Swedish Contemporary Bible

Habakkuk 1

1Detta är den profetia profeten Habackuk fick i en syn:

Habackuks första klagan

2Hur länge, Herre, ska jag behöva ropa

utan att du lyssnar,

vädja till dig över våldet,

utan att du räddar?

3Varför låter du mig se orätt?

Hur kan du själv se på ofärden?

Fördärv och våld är vad jag har framför mig,

Det råder stridigheter, och konflikter uppstår.

4Därför förlorar lagen sin kraft

och rätten uteblir.

Den onde omringar den rättfärdige,

och rätten förvrängs.

Herrens svar

5”Se er omkring bland folken,

och ni kommer att häpna!

Under er tid ska jag göra något

som ni inte kommer att tro

när man berättar det.

6Se, jag ska resa upp kaldéerna,

det grymma och häftiga folket,

som drar ut över hela jorden

och tar andras hem i besittning.

7De är fruktansvärda och skrämmande,

de bestämmer själva

över sin lag och rätt.

8Deras hästar är snabbare än leoparder

och vildare än vargar om kvällen[a].

Deras ryttare spränger fram i hög fart,

ryttare kommer som flygande fjärran ifrån,

som när en örn slår ner på sitt byte.

9Alla är de redo till våld när de kommer,

stridshären[b] drar fram som en ökenvind

och samlar fångar som sand.

10De gör kungar till åtlöje

och furstar till hån.

De hånskrattar åt varje fästning

och bygger jordvallar

för att inta dem.

11De far vidare som vinden

och försvinner,

dessa som gör sin styrka till sin gud.”

Habackuks andra klagan

12Herre, du finns ju sedan urtiden,

min Gud, min Helige. Vi ska inte dö![c]

Du, Herre, har satt dem till att döma,

du klippa, du har satt dem till att straffa.

13Dina ögon är för rena

för att se på det onda.

Du, som inte står ut med att se på något orätt,

hur kan du stilla se på när den gudlöse

slukar den som är rättfärdigare än han själv?

14Du har gjort människorna lika fiskarna i havet,

lika kräldjuren utan härskare.

15Man drar upp dem alla med krok,

fångar dem med sina garn

och drar in dem i sitt nät.

Så jublar man och gläds,

16offrar åt sina garn

och tänder rökelse åt sitt nät,

för de ger ett liv i överflöd

och en utsökt föda.

17Ska sådana få fortsätta att tömma sina nät[d]

och döda folk utan förskoning?

Notas al pie

  1. 1:8 Enligt Septuaginta i Arabien (öknen).
  2. 1:9 Grundtextens innebörd är osäker.
  3. 1:12 Enligt ett rättelseförslag: vi ska inte dö (sannolikt för att undvika även en hypotetisk antydan om att Gud skulle kunna dö).
  4. 1:17 Eller: att dra sitt svärd.

New Living Translation

Habakkuk 1

1This is the message that the prophet Habakkuk received in a vision.

Habakkuk’s Complaint

How long, O Lord, must I call for help?
    But you do not listen!
“Violence is everywhere!” I cry,
    but you do not come to save.
Must I forever see these evil deeds?
    Why must I watch all this misery?
Wherever I look,
    I see destruction and violence.
I am surrounded by people
    who love to argue and fight.
The law has become paralyzed,
    and there is no justice in the courts.
The wicked far outnumber the righteous,
    so that justice has become perverted.

The Lord’s Reply

The Lord replied,

“Look around at the nations;
    look and be amazed![a]
For I am doing something in your own day,
    something you wouldn’t believe
    even if someone told you about it.
I am raising up the Babylonians,[b]
    a cruel and violent people.
They will march across the world
    and conquer other lands.
They are notorious for their cruelty
    and do whatever they like.
Their horses are swifter than cheetahs[c]
    and fiercer than wolves at dusk.
Their charioteers charge from far away.
    Like eagles, they swoop down to devour their prey.

“On they come, all bent on violence.
    Their hordes advance like a desert wind,
    sweeping captives ahead of them like sand.
10 They scoff at kings and princes
    and scorn all their fortresses.
They simply pile ramps of earth
    against their walls and capture them!
11 They sweep past like the wind
    and are gone.
But they are deeply guilty,
    for their own strength is their god.”

Habakkuk’s Second Complaint

12 O Lord my God, my Holy One, you who are eternal—
    surely you do not plan to wipe us out?
O Lord, our Rock, you have sent these Babylonians to correct us,
    to punish us for our many sins.
13 But you are pure and cannot stand the sight of evil.
    Will you wink at their treachery?
Should you be silent while the wicked
    swallow up people more righteous than they?

14 Are we only fish to be caught and killed?
    Are we only sea creatures that have no leader?
15 Must we be strung up on their hooks
    and caught in their nets while they rejoice and celebrate?
16 Then they will worship their nets
    and burn incense in front of them.
“These nets are the gods who have made us rich!”
    they will claim.
17 Will you let them get away with this forever?
    Will they succeed forever in their heartless conquests?

Notas al pie

  1. 1:5 Greek version reads Look, you mockers; / look and be amazed and die. Compare Acts 13:41.
  2. 1:6 Or Chaldeans.
  3. 1:8 Or leopards.