Swedish Contemporary Bible

Haggai 1

Uppdraget att återuppbygga templet

1I kung Dareios andra regeringsår, på första dagen i sjätte månaden[a], kom Herrens ord genom profeten Haggaj till Serubbabel, Shealtiels son, ståthållare i Juda, och till översteprästen Josua, Josadaks son:

2Så säger härskarornas Herre: ”Detta folk säger att det ännu inte är dags att bygga upp Herrens hus igen.” 3Så kom Herrens ord genom profeten Haggaj: 4”Är det då dags för er själva att bo i panelade hus, när detta hus ligger i ruiner?”

5Så säger nu härskarornas Herre: ”Tänk efter hur ni har det! 6Ni sår mycket men skördar lite. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men blir inte druckna. Ni klär er men blir inte varma. Den som får någon inkomst stoppar sin lön i en börs med hål.”

7Så säger härskarornas Herre: ”Tänk efter hur ni har det! 8Gå upp i bergen och hämta ner timmer, bygg upp mitt hus! Jag ska se på det med välvilja och visa min härlighet, säger Herren. 9Ni har hoppats på mycket men fått lite. Och när ni fört hem det har jag blåst bort det. Varför? säger härskarornas Herre. Därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni jäktar var och en med sitt eget hus. 10Därför har himlen hållit tillbaka sin dagg och jorden sin skörd. 11Jag har kallat fram en torka över landet och över bergen, över säd, vin och olja, över det som marken producerar, över människor och djur och över era händers arbete.”

12Serubbabel, Shealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, och hela den rest av folket som fanns kvar lyssnade då till Herren, sin Gud, och till profeten Haggajs budskap som Herren, deras Gud, hade sänt, och folket fruktade Herren.

13Då förmedlade Haggaj, Herrens sändebud, detta budskap från Herren till folket: ”Jag är med er, säger Herren.” 14Och Herren inspirerade Serubbabel, Shealtiels son och ståthållare i Juda, och översteprästen Josua, Josadaks son, och hela den rest av folket som fanns kvar, så att de kom och började bygga upp härskarornas Herres, sin Guds, tempel.

Notas al pie

  1. 1:1 Den 29. aug. 520 f.Kr. Dareios regerade i Persien 522-486 f.Kr.

New Living Translation

Haggai 1

A Call to Rebuild the Temple

1On August 29[a] of the second year of King Darius’s reign, the Lord gave a message through the prophet Haggai to Zerubbabel son of Shealtiel, governor of Judah, and to Jeshua[b] son of Jehozadak, the high priest.

“This is what the Lord of Heaven’s Armies says: The people are saying, ‘The time has not yet come to rebuild the house of the Lord.’”

Then the Lord sent this message through the prophet Haggai: “Why are you living in luxurious houses while my house lies in ruins? This is what the Lord of Heaven’s Armies says: Look at what’s happening to you! You have planted much but harvest little. You eat but are not satisfied. You drink but are still thirsty. You put on clothes but cannot keep warm. Your wages disappear as though you were putting them in pockets filled with holes!

“This is what the Lord of Heaven’s Armies says: Look at what’s happening to you! Now go up into the hills, bring down timber, and rebuild my house. Then I will take pleasure in it and be honored, says the Lord. You hoped for rich harvests, but they were poor. And when you brought your harvest home, I blew it away. Why? Because my house lies in ruins, says the Lord of Heaven’s Armies, while all of you are busy building your own fine houses. 10 It’s because of you that the heavens withhold the dew and the earth produces no crops. 11 I have called for a drought on your fields and hills—a drought to wither the grain and grapes and olive trees and all your other crops, a drought to starve you and your livestock and to ruin everything you have worked so hard to get.”

Obedience to God’s Call

12 Then Zerubbabel son of Shealtiel, and Jeshua son of Jehozadak, the high priest, and the whole remnant of God’s people began to obey the message from the Lord their God. When they heard the words of the prophet Haggai, whom the Lord their God had sent, the people feared the Lord. 13 Then Haggai, the Lord’s messenger, gave the people this message from the Lord: “I am with you, says the Lord!”

14 So the Lord sparked the enthusiasm of Zerubbabel son of Shealtiel, governor of Judah, and the enthusiasm of Jeshua son of Jehozadak, the high priest, and the enthusiasm of the whole remnant of God’s people. They began to work on the house of their God, the Lord of Heaven’s Armies, 15 on September 21[c] of the second year of King Darius’s reign.

Notas al pie

  1. 1:1a Hebrew On the first day of the sixth month, of the ancient Hebrew lunar calendar. A number of dates in Haggai can be cross-checked with dates in surviving Persian records and related accurately to our modern calendar. This event occurred on August 29, 520 B.c.
  2. 1:1b Hebrew Joshua, a variant spelling of Jeshua; also in 1:12, 14.
  3. 1:15 Hebrew on the twenty-fourth day of the sixth month, of the ancient Hebrew lunar calendar. This event occurred on September 21, 520 B.c.; also see note on 1:1a.