sida

tills jag har lagt dina fiender

som en pall under dina fötter.”[k]

14Är inte änglarna tjänare, andar, som har sänts ut för att tjäna dem som får frälsningen som arv?

Notas al pie

 1. 1:2 Bokstavligen tidsåldrarna, men med betydelsen universum.
 2. 1:3 Jfr Ps 110:1.
 3. 1:5 Ordagrant: jag har fött dig
 4. 1:5 Dessa ord användes i Mellanöstern förr i tiden då en kung började sin uppgift, om han lydde under en annan mäktigare kung. För att visa att den nya kungen representerade den kung som styrde hela riket, kallades de far och son. Se Ps 2:7 och 2 Sam 7:14.
 5. 1:6 Även i jordiska sammanhang ärvde den son som föddes först mer än sina bröder och stod över dem. Jesus är jämställd med Gud och Herre över skapelsen.
 6. 1:6 Se 5 Mos 32:42-43, citerat från Septuaginta (en vanlig praxis hos Hebreerbrevets författare); i texter från Qumran: Tillbe honom, alla gudar. Jfr även Ps 97:7 (Ps 96:7 i Septuaginta).
 7. 1:7 Ps 104:4 (enligt Septuaginta).
 8. 1:9 Eller: Därför har Gud, din Gud, smort dig.
 9. 1:9 Se Ps 45:7-8.
 10. 1:12 Se Ps 102:26-28.
 11. 1:13 Se Ps 110:1.

New Living Translation

Hebrews 1

Jesus Christ Is God’s Son

1Long ago God spoke many times and in many ways to our ancestors through the prophets. And now in these final days, he has spoken to us through his Son. God promised everything to the Son as an inheritance, and through the Son he created the universe. The Son radiates God’s own glory and expresses the very character of God, and he sustains everything by the mighty power of his command. When he had cleansed us from our sins, he sat down in the place of honor at the right hand of the majestic God in heaven. This shows that the Son is far greater than the angels, just as the name God gave him is greater than their names.

The Son Is Greater Than the Angels

For God never said to any angel what he said to Jesus:

“You are my Son.
    Today I have become your Father.[a]

God also said,

“I will be his Father,
    and he will be my Son.”[b]

And when he brought his supreme[c] Son into the world, God said,[d]

“Let all of God’s angels worship him.”[e]

Regarding the angels, he says,

“He sends his angels like the winds,
    his servants like flames of fire.”[f]

But to the Son he says,

“Your throne, O God, endures forever and ever.
    You rule with a scepter of justice.
You love justice and hate evil.
    Therefore, O God, your God has anointed you,
    pouring out the oil of joy on you more than on anyone else.”[g]

10 He also says to the Son,

“In the beginning, Lord, you laid the foundation of the earth
    and made the heavens with your hands.
11 They will perish, but you remain forever.
    They will wear out like old clothing.
12 You will fold them up like a cloak
    and discard them like old clothing.
But you are always the same;
    you will live forever.”[h]

13 And God never said to any of the angels,

“Sit in the place of honor at my right hand
    until I humble your enemies,
    making them a footstool under your feet.”[i]

14 Therefore, angels are only servants—spirits sent to care for people who will inherit salvation.

Notas al pie

 1. 1:5a Or Today I reveal you as my Son. Ps 2:7.
 2. 1:5b 2 Sam 7:14.
 3. 1:6a Or firstborn.
 4. 1:6b Or when he again brings his supreme Son [or firstborn Son] into the world, God will say.
 5. 1:6c Deut 32:43.
 6. 1:7 Ps 104:4 (Greek version).
 7. 1:8-9 Ps 45:6-7.
 8. 1:10-12 Ps 102:25-27.
 9. 1:13 Ps 110:1.