Swedish Contemporary Bible

Haggai 1

Uppdraget att återuppbygga templet

1I kung Dareios andra regeringsår, på första dagen i sjätte månaden[a], kom Herrens ord genom profeten Haggaj till Serubbabel, Shealtiels son, ståthållare i Juda, och till översteprästen Josua, Josadaks son:

2Så säger härskarornas Herre: ”Detta folk säger att det ännu inte är dags att bygga upp Herrens hus igen.” 3Så kom Herrens ord genom profeten Haggaj: 4”Är det då dags för er själva att bo i panelade hus, när detta hus ligger i ruiner?”

5Så säger nu härskarornas Herre: ”Tänk efter hur ni har det! 6Ni sår mycket men skördar lite. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men blir inte druckna. Ni klär er men blir inte varma. Den som får någon inkomst stoppar sin lön i en börs med hål.”

7Så säger härskarornas Herre: ”Tänk efter hur ni har det! 8Gå upp i bergen och hämta ner timmer, bygg upp mitt hus! Jag ska se på det med välvilja och visa min härlighet, säger Herren. 9Ni har hoppats på mycket men fått lite. Och när ni fört hem det har jag blåst bort det. Varför? säger härskarornas Herre. Därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni jäktar var och en med sitt eget hus. 10Därför har himlen hållit tillbaka sin dagg och jorden sin skörd. 11Jag har kallat fram en torka över landet och över bergen, över säd, vin och olja, över det som marken producerar, över människor och djur och över era händers arbete.”

12Serubbabel, Shealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, och hela den rest av folket som fanns kvar lyssnade då till Herren, sin Gud, och till profeten Haggajs budskap som Herren, deras Gud, hade sänt, och folket fruktade Herren.

13Då förmedlade Haggaj, Herrens sändebud, detta budskap från Herren till folket: ”Jag är med er, säger Herren.” 14Och Herren inspirerade Serubbabel, Shealtiels son och ståthållare i Juda, och översteprästen Josua, Josadaks son, och hela den rest av folket som fanns kvar, så att de kom och började bygga upp härskarornas Herres, sin Guds, tempel.

Notas al pie

 1. 1:1 Den 29. aug. 520 f.Kr. Dareios regerade i Persien 522-486 f.Kr.

New American Standard Bible

Haggai 1

Haggai Begins Temple Building

1In the second year of Darius the king, on the first day of the sixth month, the word of the Lord came by the prophet Haggai to Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Jehozadak, the high priest, saying, “Thus says the Lord of [a]hosts, ‘This people says, “The time has not come, even the time for the house of the Lord to be rebuilt.”’” Then the word of the Lord came by Haggai the prophet, saying, “Is it time for you yourselves to dwell in your paneled houses while this house lies desolate?” Now therefore, thus says the Lord of hosts, “[b]Consider your ways! You have sown much, but [c]harvest little; you eat, but there is not enough to be satisfied; you drink, but there is [d]not enough to become drunk; you put on clothing, but no one is warm enough; and he who earns, earns wages to put into a purse with holes.”

Thus says the Lord of hosts, “[e]Consider your ways! Go up to the [f]mountains, bring wood and rebuild the [g]temple, that I may be pleased with it and be glorified,” says the Lord. You look for much, but behold, it comes to little; when you bring it home, I blow it away. Why?” declares the Lord of hosts, “Because of My house which lies desolate, while each of you runs to his own house. 10 Therefore, because of you the sky has withheld [h]its dew and the earth has withheld its produce. 11 I called for a drought on the land, on the mountains, on the grain, on the new wine, on the oil, on what the ground produces, on men, on cattle, and on all the labor of [i]your hands.”

12 Then Zerubbabel the son of Shealtiel, and Joshua the son of Jehozadak, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God and the words of Haggai the prophet, as the Lord their God had sent him. And the people [j]showed reverence for the Lord. 13 Then Haggai, the messenger of the Lord, spoke [k]by the commission of the Lord to the people saying, “‘I am with you,’ declares the Lord.” 14 So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people; and they came and worked on the house of the Lord of hosts, their God, 15 on the twenty-fourth day of the sixth month in the second year of Darius the king.

Notas al pie

 1. Haggai 1:2 Lit hosts, saying
 2. Haggai 1:5 Lit Set your heart on
 3. Haggai 1:6 Lit bring in
 4. Haggai 1:6 Lit not becoming drunk
 5. Haggai 1:7 Lit Set your heart on
 6. Haggai 1:8 Lit mountain
 7. Haggai 1:8 Lit house
 8. Haggai 1:10 Lit from dew
 9. Haggai 1:11 Lit the palms
 10. Haggai 1:12 Lit feared before
 11. Haggai 1:13 Or the message