Nya Levande Bibeln

Habackuk 2

Gud svarar Habackuk

1Jag ska klättra upp i mitt vakttorn för att vänta och se vad Gud har att säga och vilket svar han ger på mitt klagomål.

Herren sa till mig: Skriv mitt svar klart och tydligt på en tavla och låt en budbärare sprida det åt alla håll.

Men det jag planerar kommer inte att hända på en gång. Sakta men säkert närmar sig tiden då synen ska bli verklighet. Misströsta inte om det skulle dröja, för allt detta kommer att ske. Ha bara tålamod! Det ska inte gå en enda dag över tiden!

Lägg märke till det här: Ogudaktiga människor litar på sig själva, som babylonierna gör. De misslyckas, men den rättfärdige förlitar sig på mig och får leva!

Dessa högfärdiga babylonier blir förvirrade av allt sitt vindrickande. I sitt övermod har de samlat en mängd nationer under sig, men liksom döden och dödsriket får de aldrig nog.

Den dag kommer när deras fångar ska håna dem och säga: Rövare! Äntligen är rättvisans stund inne! Nu ska ni få igen för allt krigsbyte ni samlade på hög och för allt ert förtryck och all er grymhet!

Plötsligt ska era fordringsägare vända sig mot er i vrede och ta allt vad ni har, medan ni står darrande och hjälplösa.

Ni har ruinerat många folk, men nu ska de ruinera er. Mördare! Ni har förstört både stad och land i er laglöshet.

Det blir synd om er som gör er rika genom bedrägeri och sedan tror att ni kan leva i säkerhet.

10 Genom de mord ni begått har ni dragit skam över er och förfelat era liv.

11 Ja, väggarna i era hus ska anklaga er, och bjälkarna i taket ska stämma in i ropen.

12 Det blir synd om er som bygger upp städer med pengar ni fått genom mord och rån.

13 Har inte Herren befallt att det som gudlösa nationer har byggt upp ska bli till aska? De arbetar så flitigt, men allt är förgäves!

14 Den tid ska komma när jorden ska vara lika full av kunskap om Herrens härlighet som havsdjupen är fulla av vatten.

15 Det blir synd om er som först slår era grannländer så att de raglar som druckna och sedan utnyttjar dem i deras nakenhet och skam.

16 Men snart ska er egen härlighet bytas ut mot skam och vanära. Nu är det er tur att dricka er druckna av Guds dom, ända tills ni raglar och faller!

17 Ni skövlade Libanons skogar, men nu ska ni själva huggas ner. Ni jagade skogens djur för nöjes skull, men nu ska ni själva drabbas av förskräckelse på grund av allt ert dödande och all er grymhet i både stad och land.

18 Vad vann ni på att tillbe dessa handgjorda avgudabilder? Vilken lögn det är att de skulle kunna ge någon hjälp! Vilka dårar ni var, som litade på sådant som ni själva hade gjort.

19 Det är sorgligt att man över huvud taget kan komma på tanken att be livlösa trägudar om räddning! Stackars dem som tror att en sten kan komma med goda råd! Hur skulle avgudar kunna föra Guds talan? De är förgyllda med silver och guld, men de har inget liv!

20 Men Herren är i sitt heliga tempel. Låt hela jorden vara stilla inför honom.

New International Version - UK

Habakkuk 2

1I will stand at my watch
    and station myself on the ramparts;
I will look to see what he will say to me,
    and what answer I am to give to this complaint.[a]

The Lord’s answer

Then the Lord replied:

‘Write down the revelation
    and make it plain on tablets
    so that a herald[b] may run with it.
For the revelation awaits an appointed time;
    it speaks of the end
    and will not prove false.
Though it linger, wait for it;
    it[c] will certainly come
    and will not delay.

‘See, the enemy is puffed up;
    his desires are not upright –
    but the righteous person will live by his faithfulness[d] –
indeed, wine betrays him;
    he is arrogant and never at rest.
Because he is as greedy as the grave
    and like death is never satisfied,
he gathers to himself all the nations
    and takes captive all the peoples.

‘Will not all of them taunt him with ridicule and scorn, saying,

‘“Woe to him who piles up stolen goods
    and makes himself wealthy by extortion!
    How long must this go on?”
Will not your creditors suddenly arise?
    Will they not wake up and make you tremble?
    Then you will become their prey.
Because you have plundered many nations,
    the peoples who are left will plunder you.
For you have shed human blood;
    you have destroyed lands and cities and everyone in them.

‘Woe to him who builds his house by unjust gain,
    setting his nest on high
    to escape the clutches of ruin!
10 You have plotted the ruin of many peoples,
    shaming your own house and forfeiting your life.
11 The stones of the wall will cry out,
    and the beams of the woodwork will echo it.

12 ‘Woe to him who builds a city with bloodshed
    and establishes a town by injustice!
13 Has not the Lord Almighty determined
    that the people’s labour is only fuel for the fire,
    that the nations exhaust themselves for nothing?
14 For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord
    as the waters cover the sea.

15 ‘Woe to him who gives drink to his neighbours,
    pouring it from the wineskin till they are drunk,
    so that he can gaze on their naked bodies!
16 You will be filled with shame instead of glory.
    Now it is your turn! Drink and let your nakedness be exposed![e]
The cup from the Lord’s right hand is coming round to you,
    and disgrace will cover your glory.
17 The violence you have done to Lebanon will overwhelm you,
    and your destruction of animals will terrify you.
For you have shed human blood;
    you have destroyed lands and cities and everyone in them.

18 ‘Of what value is an idol carved by a craftsman?
    Or an image that teaches lies?
For the one who makes it trusts in his own creation;
    he makes idols that cannot speak.
19 Woe to him who says to wood, “Come to life!”
    Or to lifeless stone, “Wake up!”
Can it give guidance?
    It is covered with gold and silver;
    there is no breath in it.’

20 The Lord is in his holy temple;
    let all the earth be silent before him.

Notas al pie

  1. Habakkuk 2:1 Or and what to answer when I am rebuked
  2. Habakkuk 2:2 Or so that whoever reads it
  3. Habakkuk 2:3 Or Though he linger, wait for him; / he
  4. Habakkuk 2:4 Or faith
  5. Habakkuk 2:16 Masoretic Text; Dead Sea Scrolls, Aquila, Vulgate and Syriac (see also Septuagint) and stagger