Swedish Contemporary Bible

Hebrews 1

Jesus är Guds Son

1För länge sedan talade Gud, i olika omgångar och på olika sätt, till våra förfäder genom profeterna, 2men nu vid den här tidens slut har han talat till oss genom sin Son, som han har bestämt till att ärva allting och genom vilken han också har skapat världen[a]. 3Sonen utstrålar Guds egen härlighet. Han är avbilden av hans väsen, och han bär upp allting med sitt mäktiga ord. När han hade utfört syndareningen, satte han sig ner på Majestätets högra sida i höjden.[b]

Guds Son är mäktigare än änglarna

4Han står alltså långt över änglarna, liksom det namn han fått ärva är överlägset deras. 5Gud har ju aldrig sagt till någon ängel:

”Du är min Son.

Idag har jag blivit din Far[c].”

Och återigen:

”Jag ska vara hans Far,

och han ska vara min Son.”[d]

6Och när Gud låter sin förstfödde[e] komma till världen, säger han:

”Alla Guds änglar ska tillbe honom.”[f]

7När han talar om änglarna, säger han:

”Han gör vindarna till sina budbärare

och eldslågorna till sina tjänare.”[g]

8Men till Sonen säger han:

”Gud, din tron består i tid och evighet.

Din kungaspira är rättens spira.

9Du har älskat rättfärdighet och hatat det orätta.

Därför, Gud, har din Gud smort dig[h] med glädjens olja,

mer än dina medbröder.”[i]

10Och:

”Herre, i början lade du jordens grund,

och himlarna är dina händers verk.

11De ska försvinna, men du består.

De ska alla bli som utslitna kläder.

12Du ska rulla ihop dem som kläder

och byta ut dem som en mantel.

Men du är densamme,

och dina år ska aldrig ta slut.”[j]

13Aldrig har Gud sagt till någon ängel:

”Sätt dig på min högra sida

tills jag har lagt dina fiender

som en pall under dina fötter.”[k]

14Är inte änglarna tjänare, andar, som har sänts ut för att tjäna dem som får frälsningen som arv?

Notas al pie

 1. 1:2 Bokstavligen tidsåldrarna, men med betydelsen universum.
 2. 1:3 Jfr Ps 110:1.
 3. 1:5 Ordagrant: jag har fött dig
 4. 1:5 Dessa ord användes i Mellanöstern förr i tiden då en kung började sin uppgift, om han lydde under en annan mäktigare kung. För att visa att den nya kungen representerade den kung som styrde hela riket, kallades de far och son. Se Ps 2:7 och 2 Sam 7:14.
 5. 1:6 Även i jordiska sammanhang ärvde den son som föddes först mer än sina bröder och stod över dem. Jesus är jämställd med Gud och Herre över skapelsen.
 6. 1:6 Se 5 Mos 32:42-43, citerat från Septuaginta (en vanlig praxis hos Hebreerbrevets författare); i texter från Qumran: Tillbe honom, alla gudar. Jfr även Ps 97:7 (Ps 96:7 i Septuaginta).
 7. 1:7 Ps 104:4 (enligt Septuaginta).
 8. 1:9 Eller: Därför har Gud, din Gud, smort dig.
 9. 1:9 Se Ps 45:7-8.
 10. 1:12 Se Ps 102:26-28.
 11. 1:13 Se Ps 110:1.

Knijga O Kristu

Poslanica Hebrejima 1

Ali u ove zadnje dane nama je progovorio kroz svojega Sina. Njega, po kojemu je sve stvorio, postavio je za baštinika svega.

Sin je odsjaj Božje slave i otisak njegova Bića. On održava svemir snagom svoje silne riječi. Pošto je umro da nas očisti od grijeha, sjeo je na počasno mjesto, zdesna veličanstvenome Bogu u nebu.

Isus je uzvišeniji od anđela

To pokazuje da je Božji Sin mnogo uzvišeniji od anđela, kao što je i ime koje je baštinio uzvišenije od njihovih imena.

Jer kome je od anđela ikada rekao:
    'Ti si moj Sin,
            danas sam ti postao Ocem.'[a]I još:
    'Ja ću mu biti Otac,
            a on će meni biti Sin.'[b]

A kada je predstavio svojeg prvorođenca svijetu, Bog je rekao: 'Klanjajte mu se, svi anđeli Božji!'[c]

Bog za svoje anđele kaže da ih on čini
    'glasnicima brzim poput vjetra
            i slugama poput ognjenih plamenova.'[d]

Ali za svojega Sina kaže:
    'Tvoje kraljevstvo, o Bože,
            traje zauvijek.
    Ti vladaš žezlom pravednosti.

Ti ljubiš pravednost i mrziš nepravednost.
    Zato te je, Bože, tvoj Bog, pomazao
            uljem radosti više nego ijednoga tvojeg druga.'[e]

10 I još:
    'Gospodine, u početku si postavio
            temelje zemlji
    i nebesa su djelo tvojih ruku.

11 Čak će i ona nestati, ali ti ostaješ zauvijek.

12 Smotat ćeš ih poput starog kaputa
    i nestat će kao stara odjeća.
    Ali ti si uvijek isti;
            tvojim godinama nema svršetka.'[f]

13 Bog nikada nije nekom anđelu rekao:
    'Sjedni mi s desne strane
            dok ti ne bacim pod noge
            tvoje neprijatelje.'[g]

14 Jer anđeli su samo poslužnički duhovi koje Bog šalje služiti onima koji će baštiniti spasenje.

Notas al pie

 1. Poslanica Hebrejima 1:5 Psalam 2:7.
 2. Poslanica Hebrejima 1:5 Samuel II 7:14.
 3. Poslanica Hebrejima 1:6 Ponovljeni zakon 32:43.
 4. Poslanica Hebrejima 1:7 Psalam 104:4.
 5. Poslanica Hebrejima 1:9 Psalam 45:7-8.
 6. Poslanica Hebrejima 1:12 Psalam 102:26-28.
 7. Poslanica Hebrejima 1:13 Psalam 110:1.